KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.11.2019 - 22:43
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 1.543.648 4.052.734 33.167 1.747.237
Satışların Maliyeti
27 -3.204.619 -4.611.485 -428.812 -1.913.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.660.971 -558.751 -395.645 -165.968
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.660.971 -558.751 -395.645 -165.968
Genel Yönetim Giderleri
-688.006 -774.916 -79.351 -245.665
Pazarlama Giderleri
-64.172 -1.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
792.828 300.332 19.259 104.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.364.382 -653.269 -297.821 -117.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.920.531 -1.750.776 -753.558 -425.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-351.784 111.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.272.315 -1.750.776 -642.358 -425.805
Finansman Gelirleri
9.361 45.279 42.519
Finansman Giderleri
-1.942.648 -1.616.133 -393.304 -566.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.205.602 -3.321.630 -1.035.662 -949.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
343.766 338.620 132.202 76.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 343.766 338.620 132.202 76.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.861.836 -2.983.010 -903.460 -873.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.861.836 -2.983.010 -903.460 -873.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266.392 -175.841 -98.736
Ana Ortaklık Payları
-4.595.444 -2.807.169 -903.460 -774.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.188.139 -1.704.182
Dönem Karı (Zararı)
-4.861.836 -2.807.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.961.760 608.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 676.301 1.122.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 6.965
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 -162.973 31.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -162.973 31.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 6.448 -30.315
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11 13.354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -6.906 -30.315
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 351.784
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 351.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -661.090 -341.766
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.172.230
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 -181.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.635.457 494.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.206 -27.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -230.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
148.011 -27.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
178.159 -203.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 178.159 -203.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 2.472.472 -681.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 8.569 161.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.249 1.145.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -17.249 1.145.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 175.952 -117.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.536 -179.573
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -320.134
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 117.598 -179.573
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 -140.653 557.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.949 -162.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 242.949 -162.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.188.139 -1.704.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.946.191 21.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.958.467 32.491
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 5.958.467 32.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.276 -11.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -12.276 -11.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.950.806 2.299.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.950.806 4.801.002
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -1.950.806
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.801.002
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.501.099
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.501.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-192.754 616.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -192.754 616.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 215.847 382.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.093 999.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.093 215.847
Ticari Alacaklar
8 338.557 269.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 219.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 118.583 269.705
Diğer Alacaklar
22.565 200.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.565 200.960
Stoklar
11 175.226 2.647.698
Peşin Ödenmiş Giderler
19.007 27.576
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.007 27.576
Diğer Dönen Varlıklar
175.509 418.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 175.509 418.458
ARA TOPLAM
753.957 3.780.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
753.957 3.780.244
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
741 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 741 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 829.574
Maddi Duran Varlıklar
15 11.882.537 18.503.735
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.806 4.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 13.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.715.658 18.521.801
TOPLAM VARLIKLAR
13.469.615 22.302.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 962.553 3.004.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
962.553 3.004.027
Banka Kredileri
7 962.553 3.004.027
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.076.334 3.369.100
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.076.334 3.369.100
Banka Kredileri
7 3.076.334 3.369.100
Ticari Borçlar
475.663 499.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 475.663 499.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 360.440 184.488
Diğer Borçlar
469.360 671.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 310.546 630.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 158.814 41.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.114 210.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 70.114 210.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
174.494 198.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 24.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 174.494 174.494
ARA TOPLAM
5.588.958 8.139.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.588.958 8.139.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.125.566 5.742.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.125.566 5.742.132
Banka Kredileri
7 6.125.566 5.742.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.255 233.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 86.255 233.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 298.371 972.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.510.192 6.948.734
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.099.150 15.087.779
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.366.810 5.916.733
Ödenmiş Sermaye
26 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
26 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.871.715 13.354.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 10.871.715 13.354.664
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 10.912.152 13.404.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -40.437 -49.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 534.645 534.645
Yasal Yedekler
26 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -16.040.594 -13.390.711
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -4.595.444 -5.178.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.655 1.297.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.370.465 7.214.266
TOPLAM KAYNAKLAR
13.469.615 22.302.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 534.645 -12.001.073 -1.388.978 11.074.030 2.299.756 13.373.786
Transferler
-1.388.978 1.388.978
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.460 -2.807.169 -2.810.629 -181.149 -2.991.778
Dönem Sonu Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -74.520 534.645 -13.390.051 -2.807.169 8.263.401 2.118.607 10.382.008
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Transferler
-5.178.353 5.178.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 -4.595.444 -4.595.461 -266.392 -4.861.853
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948
Dönem Sonu Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 10.912.152 -40.437 534.645 -16.040.594 -4.595.444 1.366.810 3.655 1.370.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.861.836 -2.983.010 -903.460 -873.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17 -8.768 -30.425 20.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -21 -11.913 -38.031 24.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 3.145 7.606 -4.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4 3.145 7.606 -4.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17 -8.768 -30.425 20.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.861.853 -2.991.778 -933.885 -853.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266.392 -181.149 -94.139
Ana Ortaklık Payları
-4.595.461 -2.810.629 -933.885 -758.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797863


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.412 Değişim: 0,90% Hacim : 26.799 Mio.TL Son veri saati : 16:45
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,7504 Değişim: 1,35%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6162 Değişim: 2,32%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
924,13 Değişim: 1,44%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.