KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2020 - 19:04
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 880.585.987
Transferler
54.065.513 -54.065.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.962 3.933.529 3.868.567 3.868.567
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.497 95.044.820 95.063.317 95.063.317
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.261.264 36.485.875
Dönem Karı (Zararı)
95.044.820 3.933.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-122.253.801 55.163.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 228.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.862.095 1.912.898
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.856.495 21.088.213
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.909.030 81.033.251
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-144.168.431 -53.206.645
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -144.168.431 -53.206.645
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.107.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.107.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
54.494.508 -22.145.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.580.379 -9.604.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.678.560 26.918.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.396.327 -39.459.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.658.068 -41.412.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.738.259 1.953.563
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.285.527 36.952.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -24.263 -466.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.046.643 -580.900.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.213
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.074 -156.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.074 -156.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 10.600.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -986.569 -591.354.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.581.130 537.039.980
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-255.251 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.251 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 603.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.776.943 -45.398.100
Ödenen Faiz
62.648.408 -21.289.530
Alınan Faiz
8.802.656 727.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.633.491 -7.374.995
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.633.491 -7.374.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.491 8.991.486
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.249.982 1.616.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.250.476 1.617.554
Ticari Alacaklar
14.639.263 10.621.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,25 10.952.107 2.571.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.687.156 8.049.977
Diğer Alacaklar
31.791 1.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.791 1.725
Peşin Ödenmiş Giderler
7 98.217 533.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 318.915 240.031
Diğer Dönen Varlıklar
13 22.417.972 24.975.187
ARA TOPLAM
40.756.634 37.989.729
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.756.634 37.989.729
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.920.937.034 1.775.782.034
Maddi Duran Varlıklar
588.136 528.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.524 119.408
Peşin Ödenmiş Giderler
7 663.412 565.787
Diğer Duran Varlıklar
13 14.360 20.885.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.922.322.466 1.797.880.768
TOPLAM VARLIKLAR
1.963.079.100 1.835.870.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 20.050.827 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 76.209.160 93.384.660
Ticari Borçlar
58.674.620 37.996.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,25 50.922.725 34.003.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.751.895 3.992.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 61.966 51.743
Diğer Borçlar
243.893 238.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 243.893 238.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.404.709 2.787.577
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 21.686.960 2.164.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 717.749 623.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
582.668 381.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 582.668 381.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 240.589 270.837
ARA TOPLAM
178.468.432 135.111.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.468.432 135.111.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 804.066.470 815.214.647
Diğer Borçlar
895.294 759.243
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 895.294 759.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
386.284 330.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 386.284 330.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
805.348.048 816.304.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
983.816.480 951.415.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
979.262.620 884.454.554
Ödenmiş Sermaye
15 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -4.239.836 -3.984.585
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-204.272 -222.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-204.272 -222.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-204.272 -222.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
301.846.450 297.912.921
Net Dönem Karı veya Zararı
95.044.820 3.933.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
979.262.620 884.454.554
TOPLAM KAYNAKLAR
1.963.079.100 1.835.870.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 140.423.811 98.555.386
Satışların Maliyeti
16 -18.814.320 -15.622.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.609.491 82.932.760
BRÜT KAR (ZARAR)
121.609.491 82.932.760
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.455.879 -5.792.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 146.265.382 55.668.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.842.902 -16.480.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
252.576.092 116.327.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
252.576.092 116.327.591
Finansman Gelirleri
20 49.521.648 49.187.386
Finansman Giderleri
21 -207.052.920 -161.581.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.044.820 3.933.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.044.820 3.933.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.044.820 3.933.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.044.820 3.933.529
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,29000000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.497 -64.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.497 -64.962
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.497 -64.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.063.317 3.868.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.063.317 3.868.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.