KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:12
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.311 0 -10.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.534.834 12.452.405 35.987.239
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.545.145 12.463.971 36.009.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.311 -10.311 0 0 0 0 0 0 -10.311 -11.566 -21.877
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.218 0 -42.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.107.432 12.860.357 37.967.789
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 25.149.650 25.149.650 25.149.650 12.903.083 38.052.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -42.218 -42.218 0 0 0 0 0 -42.218 -42.726 -84.944
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -107.284 0 -107.284 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 25.149.650 103.248.744 137.342.261 49.872.622 187.214.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.175.992 -84.571.883
Dönem Karı (Zararı)
38.052.733 36.009.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.040.025 83.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.463.417 1.352.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.743.462 351.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 291.188 201.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.452.274 149.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.580.978 3.417.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 291.420 271.352
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.986 -54.903
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.875.384 3.201.501
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-698.778 -16.356.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -19.561.613 -25.154.571
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 22.764.398 14.920.560
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -232.887 534.813
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.668.676 -6.657.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 11.783.711 10.256.465
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -6.670.809 1.061.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.976.545 -114.311.295
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.530.147 -60.306.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.365 -329.759
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -49.086.349 -58.904.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 37.110.717 5.253.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.446.401 -23.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-883.787 -78.218.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -71.763 -121.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -11.447.680 -3.009.358
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
227.238 -3.222.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.961.885 -297.305
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-52.775.640 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -186.245 -297.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -170.245 -297.305
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -16.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.895.213 33.436.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 504.023.064 184.961.416
Kredilerden Nakit Girişleri
8 504.023.064 184.961.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -442.610.336 -147.733.202
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -442.610.336 -147.733.202
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.635.772 -1.216.219
Ödenen Temettüler
0 -12.000.000
Ödenen Faiz
32-33 2.118.257 9.424.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.242.664 -51.432.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.242.664 -51.432.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.948.343 75.381.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.705.679 23.948.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.706.560 23.951.777 75.484.975
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 310.992.734 276.085.099 205.718.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 669.266 47.682 351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 310.323.468 276.037.417 205.367.184
Diğer Alacaklar
11 402.670 378.305 48.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 402.670 378.305 48.546
Türev Araçlar
12 0 153.862 0
Stoklar
13 144.821.513 98.187.438 39.432.197
Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.693.659 10.469.419 3.587.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 82.551 255.860
Diğer Dönen Varlıklar
26 9.726.261 3.055.452 3.242.585
ARA TOPLAM
499.343.397 412.499.422 327.853.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
499.343.397 412.499.422 327.853.194
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 237.850 242.530 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 362.847 319.588 336.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.637.705 2.712.681 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 818.227 877.851 966.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 818.227 877.851 966.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.758.092 8.907.932 15.100.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.814.721 13.060.582 20.254.751
TOPLAM VARLIKLAR
511.158.118 425.560.004 348.107.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 184.430.310 108.396.414 44.562.552
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 5.580.603 27.130.066
Ticari Borçlar
10 108.034.094 71.156.264 65.368.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 7.135.594 1.779.415 746.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 100.898.500 69.376.849 64.622.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 192.231 476.030 149.139
Diğer Borçlar
11 452.483 1.898.884 1.922.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 452.483 1.898.884 1.922.256
Türev Araçlar
12 3.104.246 0 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.927.494 7.545.008 4.101.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 424.702 1.263.549 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.597.177 24.469.575 21.322.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.597.177 24.469.575 21.322.977
ARA TOPLAM
321.162.737 220.786.327 165.843.966
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.162.737 220.786.327 165.843.966
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.649.857 1.949.941 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.130.641 785.795 608.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.130.641 785.795 608.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.780.498 2.735.736 4.213.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
323.943.235 223.522.063 170.057.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 137.342.261 124.147.957 100.613.123
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107.284 -65.066 -54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.284 -65.066 -54.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.284 -65.066 -54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.099.094 54.553.949 36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı
25.149.650 23.545.145 17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.872.622 77.889.984 77.437.579
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27 187.214.883 202.037.941 178.050.702
TOPLAM KAYNAKLAR
511.158.118 425.560.004 348.107.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.699.475.494 1.030.800.835
Satışların Maliyeti
28 -1.622.436.726 -970.172.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.038.768 60.628.599
BRÜT KAR (ZARAR)
77.038.768 60.628.599
Genel Yönetim Giderleri
29 -15.946.515 -12.802.318
Pazarlama Giderleri
29 -15.469.081 -12.721.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 42.924.817 28.269.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -33.237.581 -22.439.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.310.408 40.935.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 39.764 6.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.350.172 40.941.288
Finansman Gelirleri
33 9.189.434 11.281.051
Finansman Giderleri
33 -14.703.162 -5.956.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.836.444 46.265.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.783.711 -10.256.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -10.608.833 -4.058.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.174.878 -6.197.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.052.733 36.009.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.052.733 36.009.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.903.083 12.463.971
Ana Ortaklık Payları
25.149.650 23.545.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,83832200 0,78483800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.944 -21.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -106.180 -27.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.236 5.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.236 5.470
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.944 -21.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.967.789 35.987.239
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.860.357 12.463.971
Ana Ortaklık Payları
25.107.432 23.523.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.