KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:32
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
239.000.331 -3.984.585 249.751.377 -85.977 245.372 283.014.860 58.650.926 826.592.304 826.592.304
Transferler
4.810.923 -4.810.923 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.830 54.065.513 53.993.683 53.993.683
Sermaye Arttırımı
93.007.455 -34.356.529 -58.650.926 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 0 880.585.987
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 0 880.585.987
Transferler
54.065.513 -54.065.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.962 3.933.529 3.868.567 3.868.567
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.485.875 34.028.095
Dönem Karı (Zararı)
3.933.529 54.065.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.163.983 -12.046.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
228.766 231.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.912.898 7.410.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.088.213 15.724.132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
81.033.251 17.190.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-53.206.645 -52.603.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -53.206.645 -52.603.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.107.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.107.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.145.324 -7.068.094
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.604.500 -5.926.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.918.568 -6.327.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.459.392 5.186.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-41.412.955 4.852.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.953.563 334.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.952.188 34.950.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -466.313 -922.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-580.900.850 -70.067.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.213 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 10.213 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.708 -30.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -156.708 -30.961
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.600.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -591.354.355 -70.036.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
537.039.980 42.618.793
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
603.000.000 82.240.000
Kredilerden Nakit Girişleri
603.000.000 82.240.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.398.100 -24.733.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.398.100 -24.733.701
Ödenen Faiz
-21.289.530 -15.681.737
Alınan Faiz
727.610 794.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.374.995 6.579.649
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 464.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.374.995 7.044.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.991.486 1.946.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.616.491 8.991.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.617.554 8.993.753
Ticari Alacaklar
10.621.651 3.613.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,27 2.571.674 138.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.049.977 3.475.744
Diğer Alacaklar
1.725 1.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.725 1.584
Peşin Ödenmiş Giderler
7 533.581 615.726
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 240.031 187.399
Diğer Dönen Varlıklar
15 24.975.187 3.955.575
ARA TOPLAM
37.989.729 17.367.884
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.989.729 17.367.884
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.775.782.034 1.145.928.534
Maddi Duran Varlıklar
10 528.178 592.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 119.408 137.393
Peşin Ödenmiş Giderler
7 565.787 766.593
Diğer Duran Varlıklar
15 20.885.361 261.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.797.880.768 1.147.686.824
TOPLAM VARLIKLAR
1.835.870.497 1.165.054.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 93.384.660 46.600.381
Ticari Borçlar
37.996.060 11.077.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,27 33.917.251 1.453.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.078.809 9.624.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 51.743 114.544
Diğer Borçlar
238.792 170.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 238.792 170.526
Ertelenmiş Gelirler
7 2.787.577 419.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
381.615 1.501.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 381.615 1.501.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 270.837 895.980
ARA TOPLAM
135.111.284 60.779.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.111.284 60.779.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 815.214.647 222.838.686
Diğer Borçlar
759.243 554.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 759.243 554.084
Uzun Vadeli Karşılıklar
330.769 296.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 330.769 296.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
816.304.659 223.689.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
951.415.943 284.468.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
884.454.554 880.585.987
Ödenmiş Sermaye
17 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -3.984.585 -3.984.585
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-222.769 -157.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-222.769 -157.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-222.769 -157.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.912.921 243.847.408
Net Dönem Karı veya Zararı
3.933.529 54.065.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
884.454.554 880.585.987
TOPLAM KAYNAKLAR
1.835.870.497 1.165.054.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 98.555.386 73.916.621
Satışların Maliyeti
18 -15.622.626 -11.046.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.932.760 62.870.173
BRÜT KAR (ZARAR)
82.932.760 62.870.173
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.792.448 -8.104.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 55.668.267 53.056.412
Esas F
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.