KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2018 - 17:00
KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242 53.048 52.806
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.650 -5.650 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -497 291.723 8.219 53.048 519.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.829.322 11.011.771 17.841.093
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 56.094 294.911 351.005
Teminat Mektupları
56.094 286.765 342.859
Diğer Teminat Mektupları
56.094 286.765 342.859
Akreditifler
0 8.146 8.146
Belgeli Akreditifler
8.146 8.146
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
(1) 962.058 0 962.058
Cayılamaz Taahhütler
962.058 0 962.058
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
72.177 72.177
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
889.623 889.623
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
123 0 123
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
135 135
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.811.170 10.716.860 16.528.030
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.811.170 10.716.860 16.528.030
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.286.817 4.503.174 8.789.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.098.385 2.294.444 4.392.829
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.188.432 2.208.730 4.397.162
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.524.353 6.213.686 7.738.039
Swap Para Alım İşlemleri
112.184 3.760.588 3.872.772
Swap Para Satım İşlemleri
1.412.169 2.453.098 3.865.267
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
66.740.164 46.083 66.786.247
EMANET KIYMETLER
66.740.164 46.083 66.786.247
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
57.170.399 57.170.399
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.540.854 9.540.854
Tahsile Alınan Çekler
28.911 28.911
Diğer Emanet Kıymetler
46.083 46.083
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
73.569.486 11.057.854 84.627.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 158.277 93.154
Kredilerden Alınan Faizler
106.293 62.304
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.681 2.007
Bankalardan Alınan Faizler
16.306 11.389
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
31.178 17.039
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
31.178 17.039
Diğer Faiz Gelirleri
819 415
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.203 -6.475
Mevduata Verilen Faizler
-7.370 -3.615
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.107 -599
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.633 -2.168
Diğer Faiz Giderleri
-93 -93
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
145.074 86.679
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
22.104 9.060
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.809 14.725
Gayri Nakdi Kredilerden
1.409 843
Diğer
(9) 31.400 13.882
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.705 -5.665
Diğer
(9) -10.705 -5.665
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-27.177 -13.545
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -50.384 -46.288
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.807 -7.287
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
59.841 27.781
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-115.032 -66.782
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 10.761 6.402
FAALİYET BRÜT KÂRI
100.378 42.308
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -460 -444
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -32.061 -16.264
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
67.857 25.600
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.857 25.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -14.809 -5.455
Cari Vergi Karşılığı
-15.762 -4.540
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-915
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 53.048 20.145
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 53.048 20.145
Grubun Karı (Zararı)
53.048 20.145
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,03930000 0,01490000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
873.053 932.237 1.805.290
Nakit ve Nakit Benzerleri
566.325 763.481 1.329.806
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.915 755.334 764.249
Bankalar
(3) 557.410 8.147 565.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 307.089 0 307.089
Devlet Borçlanma Senetleri
307.089 307.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 168.756 168.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
168.756 168.756
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-361 -361
KREDİLER (Net)
(5) 1.511.197 725.050 2.236.247
Krediler
1.512.117 725.050 2.237.167
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.512.117 725.050 2.237.167
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-920 0 -920
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-920 -920
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.957 3.957
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.578 0 3.578
Şerefiye
0
Diğer
3.578 3.578
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 3.284 3.284
DİĞER AKTİFLER
(15) 10.089 185.750 195.839
VARLIKLAR TOPLAMI
2.405.158 1.843.037 4.248.195
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 459.735 304.012 763.747
ALINAN KREDİLER
(3) 2.750.276 2.750.276
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 164.001 164.001
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
164.001 164.001
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 7.076 16.726 23.802
Çalışan Hakları Karşılığı
3.765 8.307 12.072
Diğer Karşılıklar
3.311 8.419 11.730
CARİ VERGİ BORCU
(8) 9.604 0 9.604
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.371 12.035 17.406
ÖZKAYNAKLAR
(9) 519.359 0 519.359
Ödenmiş Sermaye
135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-497 -497
Kar Yedekleri
291.723 0 291.723
Yasal Yedekler
84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
206.921 206.921
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
61.267 0 61.267
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
53.048 53.048
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.001.145 3.247.050 4.248.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-112.006
Alınan Faizler
158.277
Ödenen Faizler
-13.203
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.809
Elde Edilen Diğer Kazançlar
75.409
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.177
Ödenen Vergiler
-26.368
Diğer
-311.753
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
280.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-35.339
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-255.688
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-520.423
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.587
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-138.601
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-32.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.258.092
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.021
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
168.490
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.806
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.122
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-50.393
Temettü Ödemeleri
-50.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
117.228
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
231.519
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
418.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
649.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703078


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8702 Değişim: 0,60%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3687 Değişim: 0,49%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
494,26 Değişim: -0,39%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.