KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:06
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 888.608.860 679.892.388 404.534.318 361.920.638
Satışların Maliyeti
22 -414.145.698 -317.864.125 -191.579.702 -165.699.897
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
474.463.162 362.028.263 212.954.616 196.220.741
BRÜT KAR (ZARAR)
474.463.162 362.028.263 212.954.616 196.220.741
Genel Yönetim Giderleri
23 -62.528.925 -49.143.737 -30.331.364 -25.186.193
Pazarlama Giderleri
23 -89.892.747 -88.998.584 -35.210.697 -44.927.877
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -37.242.367 -26.497.338 -20.124.185 -14.107.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 69.243.328 23.697.574 30.093.019 8.244.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -14.041.466 -15.480.802 -6.305.020 -10.076.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.000.985 205.605.376 151.076.369 110.167.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 2.088.844 0 1.374.945 -129.482
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
342.089.829 205.605.376 152.451.314 110.038.204
Finansman Giderleri
27 -58.977.314 -72.704.213 -32.270.531 -41.623.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
283.112.515 132.901.163 120.180.783 68.414.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.078.063 4.504.221 3.213.108 4.019.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.998.276 -1.090.040 -912.069 -605.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.076.339 5.594.261 4.125.177 4.624.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00690000 0,00620000 0,00360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00690000 0,00620000 0,00360000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
276.138.132 208.795.188
Dönem Karı (Zararı)
285.190.578 137.405.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.735.780 142.024.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 26.113.501 21.754.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.918.246 31.192.277
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 1.741.353 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.501.372 1.581.934
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.283.919 1.508.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 47.391.602 28.101.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.849.613 40.724.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 15.303.479 18.033.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.836.111 2.877.672
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 24.710.023 19.813.197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.371.778 60.295.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.883.418 -2.141.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 56.255.196 62.437.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.078.063 -4.504.221
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.585.969 -2.022.410
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.088.844 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.088.844 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
3.559.831 -3.079.671
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.324.313 -2.335.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.055.717 -41.880.447
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.335.599 -99.727.792
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.309.378 -8.957.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.026.221 -90.770.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.302.831 -863.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.302.831 -863.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-113.532.476 -11.425.118
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
20.102.056 14.119.880
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.544.780 20.137.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.137.534 2.857.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 17.682.314 17.280.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -878.834 5.851.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.786.010 1.078.100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.786.010 1.078.100
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.331.219 5.325.400
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -223.444 -237.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-884.160 23.860.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-246.436 12.174.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-637.724 11.686.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
309.870.641 237.549.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -10.327.237 -10.986.002
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -23.405.272 -17.768.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.906.443 -120.600.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.183.675 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 2.183.675 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.255.265 -114.972.402
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -36.781.939 -78.674.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -51.473.326 -36.298.279
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51.213.862 -8.506.411
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -51.213.862 -8.506.411
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 379.009 2.878.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.717.600 -59.883.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
922.988.135 634.728.981
Kredilerden Nakit Girişleri
5 792.988.135 634.728.981
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 130.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-753.958.968 -643.306.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -673.958.968 -632.439.132
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -80.000.000 -10.867.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.279.030 -3.547.286
Ödenen Temettüler
21 -53.351.134 0
Ödenen Faiz
5,27 -54.615.724 -49.916.536
Alınan Faiz
4,25 2.934.321 2.158.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.949.289 28.311.728
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.779.645 1.595.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
197.728.934 29.906.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.848.039 121.029.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 474.576.973 150.936.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 474.723.780 277.045.749
Ticari Alacaklar
558.663.629 481.870.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.348.553 19.039.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 527.315.076 462.831.125
Diğer Alacaklar
8 2.018.344 715.513
Stoklar
9 534.063.623 430.762.881
Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.172.907 46.274.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 249.868 118.360
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.598.303 4.483.375
ARA TOPLAM
1.600.490.454 1.241.271.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.600.490.454 1.241.271.141
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 518.373.180 503.183.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 37.039.280 27.795.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
298.566.588 299.158.713
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 296.783.857 297.375.982
Peşin Ödenmiş Giderler
10 85.348.931 34.135.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 18.035.347 13.959.009
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
957.363.326 878.231.323
TOPLAM VARLIKLAR
2.557.853.780 2.119.502.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
363.007.020 232.197.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
363.007.020 232.197.986
Banka Kredileri
5 363.007.020 232.197.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.695.304 214.709.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.695.304 214.709.403
Banka Kredileri
5 141.091.391 124.548.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.329.695 11.133.943
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 65.274.218 79.027.094
Ticari Borçlar
147.267.119 131.722.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.876.084 12.013.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 137.391.035 119.708.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.843.466 8.722.300
Diğer Borçlar
9.281.029 4.495.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.281.029 4.495.019
Türev Araçlar
31 1.020.258 4.351.477
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.668.517 1.393.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.773.798 3.033.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 909.472 525.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.620.210 67.611.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 30.065.602 32.975.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 36.554.608 34.636.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.223.836 1.712.866
ARA TOPLAM
821.310.029 670.474.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
821.310.029 670.474.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.607.743 352.713.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.607.743 352.713.211
Banka Kredileri
5 242.757.974 268.221.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.170.450 19.601.225
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 129.679.319 64.890.265
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 39.644.879 37.666.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 282.947 247.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.547.004 27.558.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 32.547.004 27.558.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.082.573 418.185.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.293.392.602 1.088.660.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.264.461.178 1.030.842.089
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.046.480 -6.046.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -6.046.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -6.046.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.156.065 1.376.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.156.065 1.376.420
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 488.354.120 255.689.513
Net Dönem Karı veya Zararı
285.190.578 286.015.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.264.461.178 1.030.842.089
TOPLAM KAYNAKLAR
2.557.853.780 2.119.502.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.595.162 137.405.384 139.000.546 139.000.546
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 898.520 150.864.955 255.689.513 137.405.384 883.129.379 883.129.379
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.779.645 285.190.578 286.970.223 286.970.223
Kar Payları
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 3.156.065 150.864.955 488.354.120 285.190.578 1.264.461.178 1.264.461.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.779.645 1.595.162 1.492.754 309.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.779.645 1.595.162 1.492.754 309.739
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.779.645 1.595.162 1.492.754 309.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.970.223 139.000.546 124.886.645 72.743.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
286.970.223 139.000.546 124.886.645 72.743.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869182


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.010 Değişim: -0,20% Hacim : 691 Mio.TL Son veri saati : 10:01
Düşük 1.998 21.01.2022 Yüksek 2.011
Açılış: 2.008
13,4258 Değişim: 0,37%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2247 Değişim: 0,53%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
794,83 Değişim: 0,61%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.