KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2020 - 18:37
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-89.219.008 89.219.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.935.663 -10.635.202 -13.570.865 -13.570.865
Dönem Karı (Zararı)
-10.635.202 -10.635.202 -10.635.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.935.663 -2.935.663 -2.935.663
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -2.935.663 1.107.177 -171.257.863 -10.635.202 51.741.174 51.741.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.863 -65.258.717 11.988.961 11.988.961
Transferler
-65.258.787 65.258.787
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.403.998 -7.420.669 -16.824.667 -16.824.667
Dönem Karı (Zararı)
-7.420.669 -7.420.669 -7.420.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.403.998 -9.403.998 -9.403.998
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -19.774.081 1.107.177 -236.516.650 -7.420.669 -4.835.777 -4.835.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.723.473 -32.071.580
Dönem Karı (Zararı)
-7.420.669 -10.635.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.929.023 40.992.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.269.574 5.752.178
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
122.778 673.044
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.778 673.044
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.314.591 14.350.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.314.591 14.350.087
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.398.835 25.045.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.823.245 -4.828.336
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.231.827 -62.428.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.044.873 -35.154.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.044.873 -35.154.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.164.523 -10.696.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.999.210 8.692.185
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.976.176 -23.347.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.976.176 -23.347.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
404.100 1.298.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.648.504 -1.320.928
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.648.504 -1.320.928
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.755.093 16.706.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.999.900 -18.606.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.999.900 -18.606.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.723.473 -32.071.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.794.965 -2.375.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.263.605 313.175
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.263.605 313.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.058.570 -2.688.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.058.570 -2.688.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.581.165 32.891.158
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.028.000 55.849.553
Kredilerden Nakit Girişleri
51.028.000 55.849.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.836.815 -20.300.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.836.815 -20.300.625
Ödenen Faiz
-16.610.020 -2.657.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.937.273 -1.555.698
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.937.273 -1.555.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.862.454 3.566.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
925.181 2.011.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 925.181 4.862.454
Ticari Alacaklar
151.438.455 146.390.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.762.405 1.573.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
149.676.050 144.817.509
Diğer Alacaklar
7.651.551 8.283.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.651.551 8.283.318
Stoklar
261.109.145 241.944.621
Peşin Ödenmiş Giderler
32.426.734 27.427.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
684.941
Diğer Dönen Varlıklar
11.279.330 4.630.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.279.330 4.630.826
ARA TOPLAM
464.830.396 434.224.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
464.830.396 434.224.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
1.545.440 1.916.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.545.440 1.916.530
Maddi Duran Varlıklar
6 256.661.987 258.514.240
Arazi ve Arsalar
6 66.338.089 66.275.300
Binalar
6 77.988.620 81.607.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 60.567.046 62.146.732
Taşıtlar
6 80.004 339.244
Mobilya ve Demirbaşlar
6 21.131.046 21.160.090
Özel Maliyetler
6 30.412.971 26.841.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 144.211 144.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
47.303.555 40.424.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.720.080 20.630.756
Diğer Haklar
3.190.080 3.100.756
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 18.852.254 12.215.458
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
354.553.274 343.171.241
TOPLAM VARLIKLAR
819.383.670 777.395.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 30.516.507 55.005.861
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.516.507 55.005.861
Banka Kredileri
4 30.516.507 55.005.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
208.509.860 146.764.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
208.509.860 146.764.530
Banka Kredileri
4 208.509.860 146.764.530
Ticari Borçlar
187.058.649 159.619.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
187.058.649 159.619.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.830.671 8.426.569
Diğer Borçlar
28.641.828 41.654.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 28.640.322 41.204.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.506 450.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
82.447.632 84.202.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
82.447.632 84.202.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.090.927 13.416.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.606.796 4.606.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 11.484.131 8.809.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.338.738 54.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.338.738 54.527
ARA TOPLAM
563.434.812 509.144.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.434.812 509.144.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 252.270.374 248.701.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 252.270.374 248.701.726
Banka Kredileri
4 252.270.374 248.701.726
Diğer Borçlar
2.360.297 2.810.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.360.297 2.810.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.153.964 4.750.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.500.601 3.500.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 2.653.363 1.249.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.784.635 256.262.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
824.219.447 765.406.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-4.835.777 11.988.892
Ödenmiş Sermaye
269.069.767 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-510.991 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.282.945 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.996.492 138.996.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.996.492 138.996.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
138.766.128 138.766.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.364 230.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.774.081 -10.370.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.774.081 -10.370.082
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.774.081 -10.370.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-236.516.650 -171.257.862
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.420.669 -65.258.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-4.835.777 11.988.892
TOPLAM KAYNAKLAR
819.383.670 777.395.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
177.274.391 134.523.783
Satışların Maliyeti
-118.914.787 -96.467.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.359.604 38.056.650
BRÜT KAR (ZARAR)
58.359.604 38.056.650
Genel Yönetim Giderleri
9 -8.422.660 -5.706.142
Pazarlama Giderleri
9 -41.348.955 -24.428.062
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -2.052.139 -812.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 20.450.862 10.271.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -7.792.418 -6.588.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.194.294 10.793.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50.166 263.203
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-136.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4487 Değişim: 0,54%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4701
Açılış: 13,3767
15,2673 Değişim: 0,81%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,01 Değişim: 0,26%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.