KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:14
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 548.432.155 484.074.542
Satışların Maliyeti
22 -248.106.769 -222.565.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.325.386 261.508.546
BRÜT KAR (ZARAR)
300.325.386 261.508.546
Genel Yönetim Giderleri
23 -41.799.807 -32.197.561
Pazarlama Giderleri
23 -54.616.889 -54.682.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -9.593.418 -17.118.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 74.303.951 39.150.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
ARI)
239.475.372 188.924.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 8.246.185 713.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
247.721.557 189.638.515
Finansman Giderleri
27 -24.798.908 -26.706.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.922.649 162.931.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
287.553 -1.135.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.106.566 -1.086.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.394.119 -48.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
223.210.202 161.796.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
223.210.202 161.796.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
223.210.202 161.796.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01120000 0,00810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01120000 0,00810000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.411.281 120.300.870
Dönem Karı (Zararı)
223.210.202 161.796.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.101.753 85.469.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 14.345.279 10.680.051
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
45.232.110 23.437.117
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 716.077 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 20.372.222 3.741.703
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 1.339.253
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 24.143.811 18.356.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.288.581 26.313.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 8.953.747 11.839.404
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.069.557 2.123.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 15.265.277 12.351.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.300.164 25.917.534
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -6.080.985 -1.359.937
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 45.381.149 27.277.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -287.553 1.135.045
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.330.988 -1.193.682
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.246.185 -713.899
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -8.246.185 -713.899
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-62.669.126 2.239.463
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.530.529 -2.345.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-210.095.048 -105.719.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.434.843 -134.827.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -54.717.245 -9.025.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.717.598 -125.802.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.106 -838.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.106 -838.720
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
31 -22.832.293 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.562.812 -14.331.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.407.494 23.759.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.862.788 2.442.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.040.539 10.248.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -36.903.327 -7.806.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.687.125 5.659.937
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
677 2.950.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
677 2.950.493
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.852.138 -4.351.477
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 5.230.589 -1.292.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.258.047 15.110.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
347.098 2.932.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.910.949 12.177.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.216.907 141.547.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -3.568.563 -6.657.284
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -14.237.063 -14.589.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.496.646 -83.774.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.838.647 713.899
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 8.838.647 713.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.287.631 -41.916.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -35.374.475 -20.384.255
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -37.913.156 -21.532.218
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.860.037 -42.950.996
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -30.860.037 -42.950.996
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 3.812.375 379.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.153.069 80.056.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
373.738.555 442.657.575
Kredilerden Nakit Girişleri
5 373.738.555 442.657.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-322.839.633 -341.945.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -322.839.633 -335.513.440
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 0 -6.432.522
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.789.752 -2.351.014
Ödenen Faiz
5,27 -38.772.862 -19.673.635
Alınan Faiz
4,25 5.816.761 1.369.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.932.296 116.582.637
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.368.774 286.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.563.522 116.869.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.959.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 579.448.835 393.829.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 579.713.059 609.464.914
Ticari Alacaklar
823.976.987 689.963.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 118.646.389 63.929.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 705.330.598 626.034.458
Diğer Alacaklar
8 2.602.679 2.468.573
Türev Araçlar
31 22.832.293 0
Stoklar
9 617.005.888 577.539.595
Peşin Ödenmiş Giderler
10 42.149.537 63.557.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 492.552 433.153
Diğer Dönen Varlıklar
20 5.204.588 5.611.085
ARA TOPLAM
2.093.977.583 1.949.037.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.093.977.583 1.949.037.953
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 748.790.026 727.401.281
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 46.705.776 39.277.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
300.802.955 288.227.991
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 299.020.224 286.445.260
Peşin Ödenmiş Giderler
10 92.767.509 61.907.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 23.457.292 22.063.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.212.523.558 1.138.877.550
TOPLAM VARLIKLAR
3.306.501.141 3.087.915.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
326.842.889 427.739.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
326.842.889 427.739.325
Banka Kredileri
5 326.842.889 427.739.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.290.606 285.815.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.290.606 285.815.597
Banka Kredileri
5 205.985.477 199.516.937
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 15.429.401 14.586.934
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 73.875.728 71.711.726
Ticari Borçlar
139.200.666 168.063.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.362.402 11.321.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 119.838.264 156.741.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.229.611 10.542.486
Diğer Borçlar
667.299 666.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 667.299 666.622
Türev Araçlar
31 0 3.852.138
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.890.994 1.870.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.522.991 5.387.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.103.973 117.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
77.705.430 73.742.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 28.259.186 41.408.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 49.446.244 32.333.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 15.895.635 9.622.823
ARA TOPLAM
883.350.094 987.419.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
883.350.094 987.419.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.928.677 380.166.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
472.928.677 380.166.566
Banka Kredileri
5 280.554.898 193.996.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 62.694.460 56.490.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 129.679.319 129.679.319
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 45.990.197 46.220.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.602.930 6.507.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.667.713 33.218.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 36.667.713 33.218.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.189.517 466.113.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.445.539.611 1.453.532.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.860.961.530 1.634.382.554
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.105.245 -5.105.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.246.874 5.878.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.246.874 5.878.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.139.802.804 488.354.120
Net Dönem Karı veya Zararı
223.210.202 651.448.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.860.961.530 1.634.382.554
TOPLAM KAYNAKLAR
3.306.501.141 3.087.915.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.891 161.796.687 162.083.578 162.083.578
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.663.311 150.864.955 541.705.254 161.796.687 1.192.925.667 1.192.925.667
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
651.448.684 -651.448.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.368.774 223.210.202 226.578.976 226.578.976
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.246.874 150.864.955 1.139.802.804 223.210.202 1.860.961.530 1.860.961.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
223.210.202 161.796.687
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.368.774 286.891
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.368.774 286.891
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.368.774 286.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.578.976 162.083.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
226.578.976 162.083.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935331


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,09% Hacim : 1.832 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 1.409 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6959 Değişim: -0,15%
Düşük 8,6813 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3972 Değişim: -0,08%
Düşük 10,3697 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
498,49 Değişim: 0,29%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,77
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.