KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2022 - 18:16
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.218 0 -42.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.107.432 12.860.357 37.967.789
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.149.650 12.903.083 38.052.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.218 -42.218 0 0 0 0 0 0 -42.218 -42.726 -84.944
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.452 0 -51.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.330.097 31.330.097 31.278.645 21.155.784 52.434.429
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 31.330.097 31.330.097 31.330.097 21.194.479 52.524.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -51.452 -51.452 0 0 0 0 0 -51.452 -38.695 -90.147
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -158.736 0 -158.736 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 31.330.097 134.578.841 168.620.906 71.028.406 239.649.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.850.367 -12.175.992
Dönem Karı (Zararı)
52.524.576 38.052.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.212.729 6.040.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.643.264 1.463.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.199.650 2.743.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.554.863 291.188
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -355.213 2.452.274
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.070.655 -2.580.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 571.399 291.420
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.461 2.986
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.494.795 -2.875.384
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.838.811 -698.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -31.960.149 -19.561.613
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 45.509.985 22.764.398
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -851.116 -232.887
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.140.091 -3.668.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 17.028.436 11.783.711
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -6.568.087 -6.670.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.636.076 -44.976.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -76.416.659 -31.530.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 44.569 -24.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 5.001.942 -49.086.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 37.650.063 37.110.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 84.009 -1.446.401
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.101.229 -883.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -295.708 -71.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -6.176.493 -11.447.680
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.778.661 227.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-516.376 -52.961.885
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -52.775.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -516.376 -186.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -358.876 -170.245
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -157.500 -16.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.816.762 61.895.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 266.758.747 504.023.064
Kredilerden Nakit Girişleri
8 266.758.747 504.023.064
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -283.838.914 -442.610.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -283.838.914 -442.610.336
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.847.357 -1.635.772
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -16.889.238 2.118.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.517.229 -3.242.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.517.229 -3.242.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.705.679 23.948.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.222.908 20.705.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.209.165 20.706.560
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 384.714.439 310.992.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 954.098 669.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 383.760.341 310.323.468
Diğer Alacaklar
11 358.101 402.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 358.101 402.670
Türev Araçlar
12 5.389.259 0
Stoklar
13 140.174.784 144.821.513
Peşin Ödenmiş Giderler
15 21.967.763 12.693.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 16.294.348 9.726.261
ARA TOPLAM
592.107.859 499.343.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
592.107.859 499.343.397
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 233.170 237.850
Maddi Duran Varlıklar
18 550.051 362.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.972.913 2.637.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 873.367 818.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 873.367 818.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.700.326 7.758.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.329.827 11.814.721
TOPLAM VARLIKLAR
603.437.686 511.158.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 172.599.148 184.430.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 144.833.041 108.034.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 16.999.225 7.135.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 127.833.816 100.898.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 197.802 192.231
Diğer Borçlar
11 536.492 452.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 536.492 452.483
Türev Araçlar
12 0 3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.638.350 2.927.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.196.343 424.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 24.096.433 21.597.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 24.096.433 21.597.177
ARA TOPLAM
361.097.609 321.162.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.097.609 321.162.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.171.750 1.649.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.519.015 1.130.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.519.015 1.130.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.690.765 2.780.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
363.788.374 323.943.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 168.620.906 137.342.261
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-158.736 -107.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.736 -107.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.736 -107.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.248.744 78.099.094
Net Dönem Karı veya Zararı
31.330.097 25.149.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.028.406 49.872.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.649.312 187.214.883
TOPLAM KAYNAKLAR
603.437.686 511.158.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.892.774.228 1.699.475.494
Satışların Maliyeti
28 -1.799.954.140 -1.622.436.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.820.088 77.038.768
BRÜT KAR (ZARAR)
92.820.088 77.038.768
Genel Yönetim Giderleri
29 -19.132.843 -15.946.515
Pazarlama Giderleri
29 -19.032.836 -15.469.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 51.582.726 42.924.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -37.733.521 -33.237.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.503.614 55.310.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 39.764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.503.614 55.350.172
Finansman Gelirleri
33 30.395.902 9.189.434
Finansman Giderleri
33 -29.346.504 -14.703.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.553.012 49.836.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.028.436 -11.783.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -16.948.133 -10.608.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -80.303 -1.174.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.524.576 38.052.733
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.524.576 38.052.733
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.194.479 12.903.083
Ana Ortaklık Payları
31.330.097 25.149.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,04433700 0,83832200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90.147 -84.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -112.684 -106.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.537 21.236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.537 21.236
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.147 -84.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.434.429 37.967.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.155.784 12.860.357
Ana Ortaklık Payları
31.278.645 25.107.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002131


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8953 Değişim: 2,28%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,9108
Açılış: 15,5411
16,7883 Değişim: 3,37%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,8031
Açılış: 16,2402
926,52 Değişim: 1,70%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.