KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:26
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.013.372.390 734.722.239 333.480.002 230.151.307
Satışların Maliyeti
22 -477.285.440 -367.740.655 -159.421.315 -116.359.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
536.086.950 366.981.584 174.058.687 113.791.433
BRÜT KAR (ZARAR)
536.086.950 366.981.584 174.058.687 113.791.433
Genel Yönetim Giderleri
23 -74.871.955 -68.509.470 -25.728.218 -26.234.644
Pazarlama Giderleri
23 -128.690.553 -111.505.886 -39.691.969 -35.985.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -33.526.909 -27.364.307 -7.029.571 -9.310.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 25.853.080 56.143.180 2.155.506 34.226.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -16.877.918 -22.713.140 -1.397.116 -6.316.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
307.972.695 193.031.961 102.367.319 70.170.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 427.010 0 58.014
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -130.743 0 -130.743 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
307.841.952 193.458.971 102.236.576 70.228.136
Finansman Giderleri
27 -111.626.897 -89.300.410 -38.922.684 -43.459.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
196.215.055 104.158.561 63.313.892 26.768.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.233.298 -13.182.402 -1.270.923 962.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.427.539 -16.594.898 -337.499 346.970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.660.837 3.412.496 -933.424 615.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01000000 0,00450000 0,00310000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01000000 0,00450000 0,00310000 0,00140000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.445.411 101.536.033
Dönem Karı (Zararı)
199.448.353 90.976.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.975.160 255.747.747
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-24 32.718.611 24.547.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
44.348.931 39.693.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 0 890.530
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.727.287 1.757.110
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.451.471 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 38.170.173 37.045.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.159.850 47.410.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21.283.559 17.421.490
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.951.854 4.114.832
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 37.924.437 25.873.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.690.181 68.180.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.084.470 -5.656.187
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 93.774.651 73.836.323
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -3.233.298 13.182.402
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-9.594.756 -5.762.105
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
130.743 -427.010
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 130.743 -427.010
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-9.422.144 70.402.413
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.822.958 -1.478.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.587.481 -207.460.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.872.618 -41.280.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-386.529 -961.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.486.089 -40.319.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.561 -1.054.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-365.561 -1.054.387
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.593.607 -178.203.011
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.387.183 -14.068.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.476.099 56.025.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.542.706 11.174.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.933.393 44.851.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.463.723 253.385
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.180.719 671.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.180.719 671.660
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.538.568 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-272.766 -2.689.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.470.779 -27.115.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.004.462 -14.524.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.466.317 -12.590.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
369.836.032 139.263.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -17.148.487 -15.556.082
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -27.242.134 -22.171.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-176.141.858 -115.665.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
305.992 476.810
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-26 305.992 476.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.707.062 -113.246.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -110.448.973 -46.100.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-27 -58.258.089 -67.145.864
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.712.830 -6.993.168
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -10.712.830 -6.993.168
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 2.972.042 4.097.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.171.300 68.979.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.206.782.616 805.253.819
Kredilerden Nakit Girişleri
1.206.782.616 805.253.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.174.868.364 -691.448.610
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.159.895.970 -666.102.566
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-14.972.394 -25.346.044
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.477.179 0
Ödenen Faiz
-80.690.965 -50.577.626
Alınan Faiz
25 3.082.592 5.751.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.132.253 54.849.908
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
485.995 -1.212.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.618.248 53.637.908
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.029.521 77.723.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 219.647.769 131.361.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 219.735.750 121.115.624
Ticari Alacaklar
7 480.354.493 404.061.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.006.908 11.620.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
468.347.585 392.441.181
Diğer Alacaklar
8 839.834 474.273
Stoklar
9 411.781.085 375.439.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.289.090 37.676.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 82.300 157.381
Diğer Dönen Varlıklar
20 7.433.140 23.362.521
ARA TOPLAM
1.138.515.692 962.287.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.138.515.692 962.287.348
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 482.633.351 401.535.401
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 10.867.899 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
289.286.029 273.764.900
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 287.503.298 271.982.169
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.903.816 25.190.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 10.965.345 5.661.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
829.656.440 706.152.981
TOPLAM VARLIKLAR
1.968.172.132 1.668.440.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 366.940.499 307.211.508
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 206.133.150 135.655.554
Ticari Borçlar
7 95.175.481 85.699.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.256.696 5.713.990
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
86.918.785 79.985.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.803.691 6.339.968
Diğer Borçlar
8 3.674.561 2.493.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.674.561 2.493.842
Türev Araçlar
31 4.538.568 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.495.043 1.777.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.647.518 3.229.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 386.334 897.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.827.448 38.851.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 27.414.867 25.384.459
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 35.412.581 13.466.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.597.880 1.944.017
ARA TOPLAM
756.220.173 584.100.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
756.220.173 584.100.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 206.556.334 284.710.473
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 36.607.789 31.755.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 235.923 926.511
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.488.732 20.539.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.488.732 20.539.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.888.778 337.932.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.108.951 922.032.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.063.181 746.407.897
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.670.933 -4.670.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -4.670.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -4.670.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.647 -696.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
-210.647 -696.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 255.689.513 121.607.460
Net Dönem Karı veya Zararı
199.448.353 136.361.117
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
944.063.181 746.407.897
TOPLAM KAYNAKLAR
1.968.172.132 1.668.440.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.842.367 92.542.675 605.090.102 605.090.102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-292.500 -292.500 -292.500
Transferler
92.542.675 -92.542.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
442.534 -1.212.000 90.976.159 90.206.693 90.206.693
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.212.957 -1.658.344 150.864.955 118.092.542 90.976.159 695.004.295 695.004.295
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
485.995 199.448.353 199.934.348 199.934.348
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -210.647 150.864.955 255.689.513 199.448.353 944.063.181 944.063.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
199.448.353 90.976.159 62.042.969 27.730.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 442.534 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 553.167 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 -110.633 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
485.995 -1.212.000 -1.109.167 -821.344
Yabancı Para Çevrim Farkları
485.995 -1.212.000 -1.109.167 -821.344
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
485.995 -769.466 -1.109.167 -821.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.934.348 90.206.693 60.933.802 26.909.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
199.934.348 90.206.693 60.933.802 26.909.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797684


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9465 Değişim: 0,28%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7074 Değişim: -0,30%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,96 Değişim: 0,38%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 936,12
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.