KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:12
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 95.360.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.262 0 -34.262 -34.262 0 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -34.262 -34.262 -34.262 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 38.817 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.922.394 31.041.808 52.964.202 95.326.677 95.326.677
Transferler
0 0 0 0 0 4.348.884 26.692.924 -31.041.808 -4.348.884 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.953 0 -22.953 0 0 0 0 0 0 -45.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.094.391 11.094.391 11.025.446 0 11.025.446
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 11.094.391 11.094.391 11.094.391 11.094.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.953 -22.953 0 -45.992 0 0 0 0 -68.945 -68.945
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-533.523 0 0 0 0 0 0 -533.523 -533.523
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 15.864 0 15.864 0 0 0 0 0 0 1.919.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 11.094.391 47.772.925 93.881.816 0 93.881.816
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.362.410 17.362.410 17.362.518 0 17.362.518
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 17.362.410 17.362.410 17.362.410 0 17.362.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 108 108 0 0 0 0 0 108 0 108
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.647 0 -54.647 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 17.362.410 71.916.359 117.975.641 0 117.975.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.766.847 -10.021.178
Dönem Karı (Zararı)
17.362.410 11.094.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.605.972 2.480.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 555.080 138.572
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.159 298.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 19.090 17.615
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -17.931 280.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.650.686 -2.622.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 53.567 197.934
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -60.480 55.696
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.657.599 -2.876.080
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.483.469 2.467.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -16.032.103 -9.815.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 7.273.110 6.753.261
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 324.302 3.367.146
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.048.778 2.162.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 5.009.293 3.231.361
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 661.279 -1.032.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.475.862 -18.582.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -34.185.639 176.710.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -249.139 -19.957.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -30.229.745 55.757.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -743.997 -232.924.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -67.342 1.830.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.719.424 -5.007.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -187.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 0 -3.449.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.047.423 -1.376.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.536 -123.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.536 -123.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -150.536 -17.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -106.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.785.588 -7.354.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 101.966.645 52.744.787
Kredilerden Nakit Girişleri
8 101.966.645 52.744.787
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -77.150.865 -52.176.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -77.150.865 -52.176.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -540.426 0
Ödenen Temettüler
0 -11.936.784
Ödenen Faiz
32-33 9.510.234 4.013.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.131.795 -17.499.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.131.795 -17.499.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 73.840.841 37.455.249
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.709.046 19.955.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 52.725.864 73.944.275
Ticari Alacaklar
10 162.758.282 121.964.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 210.949 351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 162.547.333 121.613.325
Diğer Alacaklar
11 256.909 7.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 256.909 7.770
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 41.698.205 11.450.529
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.985.006 1.465.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 509.486 255.860
Diğer Dönen Varlıklar
26 802.703 1.463.982
ARA TOPLAM
265.736.455 210.552.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
265.736.455 210.552.753
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 26.203 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.203 3.604.399
Maddi Duran Varlıklar
18 182.986 118.251
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.561.147 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 506.177 538.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 506.177 538.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.825.491 13.834.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.102.004 18.095.654
TOPLAM VARLIKLAR
276.838.459 228.648.407
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 79.716.302 31.737.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.835.641 27.130.066
Ticari Borçlar
10 41.535.180 41.954.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 343.111 235.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 41.192.069 41.719.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 93.914 84.001
Diğer Borçlar
11 1.396.246 1.463.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.396.246 1.463.588
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.235.770 3.805.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 20.638.843 18.041.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 20.638.843 18.041.724
ARA TOPLAM
157.451.896 124.216.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.451.896 124.216.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.143.595 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 267.327 213.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 267.327 213.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.410.922 3.818.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.862.818 128.035.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 117.975.641 100.613.123
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.647 -54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.647 -54.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.647 -54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.553.949 36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı
17.362.410 17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.975.641 100.613.123
TOPLAM KAYNAKLAR
276.838.459 228.648.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 486.685.352 643.161.464 176.974.757 144.296.002
Satışların Maliyeti
28 -461.668.817 -620.419.296 -169.041.256 -139.312.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.016.535 22.742.168 7.933.501 4.983.446
BRÜT KAR (ZARAR)
25.016.535 22.742.168 7.933.501 4.983.446
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.356.288 -5.376.818 -1.840.901 -1.709.620
Pazarlama Giderleri
29 -5.256.501 -4.671.774 -1.714.132 -1.815.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.895.813 9.292.024 1.113.134 1.051.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.363.482 -12.000.789 -917.366 -161.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.936.077 9.984.811 4.574.236 2.348.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.936.077 9.984.811 4.574.236 2.348.001
Finansman Gelirleri
33 9.086.524 8.755.229 2.115.842 3.024.599
Finansman Giderleri
33 -1.650.898 -4.414.288 -542.893 -1.855.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.371.703 14.325.752 6.147.185 3.516.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.009.293 -3.231.361 -1.362.010 -774.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -144.849 0 -32.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.009.293 -3.086.512 -1.362.010 -742.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.362.410 11.094.391 4.785.175 2.742.573
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.362.410 11.094.391 4.785.175 2.742.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.362.410 11.094.391 4.785.175 2.742.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,57874700 0,36981300 0,15950600 0,09141900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108 -22.953 1.601 6.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 135 -28.691 2.001 8.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27 5.738 -400 -1.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27 5.738 -400 -1.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 -45.992 0 -34.523
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -45.992 0 -34.523
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108 -68.945 1.601 -28.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.362.518 11.025.446 4.786.776 2.714.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.362.518 11.025.446 4.786.776 2.714.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795465


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.