KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:44
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.698 5.721.767 5.785.465 5.785.465
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -159.071 5.056.295 301.846.450 5.721.767 889.984.768 0 889.984.768
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -288.141.024 -288.049.083 -288.049.083
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -288.141.024 691.213.537 0 691.213.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.758.952 121.913.392
Dönem Karı (Zararı)
-288.141.024 5.721.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
373.094.510 69.798.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.534.209 295.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 43.508.725 38.651.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
322.052.665 30.851.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.089 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.752.535 39.464.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.516.888 -3.964.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.076.867 -490.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.780 43.919.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.880.801 20.386.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.039.581 23.532.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.200.951 114.984.951
Alınan Faiz
558.001 6.952.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -24.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.458.170 -165.873
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.033 -69.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.033 -69.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -556.437 -96.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -63.896.700 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.260.324 -118.041.579
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -255.251
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -255.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.892.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.354.500 -71.219.852
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.354.500 -71.219.852
Ödenen Faiz
-30.277.176 -46.566.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
561.106 3.705.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
561.106 3.705.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.249.982 1.616.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.811.088 5.322.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.811.088 3.250.476
Ticari Alacaklar
5 44.161.346 14.639.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 37.872.382 10.952.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.288.964 3.687.156
Diğer Alacaklar
150.531 31.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
150.531 31.791
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.910.206 98.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
206.774 318.915
Diğer Dönen Varlıklar
1.213.959 22.417.972
ARA TOPLAM
51.453.904 40.756.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.453.904 40.756.634
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.921.493.471 1.920.937.034
Maddi Duran Varlıklar
589.225 588.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.557 119.524
Peşin Ödenmiş Giderler
6 68.064.737 663.412
Diğer Duran Varlıklar
14.359 14.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.990.286.349 1.922.322.466
TOPLAM VARLIKLAR
2.041.740.253 1.963.079.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 20.050.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 79.162.472 76.209.160
Ticari Borçlar
5 4.597.753 58.674.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 569.190 50.922.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.028.563 7.751.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
132.170 61.966
Diğer Borçlar
834.965 243.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
834.965 243.891
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 5.136.805 22.404.709
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 4.545.744 21.686.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
591.061 717.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.268.275 582.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
686.110 582.668
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.582.165 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.521 240.591
ARA TOPLAM
98.255.961 178.468.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.255.961 178.468.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.250.202.859 804.066.470
Diğer Borçlar
1.429.198 895.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.429.198 895.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.211 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.211 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
488.487 386.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
488.487 386.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.252.270.755 805.348.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.350.526.716 983.816.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
691.213.537 979.262.620
Ödenmiş Sermaye
9 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
9 -4.239.836 -4.239.836
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-112.331 -204.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.891.270 301.846.450
Net Dönem Karı veya Zararı
-288.141.024 95.044.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
691.213.537 979.262.620
TOPLAM KAYNAKLAR
2.041.740.253 1.963.079.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 102.395.750 104.282.355 37.811.422 37.986.115
Satışların Maliyeti
10 -15.333.213 -12.339.548 -4.245.171 -4.258.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.062.537 91.942.807 33.566.251 33.728.033
BRÜT KAR (ZARAR)
87.062.537 91.942.807 33.566.251 33.728.033
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.037.302 -4.846.726 -1.716.983 -1.679.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 21.750.393 278.794 11.814.546 81.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.671.326 -10.549.279 -1.970.583 -3.757.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.104.302 76.825.596 41.693.231 28.372.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.104.302 76.825.596 41.693.231 28.372.398
Finansman Gelirleri
13 4.930.193 48.850.593 342.591 47.532.904
Finansman Giderleri
14 -379.175.519 -119.954.422 -205.901.305 -14.073.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-288.141.024 5.721.767 -163.865.483 61.831.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,87900000 0,01700000 -0,50000000 0,19600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.941 63.698 0 35.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.941 63.698 0 35.039
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.941 63.698 0 35.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-288.049.083 5.785.465 -163.865.483 61.866.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-288.049.083 5.785.465 -163.865.483 61.866.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887510


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4642 Değişim: -0,06%
Düşük 13,4224 24.01.2022 Yüksek 13,4661
Açılış: 13,4661
15,2784 Değişim: 0,04%
Düşük 15,2429 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
793,78 Değişim: 0,02%
Düşük 792,58 24.01.2022 Yüksek 794,00
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.