KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.04.2018 - 21:34
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.360.083 6.867.480
Satışların Maliyeti
28 -6.458.605 -8.366.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-98.522 -1.499.382
BRÜT KAR (ZARAR)
-98.522 -1.499.382
Genel Yönetim Giderleri
29 -969.939 -852.180
Pazarlama Giderleri
29 -126.286 -153.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.442.427 563.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -650.134 -918.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-402.454 -2.858.894
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-402.454 -2.858.894
Finansman Gelirleri
33 258.063 7.008
Finansman Giderleri
33 -1.459.913 -2.463.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.604.304 -5.315.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.844 318.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -26.844 318.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.631.148 -4.997.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.631.148 -4.997.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -242.170 -286.208
Ana Ortaklık Payları
36 -1.388.978 -4.711.089
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -55.315 11.048.320 11.048.320 534.645 -4.523.259 -2.757.063 -7.280.322 11.183.092 2.317.595 13.500.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.757.063 2.757.063 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.983 -25.983 -25.983 -4.711.089 -4.711.089 -4.737.072 -287.144 -5.024.216
Dönem Karı (Zararı)
-4.711.089 -4.711.089 -286.208 -4.997.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.983 -25.983 -25.983 -25.983 -936 -26.919
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
216.039 216.039 216.039
Dönem Sonu Bakiyeler
27 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -81.298 11.022.337 11.022.337 534.645 -7.280.322 -4.711.089 -11.991.411 6.662.059 2.030.451 8.692.510
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -55.315 11.048.320 11.048.320 534.645 -4.523.259 -2.757.063 -7.280.322 11.183.092 2.317.595 13.500.687
Transferler
9.585 9.585 9.585 -4.720.674 4.711.089 -9.585
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.745.510 653 2.746.163 2.746.163 -1.388.978 -1.388.978 1.357.185 269.305 1.626.490
Dönem Karı (Zararı)
-1.388.978 -1.388.978 -1.388.978 -242.170 -1.631.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.745.510 653 2.746.163 2.746.163 2.746.163 511.475 3.257.638
Sermaye Arttırımı
3.500.000 3.500.000 3.500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
216.039 -445.137 -445.137 -445.137 -77 -77 -445.214 -445.214
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 13.332.948 13.332.948 534.645 -12.001.073 -1.388.978 -1.388.978 11.074.030 2.299.756 13.373.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.160.552 -74.949
Dönem Karı (Zararı)
36 -1.388.978 -4.711.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
572.280 1.321.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 835.458 824.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.965 521.086
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 36.453
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.965 484.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-57.212 122.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -123.847 11.508
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 66.635 110.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.029 -37.471
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 4.029 -37.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 26.651 -325.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-243.611 216.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-343.854 3.315.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,37 646.834 -326.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 260 1
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -301.978 2.145.587
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -144.536 214.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,37 -612.998 810.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 121.250 54.778
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 183.354 290.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -235.646 166.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -394 -42.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.160.552 -74.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.592 -480.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 23.360 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -134.952 -480.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
675.205 782.107
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.394.759 1.069.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -6.219.554 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 0 -287.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -596.939 226.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -596.939 226.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 979.784 753.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 382.845 979.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.631.148 -4.997.297
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.257.638 -26.919
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 3.825.927 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 983 -33.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-569.272 6.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -569.272 6.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.257.638 -26.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.626.490 -5.024.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
269.305 -287.144
Ana Ortaklık Payları
1.357.185 -4.737.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 382.845 979.784
Ticari Alacaklar
273.844 924.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.339 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 272.505 924.707
Stoklar
12 4.169.072 3.874.059
Peşin Ödenmiş Giderler
13 180.705 48.870
Diğer Dönen Varlıklar
26 320.004 329.273
ARA TOPLAM
5.326.470 6.156.693
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.326.470 6.156.693
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.101 2.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.101 2.361
Maddi Duran Varlıklar
16 19.971.667 16.870.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.637 5.090
Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.701 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 11.294 19.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.003.400 16.896.772
TOPLAM VARLIKLAR
25.329.870 23.053.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.912.932 9.284.368
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.318.487 2.166.605
Ticari Borçlar
400.292 1.013.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 10.422 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 389.870 1.010.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 281.399 160.149
Diğer Borçlar
862.753 661.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 794.881 579.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 67.872 82.673
Ertelenmiş Gelirler
39.688 275.334
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 16.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 39.688 259.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
181.196 112.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.702 1.143
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 177.494 110.859
ARA TOPLAM
6.996.747 13.673.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.996.747 13.673.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.394.759 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 17.596
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 17.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
184.555 321.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 184.555 321.199
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.380.023 348.609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.959.337 687.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.956.084 14.360.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.074.030 6.662.059
Ödenmiş Sermaye
27 10.650.000 7.150.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.332.948 11.022.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.332.948 11.022.337
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 13.404.008 11.103.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -71.060 -81.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -12.001.073 -7.280.322
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -1.388.978 -4.711.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.299.756 2.030.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.373.786 8.692.510
TOPLAM KAYNAKLAR
25.329.870 23.053.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667501


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: -0,26% Hacim : 138 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.527
7,4361 Değişim: -0,13%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4455
8,9803 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9535 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
410,67 Değişim: 0,03%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 412,47
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.