" />

KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:11
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -288.141.024 -288.049.083 -288.049.083
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -288.141.024 691.213.537 0 691.213.537
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 622.998.844
Transferler
-360.865.188 360.865.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.940 -118.007.432 -117.915.492 -117.915.492
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
12 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -118.007.432 516.721.933 0 516.721.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.482.160 4.758.952
Dönem Karı (Zararı)
-118.007.432 -288.141.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.498.264 373.094.510
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.958.442 7.534.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15,16,17 58.970.740 43.508.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
234.609.994 322.052.665
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.912 -1.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.683.113 -80.752.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.191.875 -26.516.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.954.529 -54.076.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.554.233 -158.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.309.449 15.880.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.244.784 -16.039.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
168.807.719 4.200.951
Alınan Faiz
674.441 558.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-717.532 -64.458.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -717.532 -556.437
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 0 -63.896.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.345.248 60.260.324
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.730.521 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.730.521 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 312.892.000
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.430.995 -222.354.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.430.995 -222.354.500
Ödenen Faiz
-131.644.774 -30.277.176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.419.380 561.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.419.380 561.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.944.933 3.249.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.364.313 3.811.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.366.339 10.948.060
Ticari Alacaklar
5 36.596.476 9.873.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 29.927.631 3.348.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.668.845 6.525.679
Diğer Alacaklar
60.862 387.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.862 387.169
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.778.061 761.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
244.780 209.464
Diğer Dönen Varlıklar
11 9.416.479 18.047.812
ARA TOPLAM
64.462.997 40.228.154
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 276.028.567 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.491.564 40.228.154
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.642.957.119 1.918.268.154
Maddi Duran Varlıklar
664.109 623.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.358 124.558
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.358 124.558
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.389.575 3.977.959
Diğer Duran Varlıklar
205.601 24.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.647.344.762 1.923.018.413
TOPLAM VARLIKLAR
1.987.836.326 1.963.246.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 125.362.011 81.030.591
Ticari Borçlar
5 41.227.846 37.273.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 39.744.185 33.197.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.483.661 4.075.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.171 93.530
Diğer Borçlar
379.948 297.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
379.948 297.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 924.005 639.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 0 9.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
924.005 630.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 5.525.503 1.148.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.122.828 686.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.402.675 462.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.816.524 1.103.896
ARA TOPLAM
175.335.008 121.587.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.335.008 121.587.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.293.497.893 1.216.641.325
Diğer Borçlar
1.288.404 1.267.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.288.404 1.267.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
347.130 208.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
347.130 208.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 645.958 543.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
645.958 543.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.295.779.385 1.218.660.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.471.114.393 1.340.247.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
516.721.933 622.998.844
Ödenmiş Sermaye
12 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
12 0 -2.934.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 261.639.202 252.935.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -91.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.026.082 396.891.270
Net Dönem Karı veya Zararı
-118.007.432 -360.865.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
516.721.933 622.998.844
TOPLAM KAYNAKLAR
1.987.836.326 1.963.246.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 108.104.608 87.243.250 40.103.577 32.158.866
Satışların Maliyeti
13 -15.052.836 -13.586.824 -5.841.785 -3.609.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.051.772 73.656.426 34.261.792 28.549.832
BRÜT KAR (ZARAR)
93.051.772 73.656.426 34.261.792 28.549.832
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.781.425 -5.037.302 -2.328.539 -1.716.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.319.561 21.750.393 1.713.423 11.814.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.171.343 -17.671.326 -1.910.322 -1.970.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.418.565 72.698.191 31.736.354 36.676.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.418.565 72.698.191 31.736.354 36.676.812
Finansman Gelirleri
16 6.597.566 4.930.193 6.009.831 342.591
Finansman Giderleri
17 -233.042.755 -379.175.519 -24.273.063 -205.901.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-138.026.624 -301.547.135 13.473.122 -168.881.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-138.026.624 -301.547.135 13.473.122 -168.881.902
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.019.192 13.406.110 5.909.488 5.016.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.007.432 -288.141.025 19.382.610 -163.865.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-118.007.432 -288.141.025 19.382.610 -163.865.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -0,35500000 -0,87900000 0,05800000 -0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.940 91.941 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.940 91.941 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.940 91.941 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.915.492 -288.049.084 19.382.610 -163.865.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-117.915.492 -288.049.084 19.382.610 -163.865.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976348


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.