KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:50
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.340.301 1.815.717
Satışların Maliyeti
13 -1.211.038 -2.215.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.263 -399.872
BRÜT KAR (ZARAR)
129.263 -399.872
Genel Yönetim Giderleri
-240.466 -225.558
Pazarlama Giderleri
-17.455 -29.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
111.379 400.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-55.667 -193.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.946 -447.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.946 -447.468
Finansman Gelirleri
2.009 86.196
Finansman Giderleri
-486.902 -548.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-557.839 -909.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
83.626 -1.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 83.626 -1.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-474.213 -910.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-474.213 -910.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 16.819 99
Ana Ortaklık Payları
15 -491.032 -910.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -81.298 11.022.337 11.022.337 534.645 -7.280.322 -4.711.089 -11.991.411 6.662.059 2.030.451 8.692.510
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.711.089 4.711.089 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.365 -21.365 -21.365 -910.858 -910.858 -932.223 -1.736 -933.959
Dönem Karı (Zararı)
-910.858 -910.858 -910.858 99 -910.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.365 -21.365 -21.365 -21.365 -1.835 -23.200
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -102.663 11.000.972 11.000.972 534.645 -11.991.411 -910.858 -12.902.269 5.729.836 2.028.715 7.758.551
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 13.332.948 13.332.948 534.645 -12.001.073 -1.388.978 -13.390.051 11.074.030 2.299.756 13.373.786
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.388.978 1.388.978 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.498 -23.498 -23.498 -491.032 -491.032 -514.530 9.765 -504.765
Dönem Karı (Zararı)
-491.032 -491.032 -491.032 16.819 -474.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.498 -23.498 -23.498 -23.498 -7.054 -30.552
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -94.558 13.309.450 13.309.450 534.645 -13.390.051 -491.032 -13.881.083 10.559.500 2.309.521 12.869.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-558.571 585.278
Dönem Karı (Zararı)
15 -491.032 -910.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
311.225 239.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
371.464 207.282
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.965 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.965 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.800 38.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.800 38.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.504 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.504 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -91.265 -4.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.765 -1.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-378.764 1.257.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.259 443.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.218 -7.838
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -595.723 699.302
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
41.989 -143.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 316.187 28.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -118.669 44.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.103 110.097
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
230.494 40.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.462 42.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-558.571 585.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.406 -593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.406 -593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
982.606 -628.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.636.079 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.653.473 -628.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 412.629 -44.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 412.629 -44.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 382.845 979.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 795.474 935.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-474.213 -910.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.552 -23.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -38.191 -29.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.639 5.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 7.639 5.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.552 -23.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-504.765 -933.960
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.765 -1.736
Ana Ortaklık Payları
-514.530 -932.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 795.474 382.845
Ticari Alacaklar
302.607 273.844
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.385 1.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 301.222 272.505
Diğer Alacaklar
204.718 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
204.718 0
Stoklar
7 4.757.830 4.169.072
Peşin Ödenmiş Giderler
131.826 180.705
Diğer Dönen Varlıklar
360.466 320.004
ARA TOPLAM
6.552.921 5.326.470
TOPLAM 6.552.921 5.326.470
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
601 2.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
601 2.101
Maddi Duran Varlıklar
8 19.612.124 19.971.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.122 5.637
Peşin Ödenmiş Giderler
19.591 12.701
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 11.814 11.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.649.252 20.003.400
TOPLAM VARLIKLAR
26.202.173 25.329.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.259.459 3.912.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.921.414 1.318.487
Ticari Borçlar
716.479 400.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.750 10.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 711.729 389.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 162.730 281.399
Diğer Borçlar
860.650 862.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 806.766 794.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.884 67.872
Ertelenmiş Gelirler
270.182 39.688
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
270.182 39.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
183.931 181.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.437 3.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 177.494 177.494
ARA TOPLAM
5.374.845 6.996.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.374.845 6.996.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.427.911 3.394.759
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
241.118 184.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 241.118 184.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.289.278 1.380.023
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.958.307 4.959.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.333.152 11.956.084
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.559.500 11.074.030
Ödenmiş Sermaye
12 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.309.450 13.332.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.309.450 13.332.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.404.008 13.404.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -94.558 -71.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -13.390.051 -12.001.073
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -491.032 -1.388.978
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 2.309.521 2.299.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.869.021 13.373.786
TOPLAM KAYNAKLAR
26.202.173 25.329.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682916


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5277 Değişim: 0,29%
Düşük 9,5011 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5011
11,0890 Değişim: 0,08%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
547,18 Değişim: 0,36%
Düşük 544,67 22.10.2021 Yüksek 547,45
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.