KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 21:48
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.062.241.044 888.608.860 513.808.889 404.534.318
Satışların Maliyeti
22 -472.497.481 -414.145.698 -224.390.712 -191.579.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616
BRÜT KAR (ZARAR)
589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616
Genel Yönetim Giderleri
23 -89.997.147 -62.528.925 -48.197.340 -30.331.364
Pazarlama Giderleri
23 -117.323.963 -89.892.747 -62.707.074 -35.210.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -22.728.557 -37.242.367 -13.135.139 -20.124.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 113.538.721 69.243.328 39.234.770 30.093.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.750.450 -14.041.466 7.393.401 -6.305.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
451.482.167 340.000.985 212.006.795 151.076.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 10.858.917 2.088.844 2.612.732 1.374.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
462.341.084 342.089.829 214.619.527 152.451.314
Finansman Giderleri
27 -75.378.114 -58.977.314 -50.579.206 -32.270.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
386.962.970 283.112.515 164.040.321 120.180.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.760.250 2.078.063 15.472.697 3.213.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.162.224 -1.998.276 -1.055.658 -912.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.922.474 4.076.339 16.528.355 4.125.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02010000 0,01430000 0,00900000 0,00620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
381.818.451 279.072.453
Dönem Karı (Zararı)
402.723.220 285.190.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.189.633 177.756.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 33.261.188 26.113.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
86.482.189 65.918.246
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 759.331 1.741.353
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 35.000.862 15.501.372
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 1.283.919
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 50.721.996 47.391.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.190.394 43.849.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.431.880 15.303.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.850.608 3.836.111
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 36.907.906 24.710.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
86.567.600 53.371.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.061.623 -2.883.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 97.629.223 56.255.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.822.428 1.020.258
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer K 1.020.258
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -15.760.250 -2.078.063
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -5.925.925 -7.585.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.858.917 -2.088.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -10.858.917 -2.088.844
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.801.559 3.559.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.745.777 -4.324.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-220.866.004 -153.075.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.768.824 -72.335.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 157.208 -12.309.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.926.032 -60.026.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-440.258 -1.302.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-440.258 -1.302.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-131.397.697 -113.532.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.048.098 20.102.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.235.852 15.544.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.171.458 -2.137.534
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.407.310 17.682.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.044.118 -878.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-913 4.786.010
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-913 4.786.010
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.852.138 -4.351.477
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.827.656 -223.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.194 -884.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.828.771 -246.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.918.965 -637.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
403.046.849 309.870.641
Alınan Faiz
4,25 10.623.119 2.934.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -6.131.496 -10.327.237
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -25.720.021 -23.405.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-197.158.477 -136.906.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.451.379 2.183.675
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 11.451.379 2.183.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.835.954 -88.255.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -51.032.161 -36.781.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -77.803.793 -51.473.326
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-86.605.170 -51.213.862
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -86.605.170 -51.213.862
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 6.831.268 379.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.318.432 53.783.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.250.493 922.988.135
Kredilerden Nakit Girişleri
5 722.250.493 792.988.135
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 100.000.000 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-636.496.090 -753.958.968
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -571.496.090 -673.958.968
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -65.000.000 -80.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -10.519.431 -7.279.030
Ödenen Temettüler
21 -98.640.781 -53.351.134
Ödenen Faiz
5,27 -97.912.623 -54.615.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.341.542 195.949.289
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.819.452 1.779.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.160.994 197.728.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.848.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 775.173.351 474.576.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 775.611.855 609.464.914
Ticari Alacaklar
764.106.336 689.963.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.771.936 63.929.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 700.334.400 626.034.458
Diğer Alacaklar
8 2.908.831 2.468.573
Türev Araçlar
31 11.822.428 0
Stoklar
9 681.972.452 577.539.595
Peşin Ödenmiş Giderler
10 59.508.933 63.557.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 354.983 433.153
Diğer Dönen Varlıklar
20 860.484 5.611.085
ARA TOPLAM
2.297.146.302 1.949.037.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.297.146.302 1.949.037.953
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 749.103.124 727.401.281
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 59.349.777 39.277.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
313.875.490 288.227.991
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 312.092.759 286.445.260
Peşin Ödenmiş Giderler
10 148.512.642 61.907.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 39.985.647 22.063.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.310.826.680 1.138.877.550
TOPLAM VARLIKLAR
3.607.972.982 3.087.915.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.454.658 427.739.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.454.658 427.739.325
Banka Kredileri
5 498.454.658 427.739.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.092.644 285.815.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.092.644 285.815.597
Banka Kredileri
5 207.418.874 199.516.937
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.773.504 14.586.934
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 140.900.266 71.711.726
Ticari Borçlar
154.827.602 168.063.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.493.321 11.321.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 142.334.281 156.741.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 11.586.604 10.542.486
Diğer Borçlar
665.709 666.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 665.709 666.622
Türev Araçlar
31 0 3.852.138
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.988.126 1.870.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.633.526 5.387.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.151.632 117.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.933.536 73.742.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.487.198 41.408.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 43.446.338 32.333.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.301.578 9.622.823
ARA TOPLAM
1.132.635.615 987.419.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.635.615 987.419.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.619.296 380.166.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.619.296 380.166.566
Banka Kredileri
5 267.491.448 193.996.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 73.348.201 56.490.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 99.779.647 129.679.319
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 46.903.623 46.220.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.089.462 6.507.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.440.541 33.218.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 40.440.541 33.218.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.052.922 466.113.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.688.537 1.453.532.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.941.284.445 1.634.382.554
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.105.245 -5.105.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.697.552 5.878.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.697.552 5.878.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.041.162.023 488.354.120
Net Dönem Karı veya Zararı
402.723.220 651.448.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.941.284.445 1.634.382.554
TOPLAM KAYNAKLAR
3.607.972.982 3.087.915.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.779.645 285.190.578 286.970.223 286.970.223
Kar Payları
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 3.156.065 150.864.955 488.354.120 285.190.578 1.264.461.178 1.264.461.178
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
651.448.684 -651.448.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.819.452 402.723.220 405.542.672 405.542.672
Kar Payları
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 8.697.552 150.864.955 1.041.162.023 402.723.220 1.941.284.445 1.941.284.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958162


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,62% Hacim : 2.721 Mio.TL Son veri saati : 10:41
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8686 Değişim: 0,03%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3844 Değişim: -0,47%
Düşük 10,3651 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
501,06 Değişim: 0,40%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.