KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:35
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -703 0 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.637.645 6.975.289 13.612.934
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.638.348 6.990.496 13.628.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-703 -703 0 0 0 0 0 0 -703 -15.207 -15.910
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.862.512 -52.775.640
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -65.769 0 -65.769 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 6.638.348 84.737.442 118.872.474 44.002.761 162.875.235
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -11.913.128 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 -25.149.650 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.044 0 -8.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.425.623 2.693.436 8.119.059
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 5.433.667 5.433.667 5.433.667 2.702.620 8.136.287
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -8.044 -8.044 0 0 0 0 0 -8.044 -9.184 -17.228
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -115.328 0 -115.328 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 103.248.744 5.433.667 108.682.411 142.767.884 52.566.058 195.333.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.199.419 20.394.985
Dönem Karı (Zararı)
8.136.287 13.628.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.716.482 2.081.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 413.970 370.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.302.712 1.033.425
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 33.029 70.236
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.269.683 963.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-113.041 -3.101.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 99.534 100.193
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.100 1.391
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -213.675 -3.203.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.352.867 -122.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -6.044.321 -3.604.403
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 9.048.097 3.260.497
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -227.982 -23.787
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.422.927 245.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 260.448 3.886.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 1.499.526 16.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
151.794.404 1.566.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 89.917.231 -25.155.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.896 -185.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 6.303.366 -11.103.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 55.764.974 34.689.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -173.271 3.321.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
165.647.173 17.277.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -37.776 -51.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -445.108 -1.264.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.964.870 4.433.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.649 -52.848.894
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -52.775.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -71.649 -73.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -71.649 -73.254
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.540.363 39.189.525
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 94.575.013 273.223.777
Kredilerden Nakit Girişleri
8 94.575.013 273.223.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -190.860.204 -234.518.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -190.860.204 -234.518.119
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-444.552 -424.010
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -4.810.620 907.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.587.407 6.735.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.587.407 6.735.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.705.679 23.948.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.293.086 30.683.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 80.306.663 20.706.560
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 222.465.401 310.992.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 669.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 222.465.401 310.323.468
Diğer Alacaklar
11 420.566 402.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 420.566 402.670
Türev Araçlar
12 3.496.546 0
Stoklar
13 136.248.464 144.821.513
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.476.433 12.693.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 8.226.735 9.726.261
ARA TOPLAM
470.640.808 499.343.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
470.640.808 499.343.397
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 236.680 237.850
Maddi Duran Varlıklar
18 399.134 362.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.433.904 2.637.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 797.832 818.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 797.832 818.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.553.261 7.758.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.420.811 11.814.721
TOPLAM VARLIKLAR
483.061.619 511.158.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 95.186.274 184.430.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Ticari Borçlar
10 163.571.086 108.034.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 3.809.455 7.135.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 159.761.631 100.898.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 192.877 192.231
Diğer Borçlar
11 279.212 452.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 279.212 452.483
Türev Araçlar
12 0 3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.460.380 2.927.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.030.905 424.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.384.602 21.597.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.384.602 21.597.177
ARA TOPLAM
285.105.336 321.162.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.105.336 321.162.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.408.407 1.649.857
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.213.934 1.130.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.213.934 1.130.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.622.341 2.780.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.727.677 323.943.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 142.767.884 137.342.261
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 -11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-115.328 -107.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.328 -107.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.328 -107.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.248.744 78.099.094
Net Dönem Karı veya Zararı
5.433.667 25.149.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.566.058 49.872.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27 195.333.942 187.214.883
TOPLAM KAYNAKLAR
483.061.619 511.158.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 432.993.993 354.288.412
Satışların Maliyeti
28 -418.410.396 -335.386.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.583.597 18.901.525
BRÜT KAR (ZARAR)
14.583.597 18.901.525
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.749.223 -3.384.183
Pazarlama Giderleri
29 -4.266.278 -3.532.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.598.051 10.665.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.733.474 -7.638.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.432.673 15.011.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.432.673 15.011.389
Finansman Gelirleri
33 1.233.062 4.640.029
Finansman Giderleri
33 -5.269.000 -2.135.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.396.735 17.515.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-260.448 -3.886.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.051.310 -2.488.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 790.862 -1.398.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.136.287 13.628.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.136.287 13.628.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.702.620 6.990.496
Ana Ortaklık Payları
5.433.667 6.638.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,18112200 0,22127800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.228 -15.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -21.535 -19.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.307 3.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.307 3.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.228 -15.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.119.059 13.612.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.693.436 6.975.289
Ana Ortaklık Payları
5.425.623 6.637.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935025


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.