KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 18:17
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -158.736 0 -158.736 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 103.248.744 31.330.097 134.578.841 168.620.906 71.028.406 239.649.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 31.330.097 -31.330.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.917 0 -231.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.610.335 14.610.335 14.378.418 13.544.240 27.922.658
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 14.610.335 14.610.335 14.610.335 13.720.535 28.330.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.917 -231.917 0 0 0 0 0 0 -231.917 -176.295 -408.212
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -390.653 0 -390.653 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 14.610.335 149.189.176 182.999.324 84.572.646 267.571.970
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -622.360 0 -622.360 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 134.578.841 29.033.616 163.612.457 197.190.898 91.391.649 288.582.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 29.033.616 -29.033.616 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.182 0 86.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.705.183 1.705.183 1.791.365 3.946.044 5.737.409
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.705.183 1.705.183 1.705.183 3.802.066 5.507.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 86.182 86.182 0 0 0 0 0 86.182 143.978 230.160
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -536.178 0 -536.178 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 163.612.457 1.705.183 165.317.640 198.982.263 95.337.693 294.319.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.364.848 -78.103.093
Dönem Karı (Zararı)
5.507.249 28.330.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.379.804 20.213.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 2.125.750 915.301
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.868.256 5.650.635
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 221.360 -262.301
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.646.896 5.912.936
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.860.302 1.560.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.385.903 486.956
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.404 2.212
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.467.995 1.070.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.767.026 20.897.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -71.977.733 -22.886.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 106.835.135 39.227.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -3.909.448 506.457
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 12.819.072 4.050.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -927.585 8.867.645
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -61.073.553 -17.677.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
142.687.287 -108.098.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -389.483.075 -88.930.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 35.595 2.827
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -141.761.044 -130.527.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 192.865.302 -18.863.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 481.030.509 130.219.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
143.814.732 -59.554.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.446.035 -344.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -7.429.805 -18.413.958
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.425.956 209.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.780 -189.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.780 -189.946
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -36.780 -171.466
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -18.480
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.474.597 69.592.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.179.138 167.035.947
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.179.138 167.035.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -61.352.116 -84.306.845
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -61.352.116 -84.306.845
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.437.460 -1.017.618
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -37.864.159 -12.119.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.853.471 -8.700.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.853.471 -8.700.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.216.362 23.222.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 82.069.833 14.521.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 82.101.451 17.179.688
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 824.344.444 447.901.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 13.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 824.344.444 447.888.787
Diğer Alacaklar
11 233.167 268.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 233.167 268.762
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 330.823.913 191.709.765
Peşin Ödenmiş Giderler
15 34.835.428 42.865.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 73.559.822 12.486.269
ARA TOPLAM
1.345.898.225 712.411.960
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.345.898.225 712.411.960
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 226.150 228.490
Maddi Duran Varlıklar
18 450.282 523.654
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 4.844.335 3.874.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 729.977 789.645
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 729.977 789.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 25.517.077 14.803.456
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.767.821 20.219.482
TOPLAM VARLIKLAR
1.377.666.046 732.631.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.904.507 54.968.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 424.002.481 235.046.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 148.631.207 112.227.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 275.371.274 122.819.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.060.250 719.190
Diğer Borçlar
11 585.135.919 104.105.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 583.452.600 103.037.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.683.319 1.068.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 0
Türev Araçlar
12 0 947.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 25.529.369 12.263.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.904.712 3.471.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 34.699.986 27.225.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 34.699.986 27.225.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.080.237.224 438.748.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.080.237.224 438.748.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.379.571 2.204.228
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.729.295 3.096.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.729.295 3.096.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.108.866 5.300.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.346.090 444.048.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 198.982.263 197.190.898
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-536.178 -622.360
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-536.178 -622.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-536.178 -622.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.612.457 134.578.841
Net Dönem Karı veya Zararı
1.705.183 29.033.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 95.337.693 91.391.649
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.319.956 288.582.547
TOPLAM KAYNAKLAR
1.377.666.046 732.631.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.608.470.572 984.498.720 799.369.834 544.148.234
Satışların Maliyeti
28 -1.489.825.090 -919.772.471 -730.098.232 -506.435.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.645.482 64.726.249 69.271.602 37.713.207
BRÜT KAR (ZARAR)
118.645.482 64.726.249 69.271.602 37.713.207
Genel Yönetim Giderleri
29 -26.116.922 -12.181.305 -16.966.638 -6.685.245
Pazarlama Giderleri
29 -23.931.882 -11.619.784 -10.313.562 -6.348.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 74.028.440 58.420.050 26.399.023 28.612.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -81.760.093 -39.140.677 -32.403.153 -19.001.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.865.025 60.204.533 35.987.272 34.290.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.865.025 60.204.533 35.987.272 34.290.477
Finansman Gelirleri
33 21.235.944 12.971.459 20.381.776 10.146.634
Finansman Giderleri
33 -77.521.305 -35.977.477 -57.538.807 -20.185.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.579.664 37.198.515 -1.169.759 24.251.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
927.585 -8.867.645 2.366.003 -5.710.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.862.756 -16.656.945 -5.949.259 -9.447.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 10.790.341 7.789.300 8.315.262 3.737.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.507.249 28.330.870 1.196.244 18.540.708
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.507.249 28.330.870 1.196.244 18.540.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.802.066 13.720.535 911.002 8.936.816
Ana Ortaklık Payları
27 1.705.183 14.610.335 285.242 9.603.892
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,05683900 0,48701100 0,00950800 0,32013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
230.160 -408.212 -90.225 -188.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 306.880 -510.265 -93.602 -235.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -76.720 102.053 3.377 47.090
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-76.720 102.053 3.377 47.090
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
230.160 -408.212 -90.225 -188.360
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.737.409 27.922.658 1.106.019 18.352.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.946.044 13.544.240 1.054.980 8.871.947
Ana Ortaklık Payları
1.791.365 14.378.418 51.039 9.480.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186104


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8742 Değişim: -0,03%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9219
Açılış: 28,8819
31,2300 Değişim: 0,05%
Düşük 31,1592 06.12.2023 Yüksek 31,2428
Açılış: 31,2145
1.875,18 Değişim: 0,02%
Düşük 1.873,43 06.12.2023 Yüksek 1.877,44
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.