KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2020 - 23:22
KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.138.907 -765.964
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.110 -3.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.885 -4.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12 -198 -62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-577 809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-577 809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
543.833 -197.048
Yabancı Para Çevrim Farkları
-114.593 -321.700
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-6.881 11.481
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 166.988 -185.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 418.257 261.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.062 36.886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
79.718 37.029
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
344 -143
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
545.943 -200.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.592.964 -966.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.913 105.199
Ana Ortaklık Payları
-2.687.877 -1.071.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.358.276 1.668.982
Finansal Yatırımlar
249.651 218.259
Ticari Alacaklar
2.787.055 2.596.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 623.234 658.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.163.821 1.937.552
Stoklar
2.000.430 1.348.637
Peşin Ödenmiş Giderler
207.127 127.786
Diğer Dönen Varlıklar
1.454.870 1.712.056
ARA TOPLAM
9.057.409 7.671.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 833.167 1.104.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.890.576 8.776.737
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29.509 25.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.659.802 4.420.531
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.729.342 10.669.832
Maddi Duran Varlıklar
9 11.656.111 11.327.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 782.360 834.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.272.956 2.310.663
Şerefiye
11 1.127.971 1.076.482
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.144.985 1.234.181
Peşin Ödenmiş Giderler
48.933 46.395
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.229.406 1.583.071
Diğer Duran Varlıklar
538.692 382.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.947.111 31.599.757
TOPLAM VARLIKLAR
43.837.687 40.376.494
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 2.468.695 2.530.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.326.096 3.191.125
Ticari Borçlar
2.598.205 2.202.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 280.728 36.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.317.477 2.166.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 16.230 48.173
Kısa Vadeli Karşılıklar
445.775 190.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
63.027 56.002
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
382.748 134.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.117.205 768.034
ARA TOPLAM
10.972.206 8.931.211
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
121.878 557.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.094.084 9.488.274
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 28.598.674 24.515.830
Diğer Borçlar
481.056 290.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 481.056 290.274
Türev Araçlar
18 682.877 507.363
Uzun Vadeli Karşılıklar
430.824 326.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
150.350 143.558
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
280.474 183.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 808.703 804.287
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
423.738 491.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.425.872 26.936.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.519.956 36.424.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.011 2.722.046
Ödenmiş Sermaye
16 862.837 862.837
Sermaye Düzeltme Farkları
1.512.094 1.512.094
Geri Alınmış Paylar (-)
-87.883 -87.883
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-94.531 -94.531
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.384 167.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.828.330 2.876.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.828.330 2.876.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.751 -461.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.497.755 7.417.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.502.297 -8.580.870
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.175.429 -889.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 1.286.720 1.229.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.317.731 3.951.890
TOPLAM KAYNAKLAR
43.837.687 40.376.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 7.955.653 8.983.832
Satışların Maliyeti
-7.520.456 -7.495.388
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
435.197 1.488.444
BRÜT KAR (ZARAR)
4 435.197 1.488.444
Genel Yönetim Giderleri
5 -664.543 -743.280
Pazarlama Giderleri
5 -214.815 -297.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.908 181.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-266.803 -183.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 110.544 9.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 -474.512 455.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7 404.964 227.741
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
7 -10.703 -47.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4 -80.251 635.682
Finansman Gelirleri
6 238.532 846.455
Finansman Giderleri
6 -3.806.321 -2.288.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.648.040 -806.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
509.133 40.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -112.899 -78.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 622.032 118.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.138.907 -765.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.138.907 -765.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.522 81.771
Ana Ortaklık Payları
-3.175.429 -847.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp (Tam TL) -3,68000000 -0,99000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-515.034 -9.358
Dönem Karı (Zararı)
-3.138.907 -765.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.314.594 104.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 461.573 425.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.502 27.315
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.502 27.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 334.479 131.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
280.720 73.336
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 280.720 73.336
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.387.355 -249.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -110.544 -9.599
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -509.133 -40.150
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-147.226 -91.078
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 -147.226 -91.078
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 -63.794 -53.423
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 -184.337 -40.267
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -137.001 -70.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.057.652 1.100.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.244 168.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-651.793 -224.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
586.343 193.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.315.346 963.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
233.339 438.771
Alınan Temettüler
12 11.772 68.734
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -162.751 -56.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.864 -24.252
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-39.606 -72.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -65.124 -38.889
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -488.800 -324.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
774.713 1.026.726
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
21 796.952 853.951
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-9.955 -53.444
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
81.055 424.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.300 252.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.639 -451.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
254.759 -1.729.144
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.856.292 6.297.015
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.727.109 -6.866.327
Ödenen Temettüler
-62.234 -57.072
Ödenen Faiz
-812.190 -1.102.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
514.438 -711.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
138.097 78.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
652.535 -633.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.654.678 2.111.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 2.307.213 1.477.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562
Transferler
-12.244 1.414.809 -4.346.808 2.944.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
787 -3.117 -83.885 -148.118 10.559 -847.735 -1.071.509 105.199 -966.310
Kar Payları
-57.072 -57.072
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-47.435 -47.435 -6.009 -53.444
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-286.311 260.255 -26.056 40.549 14.493
Dönem Sonu Bakiyeler
856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.571.035 -35.717 1.105.072 -1.376.298 320 7.373.005 -8.696.911 -847.735 2.533.745 1.167.484 3.701.229
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
862.837 1.512.094 -87.883 -94.531 167.384 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890
Transferler
-12.378 80.065 -957.163 889.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
652 2.435 242.962 246.706 -5.203 -3.175.429 -2.687.877 94.913 -2.592.964
Kar Payları
-62.234 -62.234
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-262 -262 -29.368 -29.630
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-63.520 -63.520 53.565 -9.955
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-38.632 99.256 60.624 60.624
Dönem Sonu Bakiyeler
862.837 1.512.094 -87.883 -94.531 167.384 2.875.192 -46.862 1.180.929 -1.157.568 -610 7.497.755 -9.502.297 -3.175.429 31.011 1.286.720 1.317.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870228


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6435 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6381 24.06.2021 Yüksek 8,6453
Açılış: 8,64
10,3286 Değişim: 0,18%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3307
Açılış: 10,3104
494,15 Değişim: -0,02%
Düşük 494,10 24.06.2021 Yüksek 494,33
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.