KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.09.2020 - 18:11
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[18] 1.231.169 1.510.481 466.650
Satışların Maliyeti
[18] -1.254.220 -2.775.807 -943.942 -1.050.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-23.051 -1.265.326 -943.942 -584.195
BRÜT KAR (ZARAR)
-23.051 -1.265.326 -943.942 -584.195
Genel Yönetim Giderleri
[19] -109.531 -608.655 -36.728 -420.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
140 145.842 10.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-209.657 -1.066.561 -208.722 -827.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-342.099 -2.794.700 -1.189.392 -1.820.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[19] 1.876.138 627.727 1.876.138 627.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -462.984 -72.909 -462.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.534.039 -2.629.957 613.837 -1.655.823
Finansman Gelirleri
0 9.361 1.521
Finansman Giderleri
-350.487 -1.549.344 -350.487 -501.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.183.552 -4.169.940 263.350 -2.156.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
654.347 211.564 707.116 224.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
654.347 211.564 707.116 224.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-297 -266.392 -58 4.243
Ana Ortaklık Payları
1.838.196 -3.691.984 970.524 -1.936.327
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.017.921 -3.797.046
Dönem Karı (Zararı)
1.837.899 -3.958.376
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.837.899 -3.958.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
790.056 -2.117.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 1.304.383 181.284
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-303.029 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
208.617 -66.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -66.887
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 208.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
234.432 23.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[5] -140 -2.719
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[4] 234.572 26.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 462.984
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 462.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-654.347 -526.306
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.192.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.610.034 2.279.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.732.989 -65.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -219.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[5] -2.732.989 153.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.441.865 178.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.441.865 178.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
382.835 2.472.472
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[8] -1.500.649 -23.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
462.473 -319.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[5] 462.473 -319.983
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.929.193 -76.154
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 68.562 -324.763
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 3.860.631 248.609
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[8] 317.433 -136.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.465 250.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
[9] -26.465 250.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.017.921 -3.797.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-743.425 5.946.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.958.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.958.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-743.425 -12.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -743.425 -12.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.344.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.344.016
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -2.344.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.496 -194.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.496 -194.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.880 215.847
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 292.376 20.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 292.376 17.880
Ticari Alacaklar
2.629.013 92.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 2.629.013 92.770
Diğer Alacaklar
2.559.429 117.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 2.559.429 117.564
Stoklar
0 79.806
Peşin Ödenmiş Giderler
1.514.365 13.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[8] 1.514.365 13.716
Diğer Dönen Varlıklar
219.297 192.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[9] 219.297 192.832
ARA TOPLAM
7.214.480 514.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.214.480 514.568
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[7] 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 664.862
Maddi Duran Varlıklar
[12] 15.371.309 11.785.587
Arazi ve Arsalar
8.100.000 6.410.000
Binalar
5.520.627 3.254.271
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.239.973 2.111.445
Mobilya ve Demirbaşlar
510.709 9.871
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.386.330 2.655
Şerefiye
1.384.284
Diğer Haklar
2.046 2.653
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.758.144 12.453.609
TOPLAM VARLIKLAR
23.972.624 12.968.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.020.564 3.035.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.020.564 3.035.593
Banka Kredileri
[4] 3.020.564 3.035.593
Ticari Borçlar
944.885 482.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 944.885 482.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 1.560.486 854.851
Diğer Borçlar
[7] 4.006.595 783.037
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
483.952 415.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.522.643 367.647
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.613 107.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[8] 424.613 107.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
[10] 931.938 723.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
532.182 323.565
ARA TOPLAM
10.889.081 5.986.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.889.081 5.986.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.762.873 7.513.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.762.873 7.513.272
Banka Kredileri
[4] 7.762.873 7.513.272
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 239.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.762.873 7.753.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.651.954 13.739.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.821.333 -774.672
Ödenmiş Sermaye
[14] 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[15] 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.596.852 10.865.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.596.852 10.865.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.643.616 10.912.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.764 -46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[17] 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.817.267 -16.113.013
Net Dönem Karı veya Zararı
1.838.196 -6.730.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
499.337 3.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.320.670 -771.229
TOPLAM KAYNAKLAR
23.972.624 12.968.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.178.353 5.178.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.408 -3.691.984 -3.661.576 -266.392 -3.927.968
Dönem Karı (Zararı)
-3.691.984 -3.691.984 -266.392 -3.958.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.408 30.408 30.408
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -10.012 534.645 -16.113.013 -3.691.984 2.300.695 3.655 2.304.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.803.020 6.803.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.731.464 1.838.196 5.569.660 -297 5.569.363
Dönem Karı (Zararı)
0 1.838.196 1.838.196 -297 1.837.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.731.464 3.731.464 3.731.464
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.345 26.345 496.191 522.536
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 14.643.616 -46.764 534.645 -22.817.267 1.838.196 4.821.333 499.337 5.320.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.837.899 -3.958.376 970.466 -1.932.084
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.725.207 30.408 164.487 50.391
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[12] 4.146.071 0 189.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[10] -7.821 38.010 -7.821 62.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-413.043 -7.602 -17.407 -12.598
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
[11] -413.043 -7.602 -17.407 -12.598
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.725.207 30.408 164.487 50.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.563.106 -3.927.968 1.134.953 -1.881.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-297 -266.392 -58 4.243
Ana Ortaklık Payları
5.563.403 -3.661.576 1.135.011 -1.885.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873382


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.360 Değişim: 0,77% Hacim : 11.137 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.361
Açılış: 1.348
8,5584 Değişim: -0,01%
Düşük 8,5535 28.07.2021 Yüksek 8,5685
Açılış: 8,559
10,1289 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1088 28.07.2021 Yüksek 10,1391
Açılış: 10,1222
495,21 Değişim: 0,01%
Düşük 494,82 28.07.2021 Yüksek 495,99
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.