KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:04
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
239.000.331 -3.984.585 249.751.377 -85.977 245.372 283.014.860 58.650.926 826.592.304 0 826.592.304
Transferler
4.810.923 -4.810.923 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.944 11.701.327 11.638.383 11.638.383
Sermaye Arttırımı
93.007.455 -34.356.529 -58.650.926 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -148.921 5.056.295 243.847.408 11.701.327 838.230.687 0 838.230.687
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 0 880.585.987
Transferler
54.065.513 -54.065.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.336 -53.774.088 -53.760.752 -53.760.752
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -144.471 5.056.295 297.912.921 -53.774.088 826.825.235 0 826.825.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.099.925 33.068.558
Dönem Karı (Zararı)
-53.774.088 11.701.327
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.318.337 13.077.148
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
111.162 117.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
595.216 3.657.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.307.007 5.138.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.585.505 4.164.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24.611.947 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24.611.947 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.107.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.107.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.216.206 9.212.534
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.923.778 -4.101.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.765.829 13.240.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.473.401 74.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.826.965 683.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.646.436 -609.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.328.043 33.991.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-228.118 -922.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.034.295 -49.411.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -141.342 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -141.342 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.600.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.424.363 -49.411.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.777.632 59.561.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 82.240.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 82.240.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.581.141 -19.701.777
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.581.141 -19.701.777
Ödenen Faiz
-9.437.688 -3.535.028
Alınan Faiz
241.197 558.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.356.588 43.218.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -40.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.356.588 43.178.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.991.486 1.946.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.348.074 45.125.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.349.836 8.993.753
Ticari Alacaklar
5.979.147 3.613.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,27 2.035.951 138.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.943.196 3.475.744
Diğer Alacaklar
1.629 1.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.629 1.584
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.718.855 615.726
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 210.322 187.399
Diğer Dönen Varlıklar
15 157.343 3.955.575
ARA TOPLAM
21.417.132 17.367.884
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.417.132 17.367.884
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.109.033.450 1.145.928.534
Maddi Duran Varlıklar
10 631.636 592.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 128.401 137.393
Peşin Ödenmiş Giderler
7 277.415 766.593
Diğer Duran Varlıklar
15 596.188 261.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.110.667.090 1.147.686.824
TOPLAM VARLIKLAR
1.132.084.222 1.165.054.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 84.764.986 46.600.381
Ticari Borçlar
4.311.663 11.077.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,27 347.259 1.453.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.964.404 9.624.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 99.757 114.544
Diğer Borçlar
1.011.969 170.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.011.969 170.526
Ertelenmiş Gelirler
7 208.421 419.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.377.085 1.501.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.377.085 1.501.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.740.739 895.980
ARA TOPLAM
94.514.620 60.779.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.514.620 60.779.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 209.788.456 222.838.686
Diğer Borçlar
740.179 554.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 740.179 554.084
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.732 296.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 215.732 296.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.744.367 223.689.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
305.258.987 284.468.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
826.825.235 880.585.987
Ödenmiş Sermaye
17 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -3.984.585 -3.984.585
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-144.471 -157.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.471 -157.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.471 -157.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.912.921 243.847.408
Net Dönem Karı veya Zararı
-53.774.088 54.065.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
826.825.235 880.585.987
TOPLAM KAYNAKLAR
1.132.084.222 1.165.054.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 45.130.801 37.481.418 23.068.780 19.347.190
Satışların Maliyeti
18 -7.735.186 -4.812.750 -3.977.522 -2.739.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.395.615 32.668.668 19.091.258 16.607.618
BRÜT KAR (ZARAR)
37.395.615 32.668.668 19.091.258 16.607.618
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.105.336 -3.869.241 -1.574.542 -2.359.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 572.806 183.079 40.390 35.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -29.770.571 -3.703.052 -29.504.502 -1.965.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.092.514 25.279.454 -11.947.396 12.318.530
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.092.514 25.279.454 -11.947.396 12.318.530
Finansman Gelirleri
22 924.872 6.850.357 582.969 2.337.708
Finansman Giderleri
23 -59.791.474 -20.428.484 -38.092.332 -4.005.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.774.088 11.701.327 -49.456.759 10.650.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.774.088 11.701.327 -49.456.759 10.650.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.774.088 11.701.327 -49.456.759 10.650.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.774.088 11.701.327 -49.456.759 10.650.820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 -0,16400000 0,03600000 -0,15100000 0,03200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.336 -62.944 6.733 -16.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.336 -62.944 6.733 -16.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.336 -62.944 6.733 -16.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.760.752 11.638.383 -49.450.026 10.634.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.760.752 11.638.383 -49.450.026 10.634.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702101


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6649 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6551 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1738 Değişim: 0,13%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,86 Değişim: -0,15%
Düşük 490,10 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.