KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2020 - 18:32
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 484.074.542 317.971.750
Satışların Maliyeti
22 -222.565.996 -152.164.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.508.546 165.807.522
BRÜT KAR (ZARAR)
261.508.546 165.807.522
Genel Yönetim Giderleri
23 -32.197.561 -23.957.544
Pazarlama Giderleri
23 -54.682.050 -44.070.707
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -17.118.182 -12.390.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 39.150.309 15.452.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -7.736.446 -5.404.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
188.924.616 95.437.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 713.899 129.482
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
189.638.515 95.567.172
Finansman Giderleri
27 -26.706.783 -31.080.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
162.931.732 64.486.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.135.045 484.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.086.207 -484.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -48.838 969.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
161.796.687 64.971.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
161.796.687 64.971.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
161.796.687 64.971.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00810000 0,00320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00810000 0,00320000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.300.870 112.312.031
Dönem Karı (Zararı)
161.796.687 64.971.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.469.702 64.847.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-24 10.680.051 9.396.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.437.117 11.911.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.741.703 1.376.016
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.339.253 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.356.161 10.535.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.313.742 26.633.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 11.839.404 12.125.891
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.123.135 2.399.242
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.351.203 12.108.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.917.534 27.599.100
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.359.937 -1.044.121
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 27.277.471 28.643.221
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.135.045 -484.973
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.193.682 -3.899.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-713.899 -129.482
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -713.899 -129.482
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.239.463 -4.225.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.345.669 -1.954.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.719.130 -3.030.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.827.595 -52.552.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.025.490 2.963.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-125.802.105 -55.515.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-838.720 -840.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-838.720 -840.034
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.331.287 -704.789
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
23.759.614 21.862.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.442.048 19.198.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.248.123 6.653.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.806.075 12.544.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.659.937 8.224.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.950.493 522.459
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.950.493 522.459
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.351.477 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.292.441 439.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.110.298 818.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.932.598 5.473.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.177.700 -4.655.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
141.547.259 126.788.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -6.657.284 -5.839.834
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -14.589.105 -8.636.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.774.561 -52.957.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
713.899 129.482
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-26 713.899 129.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.916.473 -43.386.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -20.384.255 -29.364.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-27 -21.532.218 -14.021.537
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-42.950.996 -9.700.738
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -42.950.996 -9.700.738
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 379.009 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.056.328 -23.734.839
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
442.657.575 404.462.404
Kredilerden Nakit Girişleri
442.657.575 404.462.404
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.945.962 -402.264.646
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-335.513.440 -398.651.786
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.432.522 -3.612.860
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.351.014 -1.756.654
Ödenen Faiz
-19.673.635 -25.092.714
Alınan Faiz
25 1.369.364 916.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.582.637 35.619.906
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
286.891 1.285.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.869.528 36.905.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.959.646 121.029.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 393.829.174 157.934.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 394.017.457 277.045.749
Ticari Alacaklar
7 618.131.574 481.870.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.064.665 19.039.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
590.066.909 462.831.125
Diğer Alacaklar
8 1.554.233 715.513
Stoklar
9 445.544.290 430.762.881
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.515.349 46.274.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 187.002 118.360
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.482.135 4.483.375
ARA TOPLAM
1.483.432.040 1.241.271.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.483.432.040 1.241.271.141
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 512.905.997 503.183.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 25.032.891 27.795.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
299.872.315 299.158.713
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 298.089.584 297.375.982
Peşin Ödenmiş Giderler
10 77.086.065 34.135.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 13.910.171 13.959.009
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
928.807.439 878.231.323
TOPLAM VARLIKLAR
2.412.239.479 2.119.502.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 346.748.184 232.197.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 215.983.512 214.709.403
Ticari Borçlar
7 134.164.387 131.722.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 22.261.741 12.013.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
111.902.646 119.708.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.382.237 8.722.300
Diğer Borçlar
8 7.445.512 4.495.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.445.512 4.495.019
Türev Araçlar
31 0 4.351.477
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.660.907 1.393.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.717.749 3.033.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.070.505 525.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.378.369 67.611.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 32.469.615 32.975.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 35.908.754 34.636.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 13.181.268 1.712.866
ARA TOPLAM
804.732.630 670.474.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
804.732.630 670.474.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 345.417.577 352.713.211
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 37.808.218 37.666.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 269.999 247.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.085.388 27.558.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 31.085.388 27.558.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.581.182 418.185.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.219.313.812 1.088.660.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.192.925.667 1.030.842.089
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.046.480 -6.046.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -6.046.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -6.046.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.663.311 1.376.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.663.311 1.376.420
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 541.705.254 255.689.513
Net Dönem Karı veya Zararı
161.796.687 286.015.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.192.925.667 1.030.842.089
TOPLAM KAYNAKLAR
2.412.239.479 2.119.502.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.753.960 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.285.423 64.971.497 66.256.920 66.256.920
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 588.781 150.864.955 255.836.013 64.971.497 810.385.753 810.385.753
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.891 161.796.687 162.083.578 162.083.578
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.663.311 150.864.955 541.705.254 161.796.687 1.192.925.667 1.192.925.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
161.796.687 64.971.497
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
286.891 1.285.423
Yabancı Para Çevrim Farkları
286.891 1.285.423
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.891 1.285.423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.083.578 66.256.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
162.083.578 66.256.920http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843781


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3584 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2275 Değişim: 0,15%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
502,33 Değişim: 0,02%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.