KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:21
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.863 -65.258.787 11.988.891 11.988.891
Transferler
-65.258.787 65.258.787 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.403.998 -7.420.669 -16.824.667 -16.824.667
Dönem Karı (Zararı)
-7.420.669 -7.420.669 -7.420.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.403.998 -9.403.998 -9.403.998
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -19.774.081 1.107.177 -236.516.650 -7.420.669 -4.835.777 -4.835.777
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
25.752.988 -25.752.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.460.071 15.109.015 9.648.944 9.648.944
Dönem Karı (Zararı)
15.109.015 15.109.015 15.109.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.460.071 -5.460.071 -5.460.071
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-939.468 -939.468 -939.468
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -3.784.609 9.460.292 169.053.397 -667.148 -50.669.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -213.097.811 15.109.015 119.775.525 119.775.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.248.737 -10.723.473
Dönem Karı (Zararı)
15.109.015 -7.420.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.728.971 25.929.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.956.441 14.269.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.964.521 122.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.964.521
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.569.249 3.314.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.167.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 15.737.036 3.314.591
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.622.140 6.398.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.383.380 1.823.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.086.723 -29.231.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.958.951 -4.044.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.958.951 -4.044.873
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.199.131 -19.164.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.652.255 -4.999.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.897.187 13.976.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.897.187 13.976.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-618.995 404.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.065.431 -6.648.504
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.065.431 -6.648.504
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.930.766 -1.755.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.419.913 -6.999.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.419.913 -6.999.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.248.737 -10.723.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.548.032 -8.794.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 755.373 1.263.605
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 755.373 1.263.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -30.303.405 -10.058.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -30.303.405 -10.058.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.974.188 15.581.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 76.419.176 51.028.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 76.419.176 51.028.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -114.711.937 -18.836.815
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -114.711.937 -18.836.815
Ödenen Faiz
-7.840.631 -16.610.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.822.581 -3.937.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.822.581 -3.937.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.228.238 4.862.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.405.657 925.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.405.657 14.228.238
Ticari Alacaklar
188.581.874 174.492.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.385.749 2.150.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
186.196.125 172.342.093
Diğer Alacaklar
40.463.829 5.481.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31.003.543 5.481.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.460.286
Stoklar
334.678.236 297.479.105
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
67.747.935 46.095.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 618.475 615.386
Diğer Dönen Varlıklar
28.205.183 29.320.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.205.183 29.320.687
ARA TOPLAM
670.701.189 567.713.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
670.701.189 567.713.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Vadeli Mevduatlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
2.608.730 2.175.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.608.730 2.175.338
Maddi Duran Varlıklar
6 415.132.831 392.918.265
Arazi ve Arsalar
6 76.310.952 76.310.952
Binalar
6 109.556.531 105.647.049
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 57.142.475 57.761.110
Taşıtlar
6 604.114 1.032.825
Mobilya ve Demirbaşlar
6 29.772.949 23.789.570
Özel Maliyetler
6 60.133.949 48.899.933
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 690.879 690.879
Diğer Maddi Duran Varlıklar
80.920.982 78.785.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.405.816 22.044.838
Diğer Haklar
4.875.816 4.514.838
Markalar
17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 18.538.876 13.790.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
468.156.211 440.398.877
TOPLAM VARLIKLAR
1.138.857.400 1.008.111.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 94.486.509 98.162.630
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 94.486.509 98.162.630
Banka Kredileri
4 94.486.509 98.162.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 242.786.257 219.045.890
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 242.786.257 219.045.890
Banka Kredileri
4 242.786.257 219.045.890
Ticari Borçlar
331.432.532 303.538.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
126.535
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
331.305.997 303.538.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.716.459 16.335.454
Diğer Borçlar
499.584 2.032.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 23.048 1.160.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
476.536 871.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.459.274 45.528.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.459.274 45.528.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.022.624 18.890.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.089.499 6.956.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 11.933.125 11.933.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
758.403.239 703.533.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
758.403.239 703.533.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 255.063.361 268.958.563
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 252.507.078 267.148.009
Banka Kredileri
4 252.507.078 267.148.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.556.283 1.810.554
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.556.283 1.810.554
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.615.275 5.661.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.359.068 4.405.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.256.207 1.256.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.678.636 274.620.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.019.081.875 978.153.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.775.525 29.958.469
Ödenmiş Sermaye
350.000.000 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.784.609 -2.845.141
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.460.292 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.386.249 168.386.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
168.386.249 168.386.249
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
169.053.397 169.053.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667.148 -667.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.669.171 -45.209.100
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-50.669.171 -45.209.100
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-50.669.171 -45.209.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.441.327 3.441.327
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.441.327 3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-213.097.811 -238.850.799
Net Dönem Karı veya Zararı
15.109.015 25.752.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.775.525 29.958.469
TOPLAM KAYNAKLAR
1.138.857.400 1.008.111.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
330.632.527 177.274.391
Satışların Maliyeti
-226.536.033 -118.914.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.096.494 58.359.604
BRÜT KAR (ZARAR)
104.096.494 58.359.604
Genel Yönetim Giderleri
9 -10.993.552 -8.422.660
Pazarlama Giderleri
9 -55.425.951 -41.348.955
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -1.947.296 -2.052.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 20.187.801 20.450.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.975.425 -7.792.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.942.071 19.194.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
328.566 50.166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-136.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.270.637 19.107.783
Finansman Gelirleri
11 25.368.526 14.757.138
Finansman Giderleri
11 -64.913.528 -45.269.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.725.635 -11.405.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.383.380 3.984.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-553.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 3.383.380 4.537.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.109.015 -7.420.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.109.015 -7.420.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.109.015 -7.420.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç 0,00430000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.460.071 -9.403.998
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.825.089 -12.056.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-6.825.089 -12.056.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.365.018 2.652.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.460.071 -9.403.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.648.944 -16.824.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.648.944 -16.824.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938483


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.