" />

KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:14
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.897 0 9.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.739.525 14.513.230 38.252.755
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 23.729.628 23.729.628 23.729.628 14.506.367 38.235.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.897 9.897 0 0 0 0 0 0 9.897 6.863 16.760
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -55.169 0 -55.169 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 23.729.628 101.828.722 135.974.354 51.525.495 187.499.849
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.889 0 42.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.906.195 15.906.195 15.949.084 7.210.049 23.159.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 15.906.195 15.906.195 15.906.195 7.195.184 23.101.379
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 42.889 42.889 0 0 0 0 0 42.889 14.865 57.754
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -64.395 0 -64.395 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 15.906.195 119.154.939 153.291.345 57.082.671 210.374.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.952.171 -70.943.565
Dönem Karı (Zararı)
23.101.379 38.235.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.670.702 1.986.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.236.852 1.110.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-786.353 2.020.470
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.913 116.191
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -770.440 1.904.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.144.336 -1.089.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 402.206 196.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.337 1.861
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.549.879 -1.287.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.231.917 -1.393.084
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -21.831.753 -12.494.902
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 31.680.724 13.537.838
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 198.485 -484.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 184.461 -1.951.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 5.322.206 10.844.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 7.810.416 -9.507.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
109.660.215 -96.970.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 35.946.497 -90.558.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.272 38.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 58.038.209 -73.764.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.746.580 68.842.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.960.201 -1.527.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.432.296 -56.748.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -295.708 -51.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -4.819.506 -6.922.164
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.635.089 -7.221.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-516.376 -52.905.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -52.775.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -516.376 -129.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -358.876 -121.934
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -157.500 -8.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.571.974 120.300.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 226.161.515 521.600.060
Kredilerden Nakit Girişleri
8 226.161.515 521.600.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -327.241.682 -402.143.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -327.241.682 -402.143.085
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.390.156 -1.297.971
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -13.101.651 2.141.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.863.821 -3.548.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.863.821 -3.548.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.705.679 23.948.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 66.569.500 20.399.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 66.535.005 20.706.560
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 274.877.689 310.992.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 214.041 669.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 274.663.648 310.323.468
Diğer Alacaklar
11 433.942 402.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 433.942 402.670
Türev Araçlar
12 441.632 0
Stoklar
13 87.553.744 144.821.513
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.559.449 12.693.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.915.845 9.726.261
ARA TOPLAM
447.317.306 499.343.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.317.306 499.343.397
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 234.340 237.850
Maddi Duran Varlıklar
18 611.004 362.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.299.422 2.637.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 914.541 818.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 914.541 818.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.164.415 7.758.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.223.722 11.814.721
TOPLAM VARLIKLAR
459.541.028 511.158.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 88.804.963 184.430.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 117.979.159 108.034.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.640.737 7.135.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 115.338.422 100.898.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 229.639 192.231
Diğer Borçlar
11 6.412.684 452.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.412.684 452.483
Türev Araçlar
12 0 3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.781.891 2.927.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.348.163 424.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 20.050.635 21.597.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 20.050.635 21.597.177
ARA TOPLAM
246.607.134 321.162.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.607.134 321.162.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.394.931 1.649.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.164.947 1.130.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.164.947 1.130.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.559.878 2.780.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
249.167.012 323.943.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 153.291.345 137.342.261
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.395 -107.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.395 -107.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.395 -107.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.248.744 78.099.094
Net Dönem Karı veya Zararı
15.906.195 25.149.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.082.671 49.872.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.374.016 187.214.883
TOPLAM KAYNAKLAR
459.541.028 511.158.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.453.190.941 1.227.334.489 495.582.931 514.725.059
Satışların Maliyeti
28 -1.390.698.427 -1.170.244.998 -474.928.118 -494.330.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.492.514 57.089.491 20.654.813 20.394.198
BRÜT KAR (ZARAR)
62.492.514 57.089.491 20.654.813 20.394.198
Genel Yönetim Giderleri
29 -12.859.197 -11.498.343 -4.717.419 -4.335.688
Pazarlama Giderleri
29 -13.986.932 -10.983.988 -4.837.801 -3.886.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 38.803.495 35.156.784 8.016.792 12.401.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.923.230 -25.272.972 -5.414.693 -7.728.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.526.650 44.490.972 13.701.692 16.846.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 4.903 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.526.650 44.495.875 13.701.692 16.846.105
Finansman Gelirleri
33 6.229.354 13.119.961 327.906 6.788.668
Finansman Giderleri
33 -22.332.419 -8.535.296 -9.663.496 -4.081.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.423.585 49.080.540 4.366.102 19.553.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.322.206 -10.844.545 -1.249.066 -4.331.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.742.967 -10.165.593 -1.363.613 -4.538.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 420.761 -678.952 114.547 207.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.101.379 38.235.995 3.117.036 15.221.841
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.101.379 38.235.995 3.117.036 15.221.841
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.195.184 14.506.367 796.645 5.648.416
Ana Ortaklık Payları
15.906.195 23.729.628 2.320.391 9.573.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,53020700 0,79098800 0,07734600 0,31911400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.754 16.760 -11.333 35.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 72.192 20.950 -14.167 44.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.438 -4.190 2.834 -8.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.438 -4.190 2.834 -8.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.754 16.760 -11.333 35.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.159.133 38.252.755 3.105.703 15.257.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.210.049 14.513.230 780.749 5.658.939
Ana Ortaklık Payları
15.949.084 23.739.525 2.324.954 9.598.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975895


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0946 Değişim: 0,05%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0491 Değişim: -0,30%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.581,10 Değişim: -0,76%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.