KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:15
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 42.262 0 42.262 0 0 1.970.435 0 0 0 3.802.795 16.219.963 18.077.982 34.297.945 74.306.957 74.306.957
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 2.361.943 15.716.039 -18.077.982 -2.361.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.542 0 -3.542 0 0 0 0 0 0 -3.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.918.747 11.918.747 11.912.187 0 11.912.187
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 11.918.747 11.918.747 11.918.747 11.918.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.542 -3.542 0 -3.018 0 0 0 0 -6.560 -6.560
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -9.979.346 -9.979.346 -9.979.346 -9.979.346
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -277.304 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 38.720 0 38.720 0 0 0 0 0 0 1.967.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.956.656 11.918.747 33.875.403 76.239.798 0 76.239.798
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 0 0 0 0 1.965.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 0 95.360.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.262 0 -34.262 -34.262 0 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 -34.262 -34.262 -34.262 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -277.304 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 38.817 0 38.817 0 0 0 0 0 0 1.965.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.922.394 31.041.808 52.964.202 95.326.677 0 95.326.677
Transferler
0 0 0 4.348.884 0 0 0 26.692.924 -31.041.808 -4.348.884 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.377 0 -29.377 0 0 0 0 0 0 -11.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.351.818 8.351.818 8.310.972 0 8.310.972
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 8.351.818 8.351.818 8.351.818 0 8.351.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -29.377 -29.377 0 -11.469 0 0 0 -40.846 0 -40.846
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-533.523 0 0 0 0 -533.523 -533.523
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 9.440 0 9.440 0 0 0 0 0 0 1.953.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 8.351.818 45.030.352 91.167.342 0 91.167.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.277.371 34.700.485
Dönem Karı (Zararı)
8.351.818 11.918.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.793.512 12.377.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 92.378 85.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
848.126 93.519
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 45.278 296.367
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 802.848 -202.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.911.404 8.986.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 13.063 43.096
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 53.230 23.119
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.977.697 8.920.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.994.798 1.252.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -6.096.344 -6.769.962
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 5.076.404 7.920.968
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.888.315 -79.635
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.863.173 180.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.457.266 2.999.793
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.285.080 -1.040.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.668.108 16.991.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 131.473.439 43.161.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 3.134 493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 35.146.572 -23.693.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 -146.310.228 -1.845.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -644.809 -630.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.226.414 41.288.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -35.498
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.449.904 -6.513.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
500.861 -38.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.757 -174.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.757 -174.899
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -17.055 -174.899
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.702 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.904.137 -72.391.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.051.011 221.104
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.051.011 221.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -17.309.892 -61.075.661
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -17.309.892 -61.075.661
Ödenen Temettüler
-11.936.784 -9.979.346
Ödenen Faiz
32-33 1.291.528 -1.557.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.750.523 -37.865.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.750.523 -37.865.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.455.249 44.059.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 30.704.726 6.193.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.717.636 37.479.728
Ticari Alacaklar
10 151.538.485 267.019.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 109.257 75.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 151.429.228 266.943.647
Diğer Alacaklar
11 74.014 77.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 74.014 77.148
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 44.887.461 80.836.881
Peşin Ödenmiş Giderler
15 748.120 1.807.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 8.902 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.285.080 0
ARA TOPLAM
229.259.698 387.221.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.259.698 387.221.023
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 4.727.596 16.902.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.727.596 16.902.276
Maddi Duran Varlıklar
18 158.730 188.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 571.538 509.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 571.538 509.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 16.654.331 18.981.814
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.112.195 36.582.979
TOPLAM VARLIKLAR
251.371.893 423.804.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.076.165 2.065.494
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 28.725.428 30.535.801
Ticari Borçlar
10 106.127.618 249.549.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 231.365 1.008.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 105.896.253 248.541.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 142.441 120.853
Diğer Borçlar
11 965.661 1.610.470
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 965.661 1.610.470
Türev Araçlar
12 550.142 404.709
Ertelenmiş Gelirler
15 3.644.781 3.797.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 112.775 3.449.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14.014.855 19.939.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14.014.855 19.939.322
ARA TOPLAM
155.359.866 311.473.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.359.866 311.473.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.727.594 16.902.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
117.091 67.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 117.091 67.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24 4.844.685 16.969.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.204.551 328.443.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 91.167.342 95.360.939
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -277.304
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.440 38.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.440 38.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.440 38.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.953.931 1.965.400
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.953.931 1.965.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 6.164.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.678.534 21.956.656
Net Dönem Karı veya Zararı
8.351.818 31.041.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.167.342 95.360.939
TOPLAM KAYNAKLAR
251.371.893 423.804.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 498.865.462 745.505.846 212.156.773 360.687.320
Satışların Maliyeti
28 -481.106.740 -722.075.000 -204.953.676 -347.595.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.758.722 23.430.846 7.203.097 13.091.547
BRÜT KAR (ZARAR)
17.758.722 23.430.846 7.203.097 13.091.547
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.667.198 -3.823.357 -2.025.369 -1.880.474
Pazarlama Giderleri
29 -2.856.724 -2.760.273 -1.452.246 -1.345.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.240.833 10.520.148 3.467.300 5.681.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.838.823 -12.752.022 -4.560.453 -6.957.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.636.810 14.615.342 2.632.329 8.589.345
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.636.810 14.615.342 2.632.329 8.589.345
Finansman Gelirleri
33 5.730.630 1.198.452 4.831.202 261.675
Finansman Giderleri
33 -2.558.356 -895.254 -1.925.362 -523.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.809.084 14.918.540 5.538.169 8.327.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.457.266 -2.999.793 -1.250.517 -1.681.410
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -112.775 -7.234.435 -112.775 -4.057.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.344.491 4.234.642 -1.137.742 2.375.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.351.818 11.918.747 4.287.652 6.645.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.351.818 11.918.747 4.287.652 6.645.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.351.818 11.918.747 4.287.652 6.645.828
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,27839400 0,39729200 0,14292200 0,22152800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.377 -3.542 -7.060 2.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -36.721 -4.428 -8.825 2.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.344 886 1.765 -524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.344 886 1.765 -524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 -11.469 -3.018 -9.091 -3.969
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.469 -3.018 -9.091 -3.969
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.846 -6.560 -16.151 -1.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.310.972 11.912.187 4.271.501 6.643.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.310.972 11.912.187 4.271.501 6.643.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703154


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6213 Değişim: -0,50%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1186 Değişim: -0,42%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
492,03 Değişim: 0,09%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 495,47
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.