KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 20:08
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
239.000.331 -3.984.585 249.751.377 -85.977 245.372 283.014.860 58.650.926 826.592.304 0 826.592.304
Transferler
58.650.926 -58.650.926 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.520 1.050.507 1.003.987 1.003.987
Dönem Sonu Bakiyeler
239.000.331 -3.984.585 249.751.377 -132.497 245.372 341.665.786 1.050.507 827.596.291 0 827.596.291
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 0 880.585.987
Transferler
54.065.513 -54.065.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.603 -4.317.329 -4.310.726 -4.310.726
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -151.204 5.056.295 297.912.921 -4.317.329 876.275.261 0 876.275.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.463.824 13.224.909
Dönem Karı (Zararı)
-4.317.329 1.050.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.484.953 6.086.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 57.618 57.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.015 1.719.231
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 4.484.189 3.740.646
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.852.131 568.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.703.800 6.087.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.780.184 -1.448.163
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.330.150 5.985.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.406.534 1.550.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.140.764 218.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.265.770 1.332.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.463.824 13.224.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-741.572 -20.848.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.213 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.213 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -739.359 -20.848.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.074.765 67.351.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 82.240.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 82.240.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.157.087 -10.978.566
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.157.087 -10.978.566
Ödenen Faiz
-5.969.397 -4.075.611
Alınan Faiz
51.719 166.099
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.352.513 59.728.310
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 2.786.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.352.513 62.515.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.991.486 1.946.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.638.973 64.462.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.639.998 8.993.753
Ticari Alacaklar
5.327.175 3.613.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,27 1.858.219 138.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.468.956 3.475.744
Diğer Alacaklar
11.438 1.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.438 1.584
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.262.821 615.726
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 193.337 187.399
Diğer Dönen Varlıklar
15 489.217 3.955.575
ARA TOPLAM
10.923.986 17.367.884
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.923.986 17.367.884
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.146.667.893 1.145.928.534
Maddi Duran Varlıklar
10 541.555 592.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 132.897 137.393
Peşin Ödenmiş Giderler
7 511.779 766.593
Diğer Duran Varlıklar
15 179.361 261.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.148.033.485 1.147.686.824
TOPLAM VARLIKLAR
1.158.957.471 1.165.054.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 73.103.727 46.600.381
Ticari Borçlar
4.747.342 11.077.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,27 298.311 1.453.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.449.031 9.624.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 122.728 114.544
Diğer Borçlar
1.231.459 170.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.231.459 170.526
Ertelenmiş Gelirler
7 378.575 419.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.506.846 1.501.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.506.846 1.501.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.843.265 895.980
ARA TOPLAM
82.933.942 60.779.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.933.942 60.779.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 198.595.653 222.838.686
Diğer Borçlar
844.372 554.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 844.372 554.084
Uzun Vadeli Karşılıklar
308.243 296.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 308.243 296.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.748.268 223.689.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
282.682.210 284.468.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
876.275.261 880.585.987
Ödenmiş Sermaye
17 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -3.984.585 -3.984.585
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-151.204 -157.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.204 -157.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.204 -157.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.912.921 243.847.408
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.317.329 54.065.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
876.275.261 880.585.987
TOPLAM KAYNAKLAR
1.158.957.471 1.165.054.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 22.062.021 18.134.228
Satışların Maliyeti
18 -3.757.664 -2.073.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.304.357 16.061.050
BRÜT KAR (ZARAR)
18.304.357 16.061.050
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.530.794 -1.509.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 532.416 147.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -266.069 -1.738.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.039.910 12.960.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.039.910 12.960.924
Finansman Gelirleri
22 341.903 4.512.649
Finansman Giderleri
23 -21.699.142 -16.423.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.317.329 1.050.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.317.329 1.050.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.317.329 1.050.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.317.329 1.050.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 -0,00130000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.603 -46.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.603 -46.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.603 -46.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.310.726 1.003.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.310.726 1.003.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682590


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,6808 Değişim: -0,28%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,7054
Açılış: 13,7054
15,4741 Değişim: -0,40%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,5243
Açılış: 15,5243
786,29 Değişim: -0,03%
Düşük 783,20 06.12.2021 Yüksek 787,05
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.