KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 18:11
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.659 -37.238.691 -37.210.032 -37.210.032
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -194.110 5.056.295 301.846.450 -37.238.691 846.989.271 .836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.941 -70.683.501 -70.591.560 -70.591.560
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -70.683.501 908.671.060 0 908.671.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.649.437 39.768.714
Dönem Karı (Zararı)
-70.683.501 -37.238.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.885.040 58.690.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 77.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.759.390 133.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 14.549.462 12.952.124
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.576.188 45.527.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.010.363 18.074.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,16 -12.942.886 -3.308.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,16 -53.127.172 112.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.059.695 21.271.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.092.350 1.359.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.032.655 19.912.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-33.808.824 39.526.162
Alınan Faiz
159.387 242.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.567.778 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.250 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -50.565.528 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.852.893 -37.735.239
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -255.251
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -255.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.892.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.330.752 -24.283.566
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.330.752 -24.283.566
Ödenen Faiz
-14.708.355 -13.196.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.635.678 2.033.475
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.635.678 2.033.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.249.982 1.617.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.885.660 3.651.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.886.337 3.250.476
Ticari Alacaklar
27.604.435 14.639.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 23.494.287 10.952.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.110.148 3.687.156
Diğer Alacaklar
33.848 31.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.848 31.791
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.148.166 98.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
197.585 318.915
Diğer Dönen Varlıklar
3.511.149 22.417.972
ARA TOPLAM
42.381.520 40.756.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.381.520 40.756.634
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 1.920.937.034 1.920.937.034
Maddi Duran Varlıklar
590.386 588.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.524 119.524
Peşin Ödenmiş Giderler
6 55.111.382 663.412
Diğer Duran Varlıklar
15.038 14.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.976.773.364 1.922.322.466
TOPLAM VARLIKLAR
2.019.154.884 1.963.079.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 20.050.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 40.318.930 76.209.160
Ticari Borçlar
5.547.448 58.674.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 1.049.906 50.922.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.497.542 7.751.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
75.289 61.966
Diğer Borçlar
3.722.024 243.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.722.024 243.891
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.806.866 22.404.709
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 13.610.220 21.686.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.196.646 717.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.353.186 582.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
637.176 582.668
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.716.010 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 240.591
ARA TOPLAM
66.823.743 178.468.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.823.743 178.468.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.042.144.963 804.066.470
Diğer Borçlar
1.205.881 895.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.205.881 895.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.736 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.736 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
305.501 386.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
305.501 386.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.660.081 805.348.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.110.483.824 983.816.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
908.671.060 979.262.620
Ödenmiş Sermaye
9 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
9 -4.239.836 -4.239.836
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-112.331 -204.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.331 -204.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.891.270 301.846.450
Net Dönem Karı veya Zararı
-70.683.501 95.044.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
908.671.060 979.262.620
TOPLAM KAYNAKLAR
2.019.154.884 1.963.079.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 36.790.937 28.956.653
Satışların Maliyeti
10 -6.668.427 -3.927.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.122.510 25.029.563
BRÜT KAR (ZARAR)
30.122.510 25.029.563
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.674.600 -1.868.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 110.819 167.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.446.901 -1.807.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.111.828 21.521.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.111.828 21.521.479
Finansman Gelirleri
13 8.670.387 787.477
Finansman Giderleri
14 -93.465.716 -59.547.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.683.501 -37.238.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.683.501 -37.238.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.683.501 -37.238.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.683.501 -37.238.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 15 -0,22000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.941 28.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91.941 28.659
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.941 28.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.591.560 -37.210.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-70.591.560 -37.210.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7324 Değişim: 0,51%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5319 Değişim: 0,15%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
783,09 Değişim: 0,51%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.