KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:13
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 884.045.184 548.432.155
Satışların Maliyeti
22 -408.443.632 -248.106.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
475.601.552 300.325.386
BRÜT KAR (ZARAR)
475.601.552 300.325.386
Genel Yönetim Giderleri
23 -70.279.821 -41.799.807
Pazarlama Giderleri
23 -100.387.678 -54.616.889
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -50.958.984 -9.593.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 121.914.495 74.303.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -6.917.658 -29.143.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
368.971.906 239.475.372
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 4.209.976 8.246.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
373.181.882 247.721.557
Finansman Giderleri
27 -82.141.410 -24.798.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.040.472 222.922.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.066.868 287.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.123.966 -1.106.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 62.190.834 1.394.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.107.340 223.210.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.107.340 223.210.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
351.107.340 223.210.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01760000 0,01120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.573.353 51.228.042
Dönem Karı (Zararı)
351.107.340 223.210.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.224.975 27.269.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 18.783.352 14.345.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
91.697.494 45.232.110
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 0 716.077
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 28.106.537 20.372.222
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 63.590.957 24.143.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.409.748 27.288.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.802.255 8.953.747
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.625.348 3.069.557
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 44.586.655 15.265.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.394.739 39.300.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -10.090.865 -6.080.985
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 82.485.604 45.381.149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.832.293
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -22.832.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -60.066.868 -287.553
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -13.535.154 -3.330.988
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.209.976 -8.246.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -4.209.976 -8.246.185
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.482.732 -62.669.126
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.765.628 -1.530.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-399.315.506 -187.715.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.352.382 -137.887.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.585.650 -54.717.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-218.766.732 -83.170.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.099.442 -134.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.099.442 -134.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-246.441.373 -54.562.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22.459.407 21.407.494
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.435.842 -28.862.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.606.461 8.040.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 42.829.381 -36.903.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 6.742.529 3.687.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.959.982 677
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.959.982 677
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 997.728 -3.852.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -531.799 5.230.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.485.998 7.258.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.719.828 347.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.233.830 6.910.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
99.016.809 62.764.350
Alınan Faiz
4,25 6.434.257 6.269.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -5.047.069 -3.568.563
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -12.830.644 -14.237.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-246.665.673 -91.496.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.209.976 8.838.647
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 4.209.976 8.838.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.469.413 -73.287.631
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -90.520.853 -35.374.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -101.948.560 -37.913.156
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-58.406.236 -30.860.037
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -58.406.236 -30.860.037
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 0 3.812.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
242.304.320 7.336.308
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
840.853.504 373.738.555
Kredilerden Nakit Girişleri
5 840.853.504 373.738.555
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-520.757.226 -322.839.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -520.757.226 -322.839.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.253.476 -4.789.752
Ödenen Faiz
5,27 -65.538.482 -38.772.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.212.000 -32.932.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.651.499 3.368.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.863.499 -29.563.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.310.128.102 609.012.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.400.991.601 579.448.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.405.494.526 1.310.974.419
Ticari Alacaklar
1.206.929.033 971.104.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 80.631.544 68.045.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.126.297.489 903.058.764
Diğer Alacaklar
8 2.521.483 1.422.041
Stoklar
9 1.206.149.033 975.785.591
Peşin Ödenmiş Giderler
10 69.223.702 91.683.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 663.089 290.599
Diğer Dönen Varlıklar
20 34.531.554 22.184.216
ARA TOPLAM
3.925.512.420 3.373.444.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.925.512.420 3.373.444.633
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.065.276.637 997.005.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 66.507.165 62.743.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
386.082.992 356.120.395
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 384.300.261 354.337.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10 309.398.614 250.992.378
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 101.815.757 39.624.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.929.081.165 1.706.487.244
TOPLAM VARLIKLAR
5.854.593.585 5.079.931.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.034.881 784.780.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.131.034.881 784.780.593
Banka Kredileri
5 1.131.034.881 784.780.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
380.903.845 329.354.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
380.903.845 329.354.951
Banka Kredileri
5 242.030.897 183.631.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.538.042 6.688.237
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 137.334.906 139.035.208
Ticari Borçlar
410.068.245 350.632.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 30.901.616 14.295.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 379.166.629 336.337.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 22.299.507 15.556.978
Diğer Borçlar
3.188.398 1.228.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.188.398 1.228.416
Türev Araçlar
31 997.728 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 2.287.299 2.217.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.203.508 19.420.405
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.349.003 2.796.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
125.335.251 117.899.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 47.991.450 65.401.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 77.343.801 52.497.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.671.473 8.599.950
ARA TOPLAM
2.104.339.138 1.632.487.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.104.339.138 1.632.487.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
554.273.010 620.045.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
554.273.010 620.045.484
Banka Kredileri
5 290.387.012 356.804.690
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 164.106.351 163.461.147
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 99.779.647 99.779.647
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 47.753.809 48.176.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.188.691 7.503.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.503.253 43.942.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 53.503.253 43.942.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
663.718.763 719.667.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.768.057.901 2.352.155.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.086.535.684 2.727.776.845
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.252.460 -5.252.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.252.460 -5.252.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.252.460 -5.252.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.624.410 27.972.911
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.624.410 27.972.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 2.211.249.499 1.041.162.023
Net Dönem Karı veya Zararı
351.107.340 1.170.087.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.086.535.684 2.727.776.845
TOPLAM KAYNAKLAR
5.854.593.585 5.079.931.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Transferler
651.448.684 -651.448.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.368.774 223.210.202 226.578.976 226.578.976
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.246.874 150.864.955 1.139.802.804 223.210.202 1.860.961.530 1.860.961.530
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.170.087.476 -1.170.087.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.651.499 351.107.340 358.758.839 358.758.839
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 35.624.410 150.864.955 2.211.249.499 351.107.340 3.086.535.684 3.086.535.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
351.107.340 223.210.202
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.651.499 3.368.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.651.499 3.368.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.651.499 3.368.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.758.839 226.578.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
358.758.839 226.578.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027336


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.848 Değişim: -0,57% Hacim : 29.405 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9596 Değişim: 0,15%
Düşük 17,8981 15.08.2022 Yüksek 17,9704
Açılış: 17,9321
18,3573 Değişim: -0,24%
Düşük 18,3003 15.08.2022 Yüksek 18,4337
Açılış: 18,4009
1.027,86 Değişim: -1,11%
Düşük 1.023,91 15.08.2022 Yüksek 1.040,84
Açılış: 1.039,38
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.