KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:11
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403
Yeni Bakiye
40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.250 19.250
Kar Dağıtımı
36.829 -36.829
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.829 -36.829
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 827 -469 62.045 19.250 121.653
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Yeni Bakiye
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.137 19.137
Kar Dağıtımı
39.502 -39.502
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
39.502 -39.502
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -618 81.548 19.137 160.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.671 91.738 29.362 43.480
FAKTORİNG GELİRLERİ
66.671 91.738 29.362 43.480
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
63.433 87.025 27.841 41.267
Diğer
63.433 87.025 27.841 41.267
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.238 4.713 1.521 2.213
Diğer
3.238 4.713 1.521 2.213
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-28.027 -55.744 -12.263 -27.355
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-23.449 -47.616 -10.067 -22.803
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-613 -602 -613 -602
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.670 -7.105 -1.414 -3.724
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-295 -421 -169 -226
BRÜT KAR (ZARAR)
38.644 35.994 17.099 16.125
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.254 -11.601 -6.055 -5.931
Personel Giderleri
-5.534 -4.936 -2.852 -2.464
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-215 -235 -105 -120
Genel İşletme Giderleri
-6.445 -6.340 -3.098 -3.302
Diğer
-60 -90 0 -45
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
26.390 24.393 11.044 10.194
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.562 2.538 715 901
Bankalardan Alınan Faizler
25 366 4 25
Diğer
1.537 2.172 711 876
KARŞILIK GİDERLERİ
-2.290 -1.686 -2.237 -24
Özel Karşılıklar
-1.890 -1.536 -1.837 -694
Genel Karşılıklar
-400 -150 -400 670
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-996 -689 -298 -276
Diğer
-996 -689 -298 -276
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.666 24.556 9.224 10.795
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.666 24.556 9.224 10.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -5.529 -5.306 -2.045 -2.224
Cari Vergi Karşılığı
-5.685 -5.463 -2.171 -2.228
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
156 157 126 4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.137 19.250 7.179 8.571
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.137 19.250 7.179 8.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.137 19.250 7.179 8.571
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,31900000 0,48120000 0,11900000 0,21430000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.105 9.743
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
61.253 79.391
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-39.420 -53.304
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.679 5.724
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.534 -4.936
Ödenen Vergiler
-11.391 -5.880
Diğer
-5.482 -11.252
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
28.845 -8.559
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
47.441 33.947
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.261 33
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.104 1.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-403
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-33.622 -55.788
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.272 11.277
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
30.950 1.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-125 -4.686
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-125 -4.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
47.471 55.516
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-76.437 -50.529
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-3.954
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-26
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-28.992 1.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.833 -2.469
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.221 3.158
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.054 689


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.137 19.250 7.179 8.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.137 19.250 7.179 8.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3.054 3.054 1.221 1.221
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 552.126 552.126 599.093 599.093
Faktoring Alacakları
552.126 552.126 599.093 599.093
Diğer Faktoring Alacakları
552.126 552.126 599.093 599.093
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Takipteki Alacaklar
3 27.821 27.821 26.061 26.061
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -27.821 -27.821 -26.061 -26.061
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.370 5.370 6.161 6.161
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
295 295 345 345
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 3.645 3.645 3.489 3.489
DİĞER AKTİFLER
7.360 7.360 3.842 3.842
ARA TOPLAM
571.850 571.850 614.151 614.151
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.250 1.250 15.000 15.000
Satış Amaçlı
1.250 1.250 15.000 15.000
VARLIKLAR TOPLAMI
573.100 573.100 629.151 629.151
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
4 341.500 341.500 398.916 398.916
FAKTORİNG BORÇLARI
2.662 2.662 3.766 3.766
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.411 5.411 5.814 5.814
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 49.647 49.647 66.506 66.506
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
5 3.980 3.980 3.394 3.394
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.580 3.580 3.394 3.394
Genel Karşılıklar
400 400
CARİ VERGİ BORCU
8 2.163 2.163 2.341 2.341
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.843 6.843 6.657 6.657
ARA TOPLAM
412.206 412.206 487.394 487.394
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
160.894 160.894 141.757 141.757
Ödenmiş Sermaye
7 60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-618 -618 -618 -618
Kar Yedekleri
81.548 81.548 42.046 42.046
Yasal Yedekler
10.326 10.326 8.351 8.351
Olağanüstü Yedekler
71.222 71.222 33.695 33.695
Kar veya Zarar
19.137 19.137 39.502 39.502
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.137 19.137 39.502 39.502
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
573.100 573.100 629.151 629.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.144 1.144 30 30
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
209.609 209.609 243.085 243.085
ALINAN TEMİNATLAR
11 4.836.718 4.836.718 4.494.524 4.494.524
VERİLEN TEMİNATLAR
11 88.267 88.267 82.296 82.296
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
11 613.460 5.665 619.125 650.789 2.938 653.727
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.749.198 5.665 5.754.863 5.470.724 2.938 5.473.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866738


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5360 Değişim: 0,72%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1248 Değişim: 0,84%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
495,59 Değişim: 0,33%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.