KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2021 - 14:11
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.969 -1.061.509 1.036.540 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.195 1.920.000 -993.099 822.706 822.706
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -993.099 0 17.572.391 0 17.572.391
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -343.240 7.710.822 1.090.020 2.219.722 -993.099 17.572.391 17.572.391
Transferler
-993.099 993.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.154 142.060 5.986.078 5.981.984 5.981.984
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -489.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.852.882 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 1.226.623 5.986.078 0 23.554.375 0 23.554.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.119.104 -4.370.191
Dönem Karı (Zararı)
23 5.986.078 -993.099
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
243.438 931.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 132.328 146.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-802.725 40.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 431.934 1.179.153
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 528.040 -435.721
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -46.139 -127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.950.293 -4.308.164
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 11.949.177 -7.193.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 31.345.853 -17.737.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 259.493 209.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -28.505.825 20.473.386
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 14.576 -54.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.981 -6.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.179.809 -4.370.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -60.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.410 -8.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 77.073 127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -52.663 -8.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.403.738 4.779.335
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 446.689.844 734.328.935
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -457.661.648 -728.370.447
Ödenen Faiz
21 -431.934 -1.179.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.739.776 400.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.739.776 400.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 805.914 405.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.545.690 805.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.545.690 805.914
Finansal Yatırımlar
5 972 10.055.153
Ticari Alacaklar
3-7 24 31.345.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.071.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24 30.274.535
Diğer Alacaklar
8 723.797 983.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 723.797 983.290
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.806 23.406
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 60.705
ARA TOPLAM
11.348.994 43.213.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.348.994 43.213.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.076.800 13.200.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.919.601 2.018.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.996.401 15.230.200
TOPLAM VARLIKLAR
25.345.395 58.443.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.444 10.984.248
Ticari Borçlar
3-7 23.991 28.529.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 1.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.991 28.528.371
Diğer Borçlar
8 15.937 1.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.937 1.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.878 218.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 31.878 168.211
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 50.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 17.374 136.106
ARA TOPLAM
101.624 39.870.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.624 39.870.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 58.570 492.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 58.570 492.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.630.826 509.437
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.689.396 1.001.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.791.020 40.871.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.554.375 17.572.391
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-489.394 -343.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-489.394 -343.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-489.394 -343.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.852.882 7.710.822
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 7.852.882 7.710.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 7.852.882 7.710.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.090.020 1.090.020
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.226.623 2.219.722
Net Dönem Karı veya Zararı
23 5.986.078 -993.099
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.554.375 17.572.391
TOPLAM KAYNAKLAR
25.345.395 58.443.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 58.000.328 423.031.509
Satışların Maliyeti
16 -59.977.549 -419.865.023
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.977.221 3.166.486
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.977.221 3.166.486
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.205.831 -3.460.713
Pazarlama Giderleri
17 -816.207 -1.239.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 12.119.271 969.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.995 -200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.118.017 -564.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.118.017 -564.446
Finansman Gelirleri
20 854.567 361.977
Finansman Giderleri
21 -458.466 -1.226.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.514.118 -1.428.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-528.040 435.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -528.040 435.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.986.078 -993.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.986.078 -993.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.986.078 -993.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 23 0,83140000 -0,13790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-146.154 -104.195
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
13 -182.692 -130.244
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.538 26.049
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.538 26.049
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
142.060 1.920.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
771.947 2.400.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4.896.000 2.400.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-4.124.053
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-629.887 -480.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-629.887 -480.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.094 1.815.805
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.981.984 822.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.981.984 822.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906923


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: 0,25% Hacim : 20.113 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.540
Açılış: 1.527
7,4468 Değişim: 0,02%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
8,9759 Değişim: -0,12%
Düşük 8,9368 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
410,90 Değişim: 0,09%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.