KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 18:10
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-89.219.008 89.219.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-628.778 -20.301.375 -20.930.153 -20.930.153
Dönem Karı (Zararı)
-20.301.375 -20.301.375 -20.301.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-628.778 -628.778 -628.778
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -628.778 1.107.177 -171.257.862 -20.301.375 44.381.887 44.381.887
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
2.334.150 -67.592.937 65.258.787
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.869.114 1.567.397 -35.301.717 -35.301.717
Dönem Karı (Zararı)
1.567.397 1.567.397 1.567.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.869.114 -36.869.114 -36.869.114
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -47.239.196 3.441.327 -238.850.799 1.567.397 -25.646.975 -25.646.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.325.365 -4.572.555
Dönem Karı (Zararı)
1.567.397 -20.301.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.567.397 -20.301.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.617.235 74.272.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.503.443 23.658.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.156 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.072.212 1.773.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.733.594 17.275
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.873.954 436.293
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.212.572 1.320.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.425.570 53.489.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-167.905 -1.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 53.593.475 53.491.755
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.787.897 6.372.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.268.095 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.268.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -16.800.183 -10.566.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-123.765 -454.994
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-123.765 -454.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.769.279 -58.543.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.360.626 -32.707.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.360.626 -32.707.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.361 -3.226.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.682.361 -3.226.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.199.356 -21.284.031
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.034.622 -10.907.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.649.811 -6.390.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.649.811 -6.390.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.985.855 1.108.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.479 -10.508.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-445.479 -10.508.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-24.046.378 25.095.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.000.845 277.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.000.845 277.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.415.353 -4.572.555
Ödenen Faiz
-89.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.137.618 -9.450.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.741.101 934.501
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.741.101 934.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.878.719 -10.385.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -31.723.704 -10.385.153
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.155.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.374.461 11.598.127
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.334.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.334.150
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
337.034.053 113.209.069
Kredilerden Nakit Girişleri
4 337.034.053 113.209.069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-400.288.166 -122.378.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-400.288.166 -122.378.560
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-41.117.913
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.495.016
Ödenen Faiz
38.826.731 -48.232.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.813.286 -2.425.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.813.286 -2.425.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.862.454 3.566.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.675.740 1.141.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.675.740 4.862.454
Ticari Alacaklar
166.588.104 146.390.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.686.400 1.573.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
163.901.704 144.817.509
Diğer Alacaklar
6.149.476 8.283.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.149.476 8.283.318
Stoklar
278.143.977 241.944.621
Peşin Ödenmiş Giderler
41.462.146 27.427.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 613.113 684.941
Diğer Dönen Varlıklar
20.574.449 4.630.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.574.449 4.630.826
ARA TOPLAM
532.207.005 434.224.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
532.207.005 434.224.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
2.368.011 1.916.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.368.011 1.916.530
Maddi Duran Varlıklar
6 260.345.607 258.514.240
Arazi ve Arsalar
6 66.493.089 66.275.300
Binalar
6 75.781.569 81.607.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 55.423.290 62.146.732
Taşıtlar
6 461.266 339.244
Mobilya ve Demirbaşlar
6 20.779.187 21.160.090
Özel Maliyetler
6 41.181.214 26.841.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 225.992 144.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
76.032.405 40.424.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.263.547 20.630.756
Diğer Haklar
3.733.547 3.100.756
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 29.015.641 12.215.458
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
398.495.169 343.171.241
TOPLAM VARLIKLAR
930.702.174 777.395.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 70.707.654 55.005.861
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.707.654 55.005.861
Banka Kredileri
4 57.590.933 48.328.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.025.217 6.677.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.113.768 146.764.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
230.113.768 146.764.530
Banka Kredileri
4 230.113.768 146.764.530
Ticari Borçlar
249.915.213 159.619.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
249.915.213 159.619.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.412.424 8.426.569
Diğer Borçlar
1.191.183 41.654.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 86.262 41.204.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.104.921 450.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.156.347 84.202.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.156.347 84.202.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.889.233 13.416.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.340.390 4.606.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 18.548.843 8.809.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
168.827 54.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
168.827 54.527
ARA TOPLAM
652.554.649 509.144.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.554.649 509.144.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 297.734.746 248.701.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 297.734.746 248.701.726
Banka Kredileri
4 224.953.899 215.649.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
72.780.847 33.051.833
Diğer Borçlar
1.710.553 2.810.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.710.553 2.810.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.349.201 4.750.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.500.601 3.500.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 848.600 1.249.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.794.500 256.262.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
956.349.149 765.406.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-25.646.975 11.988.892
Ödenmiş Sermaye
269.069.767 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.845.141 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.282.945 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.996.492 138.996.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.996.492 138.996.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
138.766.128 138.766.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.364 230.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.239.196 -10.370.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.239.196 -10.370.082
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.239.196 -10.370.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.441.327 1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.441.327 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-238.850.799 -171.257.862
Net Dönem Karı veya Zararı
1.567.397 -65.258.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-25.646.975 11.988.892
TOPLAM KAYNAKLAR
930.702.174 777.395.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
617.242.789 442.025.000 272.998.845 139.315.558
Satışların Maliyeti
-405.872.105 -303.107.769 -177.376.063 -98.096.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
211.370.684 138.917.231 95.622.782 41.219.304
BRÜT KAR (ZARAR)
211.370.684 138.917.231 95.622.782 41.219.304
Genel Yönetim Giderleri
9 -20.960.272 -18.334.419 -7.793.365 -5.924.959
Pazarlama Giderleri
9 -121.349.786 -84.106.077 -47.781.717 -31.376.934
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -5.169.341 -2.805.072 -2.076.243 -909.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 73.238.947 38.389.628 37.056.532 18.522.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -15.445.176 -43.344.975 -3.259.500 -18.299.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.685.056 28.716.316 71.768.489 3.230.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
123.765 454.994 125.219
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-54.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.808.821 29.171.310 71.713.998 3.355.808
Finansman Gelirleri
11 50.289.204 51.862.836 25.807.958 35.863.088
Finansman Giderleri
11 -176.931.830 -111.725.052 -79.055.206 -44.459.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.833.805 -30.690.906 18.466.750 -5.240.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.401.202 10.389.531 1.558.484 4.868.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -177.348 -177.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 6.401.202 10.566.879 1.558.484 5.046.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.567.397 -20.301.375 20.025.234 -371.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.567.397 -20.301.375 20.025.234 -371.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.567.397 -20.301.375 20.025.234 -371.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 14 0,00010000 -0,00080000 0,00070000 -0,00001000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 14 0,00010000 -0,00080000 0,00070000 -0,00001000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.869.114 0 -20.792.385 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-47.268.095 -26.656.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.398.981 0 5.864.519 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10.398.981 5.864.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.869.114 0 -20.792.385 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.301.717 -20.301.375 -767.151 -371.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-35.301.717 -20.301.375 -767.151 -371.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887253


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.990 Değişim: -2,53% Hacim : 43.615 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3694 Değişim: -0,41%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1805 Değişim: -0,41%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
791,26 Değişim: -0,57%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.