KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.10.2021 - 18:46
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 0 1.231.169
Satışların Maliyeti
19 0 -1.254.220 -943.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -23.051 -943.942
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -23.051 -943.942
Genel Yönetim Giderleri
20 -170.924 -109.531 281.166 -36.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 111.910 140 111.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -507 -209.657 -507 -208.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.521 -342.099 392.569 -1.189.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.876.138 1.876.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -250.028 -430.990 -72.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-309.549 1.534.039 -38.421 613.837
Finansman Giderleri
24 -350.487 598.447 -350.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-309.549 1.183.552 560.026 263.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
654.347 707.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 654.347 707.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-309.549 1.837.899 560.026 970.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
-309.549 1.837.899 560.026 970.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 920 -297 3.505 -58
Ana Ortaklık Payları
18 -310.469 1.838.196 556.521 970.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00029000 0,00173000 -0,00204000 0,00091000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00029000 0,00173000 0,00052000 0,00091000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.184.212 1.017.921
Dönem Karı (Zararı)
18 -309.549 1.837.899
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-933.858 790.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.304.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-303.029
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
(Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
234.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
234.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-933.858
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-933.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-654.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
281.673 -5.539.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -517.228 -2.732.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-485.652 -2.441.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-485.652 -2.441.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 382.835
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.161 -1.500.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 616.588 462.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 329.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
317.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
350.821 -26.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
350.821 -26.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-961.734 -2.911.272
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-222.478 3.929.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -743.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-743.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -743.425
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.184.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
683.846
Kredilerden Nakit Girişleri
683.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-683.846
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-683.846
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 1.184.215
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 274.496
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 274.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.225 17.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.228 292.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.228 18.225
Ticari Alacaklar
2.027.288 1.510.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.027.288 1.510.060
Diğer Alacaklar
8 58.564 22.564
Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.752 39.591
Diğer Dönen Varlıklar
17 559.863 110.211
ARA TOPLAM
2.715.695 1.700.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.715.695 1.700.651
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.963.499 1.029.641
Maddi Duran Varlıklar
12 14.673.868 14.673.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.046 2.046
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.639.918 15.706.060
TOPLAM VARLIKLAR
19.355.613 17.406.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.392.968 4.076.814
Ticari Borçlar
7 1.109.089 492.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.109.089 492.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.724.711 1.395.406
Diğer Borçlar
768.021 1.362.319
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44434 581.747 1.187.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 186.274 174.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 424.613 73.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 424.613 73.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.522.501 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.122.745 1.122.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 371.820
ARA TOPLAM
9.313.723 8.923.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.313.723 8.923.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.643.342 7.959.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.643.342 7.959.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.957.065 16.882.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.394.185 519.519
Ödenmiş Sermaye
18 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.224.677 15.040.791
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.224.677 15.040.791
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.271.441 15.087.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -46.764 -46.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 534.645 534.645
Diğer Yedekler
18 1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -25.724.824 -23.447.567
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -310.469 -2.277.257
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 4.363 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.398.548 523.882
TOPLAM KAYNAKLAR
19.355.613 17.406.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.249 -2.277.257 2.277.257 1.249 1.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-310.469 -310.469 -310.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.183.886 1.183.886 1.183.886
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 16.271.441 -46.764 534.645 1.249 -25.724.824 -310.469 1.394.185 4.363 1.398.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-309.549 1.837.899 560.026 970.466
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
947.109 3.725.207 -306.567 -618.871
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.183.886 4.146.071 189.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -7.821 -69.790 387.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236.777 -413.043 -236.777 -1.196.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -236.777 -413.043 -236.777 -1.196.401
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
947.109 3.725.207 -306.567 -618.871
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
637.560 5.563.106 253.459 351.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920 -297 3.505 -58
Ana Ortaklık Payları
636.640 5.563.403 249.954 351.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966206


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7147 Değişim: 0,38%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5171 Değişim: 0,05%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
782,45 Değişim: 0,43%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.