KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:16
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.342 0 -15.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.140.861 8.854.291 22.995.152
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 14.156.203 14.156.203 14.156.203 8.857.951 23.014.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.342 -15.342 0 0 0 0 0 0 -15.342 -3.660 -19.002
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -80.408 0 -80.408 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 14.156.203 92.255.297 126.375.690 45.866.556 172.242.246
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.326 0 38.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.624.130 6.429.300 20.053.430
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 13.585.804 13.585.804 13.585.804 6.398.539 19.984.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 38.326 38.326 0 0 0 0 0 38.326 30.761 69.087
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -68.958 0 -68.958 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 13.585.804 116.834.548 150.966.391 56.301.922 207.268.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.705.637 48.728.780
Dönem Karı (Zararı)
19.984.343 23.014.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.466.251 9.310.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 842.449 740.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-265.590 1.645.688
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.736 71.954
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -257.854 1.573.734
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.556.254 2.468.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 186.359 157.275
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.212 737
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.744.825 2.310.312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.910.209 -1.183.106
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -14.247.194 -6.686.322
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 20.193.423 6.773.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.598.797 -150.062
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -437.223 -1.120.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.073.140 6.512.847
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -12.470.205 -874.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
134.295.420 17.166.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 41.098.004 -65.985.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -52.155 -113.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -50.246.567 9.029.984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 143.562.942 75.484.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -66.804 -1.248.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.813.512 49.490.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -62.493 -51.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.177.272 -3.889.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.131.890 3.178.970
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-340.906 -52.853.399
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -52.775.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -340.906 -77.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -183.406 -77.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -157.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.518.270 71.097.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 58.410.621 354.868.004
Kredilerden Nakit Girişleri
8 58.410.621 354.868.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -163.251.895 -284.379.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -163.251.895 -284.379.264
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -938.179 -862.132
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -8.738.817 1.470.863
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.846.461 66.972.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.846.461 66.972.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.705.679 23.948.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.552.140 90.921.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 61.303.080 20.706.560
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 270.339.689 310.992.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 5.311 669.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 270.334.378 310.323.468
Diğer Alacaklar
11 454.825 402.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 454.825 402.670
Türev Araçlar
12 381.269 0
Stoklar
13 195.325.934 144.821.513
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.593.951 12.693.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 101.543 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 22.196.466 9.726.261
ARA TOPLAM
565.696.757 499.343.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
565.696.757 499.343.397
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 235.510 237.850
Maddi Duran Varlıklar
18 474.420 362.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.824.573 2.637.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 934.936 818.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 934.936 818.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.047.034 7.758.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.516.473 11.814.721
TOPLAM VARLIKLAR
578.213.230 511.158.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 85.576.320 184.430.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 249.998.239 108.034.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 3.072.459 7.135.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 246.925.780 100.898.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 199.060 192.231
Diğer Borçlar
11 385.679 452.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 385.679 452.483
Türev Araçlar
12 0 3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 9.502.923 2.927.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.626.784 424.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.854.564 21.597.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.854.564 21.597.177
ARA TOPLAM
368.143.569 321.162.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.143.569 321.162.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.633.200 1.649.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.168.148 1.130.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.168.148 1.130.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.801.348 2.780.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
370.944.917 323.943.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 150.966.391 137.342.261
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-68.958 -107.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.958 -107.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.958 -107.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.248.744 78.099.094
Net Dönem Karı veya Zararı
13.585.804 25.149.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.301.922 49.872.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.268.313 187.214.883
TOPLAM KAYNAKLAR
578.213.230 511.158.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 957.608.010 712.609.430 524.614.017 358.321.018
Satışların Maliyeti
28 -915.770.309 -675.914.137 -497.359.913 -340.527.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.837.701 36.695.293 27.254.104 17.793.768
BRÜT KAR (ZARAR)
41.837.701 36.695.293 27.254.104 17.793.768
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.141.778 -7.162.655 -4.392.555 -3.778.472
Pazarlama Giderleri
29 -9.149.131 -7.097.838 -4.882.853 -3.565.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 30.786.703 22.754.998 16.188.652 12.089.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -24.508.537 -17.544.931 -15.775.063 -9.906.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.824.958 27.644.867 18.392.285 12.633.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 4.903 0 4.903
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.824.958 27.649.770 18.392.285 12.638.381
Finansman Gelirleri
33 5.901.448 6.331.293 4.668.386 1.691.264
Finansman Giderleri
33 -12.668.923 -4.454.062 -7.399.923 -2.318.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.057.483 29.527.001 15.660.748 12.011.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.073.140 -6.512.847 -3.812.692 -2.626.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.379.354 -5.626.876 -3.328.044 -3.138.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 306.214 -885.971 -484.648 512.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.984.343 23.014.154 11.848.056 9.385.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.984.343 23.014.154 11.848.056 9.385.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.398.539 8.857.951 3.695.919 1.867.455
Ana Ortaklık Payları
13.585.804 14.156.203 8.152.137 7.517.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.087 -19.002 86.315 -3.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 86.359 -23.753 107.894 -3.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.272 4.751 -21.579 773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.272 4.751 -21.579 773
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.087 -19.002 86.315 -3.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.053.430 22.995.152 11.934.371 9.382.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.429.300 8.854.291 3.735.864 1.867.455
Ana Ortaklık Payları
13.624.130 14.140.861 8.198.507 7.514.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958359


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8364 Değişim: 0,85%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3668 Değişim: 0,56%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,58 Değişim: 1,36%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.