KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.06.2020 - 06:46
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.231.169 1.043.831
Satışların Maliyeti
12 -310.278 -1.724.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
920.891 -681.131
BRÜT KAR (ZARAR)
920.891 -681.131
Genel Yönetim Giderleri
-72.803 -188.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
140 135.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-935 -239.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
847.293 -974.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 72.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
920.202 -974.134
Finansman Gelirleri
0 7.840
Finansman Giderleri
0 -1.047.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
920.202 -2.013.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.769 -12.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -52.769 -12.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
867.433 -2.026.292
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
867.433 -2.026.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-239 -270.635
Ana Ortaklık Payları
867.672 -1.755.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.953 -654.945
Dönem Karı (Zararı)
867.433 -2.026.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
867.433 -2.026.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.339.696 489.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
249.958 326.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-303.029 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.413.047 -9.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.413.047 -9.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-140 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-140 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-72.909 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-72.909 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.769 6.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 165.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.192.176 882.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.422.616 -468.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.422.616 -468.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.008.000 178.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.008.000 178.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
382.835 607.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-402.466 -49.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.521 14.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
91.521 14.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-751.282 153.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.823.289 361.608
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.923.943 347.435
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.654 14.173
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.146 18.403
İşletme Serlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
95.689 65.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.953 -654.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 36.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.507
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 48.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 496.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 496.228
Kredilerden Nakit Girişleri
0 496.228
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.953 -122.486
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.953 -122.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.880 215.847
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.833 93.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.833 17.880
Ticari Alacaklar
1.515.526 92.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.515.526 92.770
Diğer Alacaklar
2.125.564 117.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.125.564 117.564
Stoklar
0 79.806
Peşin Ödenmiş Giderler
406.317 3.851
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
406.317 3.851
Diğer Dönen Varlıklar
107.008 202.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
107.008 202.697
ARA TOPLAM
4.187.248 514.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.187.248 514.568
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 737.771 664.862
Maddi Duran Varlıklar
8 15.494.639 11.785.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.232.915 12.453.608
TOPLAM VARLIKLAR
20.420.163 12.968.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.905.523 3.035.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.905.523 3.035.593
Banka Kredileri
4 1.905.523 3.035.593
Ticari Borçlar
573.933 482.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 573.933 482.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.516.616 854.851
Diğer Borçlar
6 2.606.326 783.037
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.339.333 415.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
266.993 367.647
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
106.034 107.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
106.034 107.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 723.321 723.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
323.565 323.565
ARA TOPLAM
7.431.753 5.986.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.431.753 5.986.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.643.342 7.513.272
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
688.145 239.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.331.487 7.753.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.763.240 13.739.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.653.719 -774.673
Ödenmiş Sermaye
11 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.426.108 10.865.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.426.108 10.865.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.472.872 10.912.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.764 -46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.771.194 -16.040.592
Net Dönem Karı veya Zararı
867.672 -6.730.602
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.204 3.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.656.923 -771.230
TOPLAM KAYNAKLAR
20.420.163 12.968.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.178.353 5.178.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.983 -1.755.657 -1.755.640 -272.803 -2.028.443
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.983 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -69.327 534.645 -18.569.064 -1.755.657 4.141.093 1.024.730 5.165.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 -72.419 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.730.602 -774.673 3.443 -771.230
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.730.602 6.730.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.560.720 4.428.392 4.428.392
Dönem Karı (Zararı)
0 867.672 867.672 -239 867.433
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.560.720 3.560.720 3.560.720
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 -72.419 18.907 14.472.872 -46.764 534.645 -22.771.194 867.672 3.653.719 3.204 3.656.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
867.433 -2.026.292
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.560.720 -19.983
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 3.956.356 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -24.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-395.636 4.996
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
13 -395.636 4.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.560.720 -19.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.428.153 -2.046.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-239 -272.803
Ana Ortaklık Payları
4.428.392 -1.773.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5250 Değişim: 0,40%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3139 Değişim: 0,28%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
799,76 Değişim: 0,78%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 801,67
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.