KAP ***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:57
KAP ***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 102.606.240 94.581.922 52.021.932 48.303.139
Satışların Maliyeti
13 -57.982.261 -58.024.989 -29.838.523 -28.459.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.623.979 36.556.933 22.183.409 19.843.440
BRÜT KAR (ZARAR)
44.623.979 36.556.933 22.183.409 19.843.440
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.767.332 -6.559.337 -3.814.342 -3.489.686
Pazarlama Giderleri
14 -31.532.611 -23.793.473 -15.611.741 -11.703.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.236.041 7.492.294 19.495.847 -1.416.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.055.302 -4.197.710 -1.271.135 -2.164.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.504.775 9.498.707 20.982.038 1.067.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.606.309 4.162.553 2.348.867 2.091.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-91.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.211.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.231.726 13.661.260 23.330.905 3.159.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.231.726 13.661.260 23.330.905 3.159.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.023.192 -2.555.709 -6.955.144 -520.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.043.597 -2.470.138 -7.240.758 -235.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.020.405 -85.571 285.614 -284.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.208.534 11.105.551 16.375.761 2.639.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.208.534 11.105.551 16.375.761 2.639.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.208.534 11.105.551 16.375.761 2.639.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,24000000 0,11000000 0,16000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 82.060.000 39.104.778 -2.471.690 14.398.598 76.421.345 88.224.093 448.647.181 0 448.647.181
Transferler
1.972.304 86.251.789 -88.224.093 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.105.551 11.105.551 11.105.551
Dönem Karı (Zararı)
11.105.551 11.105.551 11.105.551
Dönem Sonu Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 0 0 0 0 0 82.060.000 0 0 0 0 39.104.778 0 -2.471.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.370.902 0 0 0 162.673.134 11.105.551 0 459.752.732 0 459.752.732
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 82.060.000 37.046.632 -2.971.555 18.845.790 130.199.362 42.977.001 459.067.287 459.067.287
Transferler
4.287.177 38.689.824 -42.977.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.208.534 25.208.534 25.208.534
Dönem Karı (Zararı)
25.208.534 25.208.534 25.208.534
Kar Payları
-30.652.123 -30.652.123 -30.652.123
Dönem Sonu Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 0 0 0 0 0 82.060.000 0 0 0 0 37.046.632 0 -2.971.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.132.967 0 0 0 138.237.063 25.208.534 0 453.623.698 0 453.623.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.898.080 4.459.176
Dönem Karı (Zararı)
25.208.534 11.105.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.916.829 527.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 873.836 825.936
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.047 384.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 139.494 384.731
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.447 -24
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.398.143 876.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.700.033 1.533.485
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -301.890 -657.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.594.516 -4.109.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.586.589 -4.117.019
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-19.447 5.183
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11.520 2.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.023.192 2.555.709
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.127 -6.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.010.444 -4.169.964
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.145.919 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.713.705 -310.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.468.641 -3.161.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-245.064 2.850.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
662.877 -991.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
662.877 -991.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
161.006 471.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
246.355 -570.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.739.992 114.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-379.093 -835.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.119.085 949.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.354 -3.153.646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-430.354 -3.153.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-801.646 271.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.135.807 7.462.663
Alınan Faiz
2.672.063 4.047.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -569.209 -1.369.056
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -293.710 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.046.871 -5.682.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.052.878 -360.568
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.324.513 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.985 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -2.422.493 -741.756
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.873 381.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.652.123 650.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 650.531
Kredilerden Nakit Girişleri
650.531
Ödenen Temettüler
-30.652.123 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.298.835 4.749.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.298.835 4.749.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 106.111.968 177.488.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 139.410.803 182.237.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.208.534 11.105.551 16.375.761 2.639.329
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.208.534 11.105.551 16.375.761 2.639.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.208.534 11.105.551 16.375.761 2.639.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 139.427.724 106.214.361
Finansal Yatırımlar
2.474.174 8.620.093
Ticari Alacaklar
42.869.560 39.275.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 11.856.578 8.387.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.012.982 30.887.965
Stoklar
512.011 658.570
Peşin Ödenmiş Giderler
127.754 374.109
Diğer Dönen Varlıklar
4.980.548 5.695.197
ARA TOPLAM
190.391.771 160.838.232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.391.771 160.838.232
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
118.516 66.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.516 66.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 26.324.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 265.465.000 265.018.000
Maddi Duran Varlıklar
6 3.063.587 3.432.311
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.405 11.905
Binalar
332.500 336.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.348.836 1.435.291
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
1.339.684 1.600.523
Özel Maliyetler
34.162 48.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.409.219 62.493.823
Şerefiye
8 60.428.513 60.428.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 3.980.706 2.065.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
333.056.322 357.335.391
TOPLAM VARLIKLAR
523.448.093 518.173.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.999.325 16.560.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 10.517.490 10.885.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 12.481.835 5.675.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.665.506 3.245.968
Diğer Borçlar
2.915.130 1.922.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.915.130 1.922.522
Ertelenmiş Gelirler
141.325 737.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.047.854 3.051.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.101.440 6.738.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.149.204 3.348.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.952.236 3.390.336
ARA TOPLAM
43.870.580 32.256.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.870.580 32.256.087
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
154.237 359.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.511.271 9.181.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 9.511.271 9.181.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16.288.307 17.308.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.953.815 26.850.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.824.395 59.106.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.623.698 459.067.287
Ödenmiş Sermaye
12 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 45.910.057 45.910.057
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 82.060.000 82.060.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.075.077 34.075.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.075.077 34.075.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 37.046.632 37.046.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.971.555 -2.971.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 23.132.967 18.845.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
138.237.063 130.199.362
Net Dönem Karı veya Zararı
25.208.534 42.977.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.623.698 459.067.287
TOPLAM KAYNAKLAR
523.448.093 518.173.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701649


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: -1,38% Hacim : 4.087 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6718 Değişim: 0,29%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1455 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,70 Değişim: 0,55%
Düşük 489,44 20.09.2021 Yüksek 489,96
Açılış: 489,44
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.