KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:59
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.659 -56.109.771 -56.081.112 -56.081.112
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -194.110 5.056.295 301.846.450 -56.109.771 828.118.191 0 828.118.191
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -124.275.541 -124.183.600 -124.183.600
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -124.275.541 855.079.020 0 855.079.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.970.692 79.971.199
Dönem Karı (Zararı)
-124.275.541 -56.109.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
167.189.667 103.707.992
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 163.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.653.710 198.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 19.346.944 26.311.189
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
144.186.344 77.035.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.669 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.151.132 27.305.783
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.558.512 -3.118.642
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.091.209 2.322.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.498.589 28.101.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.066.120 9.614.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.567.531 18.487.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.237.006 74.904.004
Alınan Faiz
266.314 5.067.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.393.882 -70.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.918 -70.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.918 -70.518
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -431.564 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -53.957.400 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.436.611 -77.569.540
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -255.251
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -255.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.892.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.330.752 -45.693.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.330.752 -45.693.364
Ödenen Faiz
-10.124.637 -31.620.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.037 2.331.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.037 2.331.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.249.982 1.617.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.322.019 3.948.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.322.019 3.250.476
Ticari Alacaklar
5 43.860.835 14.639.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 39.153.925 10.952.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.706.910 3.687.156
Diğer Alacaklar
33.848 31.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.848 31.791
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.082.625 98.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
201.594 318.915
Diğer Dönen Varlıklar
2.787.512 22.417.972
ARA TOPLAM
53.288.433 40.756.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.288.433 40.756.634
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.921.368.598 1.920.937.034
Maddi Duran Varlıklar
585.467 588.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.442 119.524
Peşin Ödenmiş Giderler
6 58.313.177 663.412
Diğer Duran Varlıklar
17.191 14.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.980.408.875 1.922.322.466
TOPLAM VARLIKLAR
2.033.697.308 1.963.079.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 20.050.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 62.025.038 76.209.160
Ticari Borçlar
5 3.583.411 58.674.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 507.488 50.922.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.075.923 7.751.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
127.454 61.966
Diğer Borçlar
1.126.151 243.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.126.151 243.891
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 9.753.836 22.404.709
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 9.092.513 21.686.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
661.323 717.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.964.668 582.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
668.198 582.668
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.296.470 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 240.591
ARA TOPLAM
80.580.558 178.468.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.580.558 178.468.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.096.293.007 804.066.470
Diğer Borçlar
1.262.163 895.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.262.163 895.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.316 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.316 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
473.244 386.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
473.244 386.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.098.037.730 805.348.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.178.618.288 983.816.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
855.079.020 979.262.620
Ödenmiş Sermaye
9 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
9 -4.239.836 -4.239.836
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-112.331 -204.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.891.270 301.846.450
Net Dönem Karı veya Zararı
-124.275.541 95.044.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
855.079.020 979.262.620
TOPLAM KAYNAKLAR
2.033.697.308 1.963.079.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 64.584.328 66.296.240 27.793.391 37.339.587
Satışların Maliyeti
10 -11.088.042 -8.081.466 -4.419.615 -4.154.376
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.496.286 58.214.774 23.373.776 33.185.211
BRÜT KAR (ZARAR)
53.496.286 58.214.774 23.373.776 33.185.211
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.320.319 -3.167.357 -1.645.719 -1.621.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.935.847 197.404 9.825.028 29.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.700.743 -6.791.623 -1.253.842 -4.662.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.411.071 48.453.198 30.299.243 26.931.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.411.071 48.453.198 30.299.243 26.931.719
Finansman Gelirleri
13 4.587.602 1.317.689 -4.082.785 530.212
Finansman Giderleri
14 -173.274.214 -105.880.658 -79.808.498 -46.333.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-124.275.541 -56.109.771 -53.592.040 -18.871.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,37900000 0,17100000 0,16400000 0,05800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.941 28.659 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.941 28.659 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.941 28.659 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.183.600 -56.081.112 -53.592.040 -18.871.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-124.183.600 -56.081.112 -53.592.040 -18.871.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867647


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.