KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:41
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Transferler
15.256.414 -15.256.414
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.470 -335.470 -89.554.478
Dönem Karı (Zararı)
0 -89.219.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.470 -335.470 -335.470
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-500.000 500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Transferler
-89.219.008 89.219.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.273.263 -967.542 -10.370.082 -65.258.787 -53.323.148 -53.323.148
Dönem Karı (Zararı)
-65.258.787 -65.258.787 -65.258.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.273.263 -967.542 -10.370.082 11.935.639 11.935.639
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.717.746 -43.884.653
Dönem Karı (Zararı)
-65.258.787 -89.219.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
138.695.759 120.039.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 41.782.192 22.803.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.722.303 883.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.722.303 883.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.678.287 3.469.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.592.641 589.918
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -674.573 2.227.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.760.219 651.658
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.894.568 66.412.441
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -39.203 -65.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 85.060.578 66.478.408
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.873.193
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.003.453 39.643.981
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.294.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.294.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -17.661.587 -12.611.764
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.080.320 -561.748
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
716.547
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
427
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
363.346 -561.748
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
491.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.368.279 -72.684.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.070.949 8.974.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-462.263 8.974.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.608.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.864.902 731.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.864.902 731.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.735.933 -24.488.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.241.359 20.186.765
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.833.265 -88.451.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.833.265 -88.451.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.185.755 -1.126.751
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.406.584 -89.764
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.406.584 -89.764
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
42.108.467 4.718.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.471.925 6.861.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.861.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.471.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.068.693 -41.864.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.026.396 -597.804
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -324.551 -973.478
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-448.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.362.716 -15.908.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.279.246 4.100.958
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.279.246 4.100.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -19.667.177 -20.075.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.407.799 -20.075.449
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.259.378
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.215
Alınan Faiz
20 65.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.059.464 59.996.935
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
955.432.118 234.132.264
Kredilerden Nakit Girişleri
4 955.432.118 234.132.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-969.205.432 -162.797.477
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -969.205.432 -162.797.477
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
44.959.789
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.522.824
Ödenen Faiz
-62.763.326 -56.297.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.295.566 203.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.295.566 203.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.566.888 3.363.130
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.862.454 3.566.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.862.454 3.566.888
Ticari Alacaklar
5 146.390.726 95.915.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.573.217 1.110.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 144.817.509 94.804.319
Diğer Alacaklar
7 8.283.318 2.872.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.283.318 2.872.979
Stoklar
8 241.944.621 212.208.688
Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.427.524 31.668.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 684.941 654.410
Diğer Dönen Varlıklar
4.630.826 6.741.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 4.630.826 6.741.036
ARA TOPLAM
434.224.410 353.628.157
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
434.224.410 354.119.357
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
7 1.916.530 2.461.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.916.530 2.461.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
25.214
Maddi Duran Varlıklar
12 258.514.240 249.063.153
Arazi ve Arsalar
12 66.275.300 54.091.340
Binalar
12 81.607.200 68.964.950
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 62.146.732 74.045.746
Taşıtlar
12 339.244
Mobilya ve Demirbaşlar
12 21.160.090 22.802.586
Özel Maliyetler
12 26.841.463 29.158.531
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 144.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 40.424.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 20.630.756 22.242.896
Diğer Haklar
13 3.100.756 4.712.896
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 12.215.458
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
343.171.241 283.263.188
TOPLAM VARLIKLAR
777.395.651 637.382.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 55.005.861 94.575.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.005.861 94.575.077
Banka Kredileri
4 55.005.861 94.575.077
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.764.530 119.879.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
146.764.530 119.879.404
Banka Kredileri
4 146.764.530 119.879.404
Ticari Borçlar
5 159.619.471 139.747.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 159.619.471 139.747.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.426.569 6.160.527
Diğer Borçlar
7 41.654.831 56.950.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41.204.175 56.726.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 450.656 223.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.202.725 42.094.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 84.202.725 42.094.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.416.161 10.693.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.606.796 3.800.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.809.365 6.892.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.527 210.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.527 210.831
ARA TOPLAM
509.144.675 470.311.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.144.675 470.311.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 248.701.726 161.800.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 248.701.726 161.800.015
Banka Kredileri
4 248.701.726 161.800.015
Diğer Borçlar
2.810.297 711.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.810.297 711.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.750.061 4.455.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.500.601 2.531.099
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.249.460 1.924.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.792.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.262.084 170.759.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
765.406.759 641.070.505
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.988.892 -3.687.960
Ödenmiş Sermaye
16 269.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-510.991 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 9.282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.996.492 116.690.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.996.492 116.690.771
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 138.766.128 115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 230.364 1.197.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.370.082 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -10.370.082 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -10.370.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-171.257.862 -82.038.854
Net Dönem Karı veya Zararı
-65.258.787 -89.219.008
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.988.892 -3.687.960
TOPLAM KAYNAKLAR
777.395.651 637.382.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 602.401.733 591.311.311
Satışların Maliyeti
17 -416.280.757 -420.347.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.120.976 170.964.042
BRÜT KAR (ZARAR)
186.120.976 170.964.042
Genel Yönetim Giderleri
18 -27.634.345 -28.577.264
Pazarlama Giderleri
18 -127.715.532 -130.216.024
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -4.614.222 -2.857.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 81.691.085 106.500.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -78.487.469 -98.551.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.360.493 17.261.742
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 566.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -716.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.643.946 17.828.370
Finansman Gelirleri
20 64.030.314 127.494.408
Finansman Giderleri
20 -175.594.634 -247.153.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-82.920.374 -101.830.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.661.587 12.611.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 17.661.587 12.611.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.258.787 -89.219.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
-65.258.787 -89.219.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-65.258.787 -89.219.008
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç -0,00250000 -0,00430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay -0,00250000 -0,00430000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.305.721 -335.470
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 28.093.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.209.427 -419.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.578.296 83.868
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
21 -4.578.296 83.868
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.370.082
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-13.294.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.924.895
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.924.895
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.935.639 -335.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.323.148 -89.554.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.323.148 -89.554.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826656


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.