KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.03.2019 - 18:42
KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-309 122.490 122.181
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
5-V-5 5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5-V-5 5.650 -5.650 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.153.943 1.338.289 3.492.232
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 97.857 210.145 308.002
Teminat Mektupları
97.857 207.531 305.388
Diğer Teminat Mektupları
97.857 207.531 305.388
Akreditifler
0 2.614 2.614
Belgeli Akreditifler
2.614 2.614
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
(1) 1.003.995 0 1.003.995
Cayılamaz Taahhütler
1.003.995 0 1.003.995
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
128.960 128.960
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
874.690 874.690
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
122 0 122
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
223 223
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.052.091 1.128.144 2.180.235
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.052.091 1.128.144 2.180.235
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
553.928 446.915 1.000.843
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
299.350 202.417 501.767
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
254.578 244.498 499.076
Para ve Faiz Swap İşlemleri
498.163 681.229 1.179.392
Swap Para Alım İşlemleri
0 583.461 583.461
Swap Para Satım İşlemleri
498.163 97.768 595.931
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
58.907.233 52.609 58.959.842
EMANET KIYMETLER
58.907.233 52.609 58.959.842
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
50.254.459 50.254.459
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.564.072 8.564.072
Tahsile Alınan Çekler
88.702 88.702
Diğer Emanet Kıymetler
52.609 52.609
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.061.176 1.390.898 62.452.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
122.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 431.808
Kredilerden Alınan Faizler
281.730
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.210
Bankalardan Alınan Faizler
79.868
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.164
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
60.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
60.573
Diğer Faiz Gelirleri
1.263
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -28.584
Mevduata Verilen Faizler
-19.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-3.223
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.831
Diğer Faiz Giderleri
-609
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
403.224
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
47.479
Alınan Ücret ve Komisyonlar
67.853
Gayri Nakdi Kredilerden
2.806
Diğer
(12) 65.047
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.374
Diğer
(12) -20.374
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -54.615
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -183.492
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.163
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
345.744
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-530.399
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 18.571
FAALİYET BRÜT KÂRI
231.167
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -862
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -73.743
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
156.562
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 156.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -34.072
Cari Vergi Karşılığı
-35.684
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 122.490
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 122.490
Grubun Karı (Zararı)
122.490
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,09070000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.117.440 299.959 1.417.399
Nakit ve Nakit Benzerleri
755.868 261.232 1.017.100
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 76.500 255.942 332.442
Bankalar
(3) 679.368 5.290 684.658
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 362.073 0 362.073
Devlet Borçlanma Senetleri
362.073 362.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 38.727 38.727
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
38.727 38.727
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-501 -501
KREDİLER (Net)
(5) 545.675 593.213 1.138.888
Krediler
546.714 593.213 1.139.927
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
546.714 593.213 1.139.927
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.039 0 -1.039
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.039 -1.039
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0748 Değişim: 0,05%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6942 Değişim: 0,12%
Düşük 9,6627 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
451,16 Değişim: 0,19%
Düşük 449,97 15.04.2021 Yüksek 452,28
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.