KAP ***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 20:34
KAP ***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
2.334.150 -67.592.937 65.258.787 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.287.269 -897.512 -34.839.018 25.752.988 20.303.727 20.303.727
Dönem Karı (Zararı)
25.752.988 25.752.988 25.752.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.287.269 -897.512 -34.839.018 -5.449.261 -5.449.261
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 230.364 -418.671 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
25.752.988 -25.752.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
111.376.764 -2.321.802 -418.671 -45.912.903 25.757.797 88.481.185 -1.600 88.479.585
Dönem Karı (Zararı)
25.757.797 25.757.797 -1.600 25.757.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
111.376.764 -2.321.802 -418.671 -45.912.903 62.723.388 62.721.788
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 4.900 81.112.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.948.317 -4.948.317 -4.948.317
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -418.671 -91.122.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -213.097.811 25.757.797 194.598.917 3.300 194.602.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.993.470 168.713.608
Dönem Karı (Zararı)
25.757.797 25.752.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.757.797 25.752.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
314.362.670 157.806.048
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 81.051.392 59.206.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.988.493 4.461.361
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.578.406 4.067.433
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.410.087 393.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 4.789.514 6.423.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.865.811 3.347.376
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 688.826 830.203
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-765.123 2.245.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.250.927 58.245.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.915.614 -213.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 108.715.691 61.096.301
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.487.069 -2.041.859
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
937.919 -595.342
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
144.523.251 72.837.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.391.129 -43.548.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-57.391.129 -43.548.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 18.487.909 1.123.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-337.687 -943.030
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-337.687 -943.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.784.058 -13.511.420
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.863.804 -33.070.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 343.713 -2.073.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
86 4.039.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -34.738.886 4.039.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -189.690.340 -55.928.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -90.771.953 -18.668.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
207.137.441 146.080.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 207.137.441 146.080.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 10.210.431 7.908.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.911.267 -578.880
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.911.267 -578.880
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 68.239.379 -38.674.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.217.593 -24.620.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.217.593 -24.620.306
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
204.336.409 170.047.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.226.260 -1.214.280
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -116.679 -119.728
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.375.753 -57.542.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.254.189 2.806.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -155.629.942 -60.348.843
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.332.350 -58.213.504
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.297.592 -2.135.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.677.126 -101.804.988
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.930.233
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.930.233
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.948.317 -2.334.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.948.317 -2.334.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 765.696.797 532.732.537
Kredilerden Nakit Girişleri
4 765.696.797 532.732.537
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -750.742.743 -515.110.303
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -750.742.743 -515.110.303
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.502.719 -40.043.356
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -12.274.770 -7.920.691
Ödenen Faiz
-102.018.392 -69.129.025
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
177.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.940.591 9.365.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.940.591 9.365.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.228.238 4.862.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.168.829 14.228.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 49.168.829 14.228.238
Finansal Yatırımlar
11 50.021
Ticari Alacaklar
5 245.345.351 172.997.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 312.066 655.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 245.033.285 172.342.093
Diğer Alacaklar
7 33.310.144 6.976.061
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.247.788 1.495.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.062.356 5.481.044
Stoklar
8 468.759.358 297.479.105
Peşin Ödenmiş Giderler
10 136.867.633 46.095.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 136.867.633 46.095.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 850.290 615.386
Diğer Dönen Varlıklar
55.954.662 29.320.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 55.954.662 29.320.687
ARA TOPLAM
990.306.288 567.713.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
990.306.288 567.713.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
7 10.580.141 2.175.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.580.141 2.175.338
Maddi Duran Varlıklar
12 552.470.174 314.132.318
Arazi ve Arsalar
12 98.241.604 76.310.952
Binalar
12 231.934.292 105.647.048
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 80.343.062 57.761.110
Taşıtlar
12 7.426.176 1.032.825
Mobilya ve Demirbaşlar
12 36.402.433 23.789.571
Özel Maliyetler
12 94.988.045 48.899.933
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.134.562 690.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 159.218.010 78.785.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.203.439 22.044.838
Diğer Haklar
13 5.673.439 4.514.838
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 13.790.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
754.941.722 440.398.877
TOPLAM VARLIKLAR
1.745.248.010 1.008.111.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 150.541.619 98.162.630
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 150.541.619 98.162.630
Banka Kredileri
4 103.609.694 83.675.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.931.925 14.486.646
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 251.057.616 219.045.890
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 251.057.616 219.045.890
Banka Kredileri
4 251.057.616 219.045.890
Ticari Borçlar
5 499.188.711 303.538.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 499.188.711 303.538.339
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 26.545.885 16.335.454
Diğer Borçlar
7 14.054.412 2.032.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.663.538 1.160.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.390.874 871.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 113.767.886 45.528.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 113.767.886 45.528.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.372.738 18.890.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.575.663 6.956.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.797.075 11.933.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.077.528.867 703.533.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.077.528.867 703.533.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
444.034.926 267.148.009
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 444.034.926 267.148.009
Banka Kredileri
4 269.209.142 190.234.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
174.825.784 76.913.545
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 3.202.466 1.810.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.202.466 1.810.554
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.644.484 5.661.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.328.524 4.405.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.315.960 1.256.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 18.235.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.116.926 274.620.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.550.645.793 978.153.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.598.917 29.958.469
Ödenmiş Sermaye
16 350.000.000 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -7.793.458 -2.845.141
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 9.460.292 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
277.441.211 168.386.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
277.441.211 168.386.249
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 280.430.161 169.053.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.988.950 -667.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -91.540.674 -45.209.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
-418.671
Riskten Korunma Kazançları ( -91.122.003 -45.209.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.441.327 3.441.327
Yasal Yedekler
16 3.441.327 3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-213.097.811 -238.850.799
Net Dönem Karı veya Zararı
25.757.797 25.752.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.300
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.602.217 29.958.469
TOPLAM KAYNAKLAR
1.745.248.010 1.008.111.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.744.206.723 994.831.594
Satışların Maliyeti
17 -1.172.240.465 -669.027.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
571.966.258 325.803.619
BRÜT KAR (ZARAR)
571.966.258 325.803.619
Genel Yönetim Giderleri
18 -80.293.740 -33.255.054
Pazarlama Giderleri
18 -304.311.620 -178.785.227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -10.569.729 -7.805.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 167.620.250 83.941.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -51.378.840 -28.843.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
293.032.579 161.056.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.687.082 943.030
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.706.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
293.012.766 161.999.228
Finansman Gelirleri
21 21.075.824 83.845.421
Finansman Giderleri
21 -269.844.484 -218.968.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.244.106 26.876.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.487.909 -1.123.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -18.487.909 -1.123.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.756.197 25.752.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.756.197 25.752.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.600 0
Ana Ortaklık Payları
25.757.797 25.752.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç/ (kayıp) 0,00070000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) 0,00070000 0,00100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109.054.962 29.389.757
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 136.973.059 36.523.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.902.253 -1.121.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -25.015.844 -6.011.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -25.015.844 -6.011.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-46.331.574 -34.839.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
-418.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.391.129 -43.548.772
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -57.391.129 -43.548.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.478.226 8.709.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 11.478.226 8.709.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.723.388 -5.449.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.479.585 20.303.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.600
Ana Ortaklık Payları
88.481.185 20.303.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.431 Değişim: 0,53% Hacim : 12.165 Mio.TL Son veri saati : 11:50
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.437
Açılış: 2.423
16,4072 Değişim: 0,26%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5573 Değişim: 0,50%
Düşük 17,4484 26.05.2022 Yüksek 17,6123
Açılış: 17,4695
975,01 Değişim: 0,02%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.