KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 19:24
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -158.736 0 -158.736 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 103.248.744 31.330.097 134.578.841 168.620.906 71.028.406 239.649.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 31.330.097 -31.330.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -303.241 0 -303.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.384.782 21.384.782 21.081.541 19.151.921 40.233.462
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 21.384.782 21.384.782 21.384.782 19.395.282 40.780.064
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-303.241 -303.241 0 0 0 0 0 0 -303.241 -243.361 -546.602
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -461.977 0 -461.977 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 21.384.782 155.963.623 189.702.447 90.180.327 279.882.774
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -622.360 0 -622.360 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 29.033.616 163.612.457 197.190.898 91.391.649 288.582.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 29.033.616 -29.033.616 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.712 0 131.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.386.959 3.386.959 3.518.671 13.658.074 17.176.745
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 3.386.959 3.386.959 3.386.959 13.481.158 16.868.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 131.712 131.712 0 0 0 0 0 131.712 176.916 308.628
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -490.648 0 -490.648 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 163.612.457 3.386.959 166.999.416 200.709.569 105.049.723 305.759.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.492.563 83.619.737
Dönem Karı (Zararı)
16.868.117 40.780.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.532.145 54.856.398
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 3.420.310 1.409.386
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.429.914 9.899.517
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 785.910 -288.328
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.644.004 10.187.845
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.869.799 -713.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.716.777 703.716
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 8.161 3.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.144.861 -1.420.522
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.735.209 39.777.698
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -164.583.824 -38.865.120
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 230.292.613 78.186.754
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -23.405.108 -854.908
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 39.431.528 1.310.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.832.259 13.058.868
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -14.755.346 -8.575.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.646.590 -4.863.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -779.380.042 -132.736.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 58.791 83.952
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -128.602.238 -100.924.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 869.227.259 105.098.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 28.049.640 123.615.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
91.753.672 90.773.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.504.008 -344.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -12.164.755 -27.889.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.407.654 21.080.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.540.456 -222.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.540.456 -222.454
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -138.270 -195.677
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.402.186 -26.777
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.639.466 -92.327.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.317.573 241.316.115
Kredilerden Nakit Girişleri
8 5.317.573 241.316.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -62.490.551 -295.087.013
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -62.490.551 -295.087.013
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.822.390 -1.572.296
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -68.644.098 -36.983.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.687.359 -8.929.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.687.359 -8.929.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.216.362 23.222.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.529.003 14.293.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.489.173 17.179.688
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 1.187.064.405 447.901.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 13.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.187.064.405 447.888.787
Diğer Alacaklar
11 209.971 268.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 209.971 268.762
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 318.667.999 191.709.765
Peşin Ödenmiş Giderler
15 25.654.021 42.865.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 27.241.615 12.486.269
ARA TOPLAM
1.574.327.184 712.411.960
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.574.327.184 712.411.960
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 224.980 228.490
Maddi Duran Varlıklar
18 491.826 523.654
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.717.012 3.874.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.026.043 789.645
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.026.043 789.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 29.692.691 14.803.456
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.152.552 20.219.482
TOPLAM VARLIKLAR
1.610.479.736 732.631.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.058.010 54.968.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 1.080.868.778 235.046.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 101.437.844 112.227.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 979.430.934 122.819.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.461.095 719.190
Diğer Borçlar
11 132.155.050 104.105.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 130.206.296 103.037.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.948.754 1.068.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 947.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 39.682.320 12.263.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.131.376 3.471.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 33.378.609 27.225.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 33.378.609 27.225.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.301.735.238 438.748.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.301.735.238 438.748.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.087.633 2.204.228
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.897.573 3.096.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.897.573 3.096.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.985.206 5.300.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.304.720.444 444.048.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 200.709.569 197.190.898
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-490.648 -622.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-490.648 -622.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-490.648 -622.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.612.457 134.578.841
Net Dönem Karı veya Zararı
3.386.959 29.033.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 105.049.723 91.391.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
305.759.292 288.582.547
TOPLAM KAYNAKLAR
1.610.479.736 732.631.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.936.938.310 1.606.190.663 1.328.467.738 621.691.943
Satışların Maliyeti
28 -2.726.902.036 -1.498.769.238 -1.237.076.946 -578.996.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.036.274 107.421.425 91.390.792 42.695.176
BRÜT KAR (ZARAR)
210.036.274 107.421.425 91.390.792 42.695.176
Genel Yönetim Giderleri
29 -44.000.912 -19.761.129 -17.883.990 -7.579.824
Pazarlama Giderleri
29 -39.591.799 -19.431.378 -15.659.917 -7.811.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 168.350.044 81.495.385 94.321.604 23.075.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -168.988.830 -41.010.025 -87.228.737 -1.869.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.804.777 108.714.278 64.939.752 48.509.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.804.777 108.714.278 64.939.752 48.509.745
Finansman Gelirleri
33 49.634.422 16.183.123 28.398.478 3.211.664
Finansman Giderleri
33 -153.738.823 -71.058.469 -76.217.518 -35.080.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.700.376 53.838.932 17.120.712 16.640.417
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.832.259 -13.058.868 -5.759.844 -4.191.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -19.824.370 -21.450.802 -9.961.614 -4.793.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 14.992.111 8.391.934 4.201.770 602.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.868.117 40.780.064 11.360.868 12.449.194
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.868.117 40.780.064 11.360.868 12.449.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 13.481.158 19.395.282 9.679.092 5.674.747
Ana Ortaklık Payları
27 3.386.959 21.384.782 1.681.776 6.774.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,11289900 0,71282600 0,05605900 0,22581500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
308.628 -546.602 78.468 -138.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 411.504 -683.252 104.624 -172.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -102.876 136.650 -26.156 34.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-102.876 136.650 -26.156 34.597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
308.628 -546.602 78.468 -138.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.176.745 40.233.462 11.439.336 12.310.804
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.658.074 19.151.921 9.712.030 5.607.681
Ana Ortaklık Payları
3.518.671 21.081.541 1.727.306 6.703.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215368


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.