KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:34
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -70.683.501 -70.683.501 -70.683.501
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -70.683.501 908.671.060 0 908.671.060
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 62.998.844
Transferler
-360.865.188 360.865.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.940 -80.588.488 -80.496.548 -80.496.548
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.934.646 8.703.935
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -80.588.488 554.140.877 0 554.140.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.641.813 -33.649.437
Dönem Karı (Zararı)
-80.588.488 -70.683.501
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.384.173 95.885.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.429.085 1.759.390
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 17.791.781 14.549.462
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
94.167.967 79.576.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Dü -1.443.233 -53.127.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.425.381 7.059.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-68.471 11.092.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.493.852 -4.032.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.423.114 -33.808.824
Alınan Faiz
218.699 159.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.295 -50.567.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -131.295 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 0 -50.565.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.025.947 87.852.893
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.730.521
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.730.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 312.892.000
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.697.028 -210.330.752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.697.028 -210.330.752
Ödenen Faiz
-11.059.440 -14.708.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.484.571 3.635.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.484.571 3.635.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.944.933 3.249.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.429.504 6.885.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.429.504 10.948.060
Ticari Alacaklar
5 23.950.260 9.873.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 18.261.119 3.348.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.689.141 6.525.679
Diğer Alacaklar
10.459 387.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.459 387.169
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.185.504 761.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
221.393 209.464
Diğer Dönen Varlıklar
14.545.640 18.047.812
ARA TOPLAM
61.342.760 40.228.154
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.342.760 40.228.154
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.918.399.449 1.918.268.154
Maddi Duran Varlıklar
627.857 623.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.558 124.558
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.603.185 3.977.959
Diğer Duran Varlıklar
910.897 24.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.923.665.946 1.923.018.413
TOPLAM VARLIKLAR
1.985.008.706 1.963.246.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 115.986.509 81.030.591
Ticari Borçlar
5 35.830.084 37.273.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 33.250.712 33.197.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.579.372 4.075.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
220.294 93.530
Diğer Borçlar
4.549.421 297.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.549.421 297.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 840.844 639.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 0 9.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
840.844 630.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.852.616 1.148.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
781.362 686.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.071.254 462.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.240 1.103.896
ARA TOPLAM
163.391.008 121.587.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.391.008 121.587.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.265.522.441 1.216.641.325
Diğer Borçlar
1.354.737 1.267.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.354.737 1.267.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.714 208.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.714 208.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
571.929 543.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
571.929 543.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.476.821 1.218.660.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.430.867.829 1.340.247.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
554.140.877 622.998.844
Ödenmiş Sermaye
9 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
9 0 -2.934.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 261.639.202 252.935.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -91.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -91.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.026.082 396.891.270
Net Dönem Karı veya Zararı
-80.588.488 -360.865.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
554.140.877 622.998.844
TOPLAM KAYNAKLAR
1.985.008.706 1.963.246.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 40.673.714 36.790.937
Satışların Maliyeti
10 -4.659.194 -6.668.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.014.520 30.122.510
BRÜT KAR (ZARAR)
36.014.520 30.122.510
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.057.502 -1.674.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.053.787 110.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.840.950 -14.446.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.169.855 14.111.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.169.855 14.111.828
Finansman Gelirleri
13 215.572 8.670.387
Finansman Giderleri
14 -114.973.915 -93.465.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-80.588.488 -70.683.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.588.488 -70.683.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.588.488 -70.683.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-80.588.488 -70.683.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 23 -0,24300000 -0,21600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.940 91.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.940 91.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.940 91.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.496.548 -70.591.560
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-80.496.548 -70.591.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937582


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7805 Değişim: 0,12%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7812
Açılış: 8,77
10,4663 Değişim: 0,09%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4749
Açılış: 10,4571
503,49 Değişim: 0,13%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 503,49
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.