KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2019 - 17:27
KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-338 78.688 78.350
Kar Dağıtımı
5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.650 -5.650
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -593 291.723 8.219 78.688 544.903
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-198 3.010 116.734 119.546
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -762 3.010 414.213 8.219 116.734 708.280


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.747.975 1.119.806 2.867.781 2.153.943 1.338.289 3.492.232
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 94.201 152.225 246.426 97.857 210.145 308.002
Teminat Mektupları
94.201 150.438 244.639 97.857 207.531 305.388
Diğer Teminat Mektupları
94.201 150.438 244.639 97.857 207.531 305.388
Akreditifler
0 1.787 1.787 0 2.614 2.614
Belgeli Akreditifler
1.787 1.787 2.614 2.614
TAAHHÜTLER
(1) 1.014.083 33.955 1.048.038 1.003.995 0 1.003.995
Cayılamaz Taahhütler
1.014.083 33.955 1.048.038 1.003.995 0 1.003.995
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
40.215 33.955 74.170 128.960 128.960
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
973.497 973.497 874.690 874.690
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4 4 122 122
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
367 367 223 223
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
639.691 933.626 1.573.317 1.052.091 1.128.144 2.180.235
Alım Satım Amaçlı İşlemler
639.691 933.626 1.573.317 1.052.091 1.128.144 2.180.235
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
211.711 189.210 400.921 553.928 446.915 1.000.843
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
121.612 79.533 201.145 299.350 202.417 501.767
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
90.099 109.677 199.776 254.578 244.498 499.076
Para ve Faiz Swap İşlemleri
427.980 744.416 1.172.396 498.163 681.229 1.179.392
Swap Para Alım İşlemleri
84.698 493.015 577.713 0 583.461 583.461
Swap Para Satım İşlemleri
343.282 251.401 594.683 498.163 97.768 595.931
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
47.851.021 56.591 47.907.612 58.907.233 52.609 58.959.842
EMANET KIYMETLER
47.851.021 56.591 47.907.612 58.907.233 52.609 58.959.842
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
38.938.921 38.938.921 50.254.459 50.254.459
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.820.626 8.820.626 8.564.072 8.564.072
Tahsile Alınan Çekler
91.474 91.474 88.702 88.702
Diğer Emanet Kıymetler
56.591 56.591 52.609 52.609
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
49.598.996 1.176.397 50.775.393 61.061.176 1.390.898 62.452.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
28.816 365.600
Alınan Faizler
279.174 278.991
Ödenen Faizler
-66.285 -18.319
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.481 54.526
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.969 14.540
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-50.792 -38.047
Ödenen Vergiler
-55.116 -35.560
Diğer
-137.615 109.469
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.629.299 274.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
395.028 -116.820
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-19.422 -89.144
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
187.988 332.955
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5.174 -190.995
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-74.964 196.601
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
331.781 543.914
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
705.875 -426.125
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
97.839 24.253
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.658.115 640.239
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-76.509 -4.829
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.810 -2.766
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-72.588
Diğer
-2.111 -2.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.402 -50.393
Temettü Ödemeleri
-50.393
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.402
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
13.927 2.809
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.589.131 587.826
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
787.745 418.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.376.876 1.006.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
116.734 78.688
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.812 -338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-198 -338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246 -423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48 85
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.010 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.546 78.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.387.006 1.322.248 2.709.254 1.117.440 299.959 1.417.399
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.314.418 1.310.684 2.625.102 755.367 261.232 1.016.599
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 149.215 1.303.422 1.452.637 76.500 255.942 332.442
Bankalar
(3) 691.268 7.262 698.530 679.368 5.290 684.658
Para Piyasalarından Alacaklar
475.198 475.198 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.263 -1.263 -501 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 0 0 362.073 0 362.073
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 362.073 362.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 72.588 0 72.588 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
72.588 72.588 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 11.564 11.564 0 38.727 38.727
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.564 11.564 38.727 38.727
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 354.677 616.787 971.464 545.675 593.213 1.138.888
Krediler
355.154 616.787 971.941 546.714 593.213 1.139.927
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 71 71 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-548 -548 -1.039 -1.039
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.703 25.703 4.805 4.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.259 0 4.259 3.976 0 3.976
Şerefiye
0
Diğer
4.259 4.259 3.976 3.976
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 9.350 9.350 3.960 3.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 13.463 45.831 59.294 9.651 83.653 93.304
VARLIKLAR TOPLAMI
1.794.458 1.984.866 3.779.324 1.685.507 976.825 2.662.332
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 818.527 389.134 1.207.661 624.966 340.190 965.156
ALINAN KREDİLER
(3) 5.170 1.739.058 1.744.228 0 1.004.274 1.004.274
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 23.421 23.421 0 45.176 45.176
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.421 23.421 45.176 45.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 6.010 16.360 22.370 0
KARŞILIKLAR
(7) 8.512 25.769 34.281 11.005 26.154 37.159
Çalışan Hakları Karşılığı
5.061 12.536 17.597 10.017 7.510 17.527
Diğer Karşılıklar
3.451 13.233 16.684 988 18.644 19.632
CARİ VERGİ BORCU
(8) 19.158 0 19.158 12.868 0 12.868
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7.476 12.449 19.925 3.713 5.252 8.965
ÖZKAYNAKLAR
(9) 708.280 0 708.280 588.734 0 588.734
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-762 -762 -564 -564
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.010 3.010 0
Kar Yedekleri
414.213 0 414.213 291.723 0 291.723
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
329.411 329.411 206.921 206.921
Kar veya Zarar
124.953 0 124.953 130.709 0 130.709
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.219 8.219 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
116.734 116.734 122.490 122.490
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.573.133 2.206.191 3.779.324 1.241.286 1.421.046 2.662.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 289.976 308.471 92.348 150.194
Kredilerden Alınan Faizler
136.831 210.329 41.139 104.036
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
379 6.504 126 2.823
Bankalardan Alınan Faizler
102.552 43.464 27.336 27.158
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
32.136 45 19.985 45
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
17.876 46.895 3.734 15.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.782 46.895 80 15.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.094 0 3.654 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
202 1.234 28 415
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -66.912 -19.846 -12.666 -6.643
Mevduata Verilen Faizler
-62.700 -12.470 -11.719 -5.100
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.190 -2.455 -440 -1.348
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-82 -4.633 -31 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.449 0 -322 0
Diğer Faiz Giderleri
-491 -288 -154 -195
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
223.064 288.625 79.682 143.551
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
34.167 39.291 11.452 17.187
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.481 54.526 15.520 21.717
Gayri Nakdi Kredilerden
1.878 2.120 623 711
Diğer
(9) 44.603 52.406 14.897 21.006
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.314 -15.235 -4.068 -4.530
Diğer
(9) -12.314 -15.235 -4.068 -4.530
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -18.838 -151.369 -16.433 -100.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-43 -13.229 1.542 -18.036
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-47.347 555.247 -38.342 495.406
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
28.552 -693.387 20.367 -578.355
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 12.969 14.540 3.074 3.779
FAALİYET BRÜT KÂRI
251.362 191.087 77.775 63.532
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.230 -683 -904 -223
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-48.699 -38.047 -13.549 -10.870
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -51.567 -52.243 -19.005 -20.182
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
149.866 100.114 44.317 32.257
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.866 100.114 44.317 32.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -33.132 -21.426 -9.768 -6.617
Cari Vergi Karşılığı
-38.474 -32.357 -13.117 -16.595
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.342 10.931 3.349 9.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 116.734 78.688 34.549 25.640
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 116.734 78.688 34.549 25.640
Grubun Karı (Zararı)
116.734 78.688 34.549 25.640
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,08650000 0,05830000 0,02560000 0,01900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798502


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.