KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:06
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685
Transferler
24.969 -1.061.509 1.036.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.889 1.920.000 -87.647 1.766.464 1.766.464
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -87.647 0 18.516.149 0 18.516.149
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -343.240 7.710.822 1.090.020 2.219.722 -993.099 17.572.391 17.572.391
Transferler
-993.099 993.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.944 3.570.935 5.197.135 8.650.126 8.650.126
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -461.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.281.757 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 1.226.623 5.197.135 0 26.222.517 0 26.222.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.833.802 5.893.878
Dönem Karı (Zararı)
5.197.135 -87.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-327.495 348.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 70.646 76.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-305.313 21.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
431.934 465.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -524.593 -215.538
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.964.162 5.632.877
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 11.737.320 2.754.196
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 25.829.995 -2.590.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.386 -167.987
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -23.038.767 5.757.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.129 -55.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.129 -65.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.833.802 5.893.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.846 -3.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 169 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -29.015 -3.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.400.460 -5.473.437
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 446.633.853 170.658.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -457.602.379 -175.666.611
Ödenen Temettüler
12 0 0
Ödenen Faiz
6 -431.934 -465.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.404.496 417.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.404.496 417.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 805.914 405.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.210.410 822.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.210.410 805.914
Finansal Yatırımlar
5 929 10.055.153
Ticari Alacaklar
3-7 5.515.882 31.345.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.071.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.515.882 30.274.535
Diğer Alacaklar
1.503.676 983.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.503.676 983.290
Peşin Ödenmiş Giderler
92.528 23.406
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
15.323.425 43.213.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.323.425 43.213.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.255.241 13.200.000
Maddi Duran Varlıklar
8 1.979.831 2.018.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 8.738 11.641
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 877.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.121.050 15.230.200
TOPLAM VARLIKLAR
32.444.475 58.443.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.722 10.984.248
Ticari Borçlar
3-7 5.491.049 28.529.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 525 1.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.490.524 28.528.371
Diğer Borçlar
60.490 1.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60.490 1.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 152.661 218.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 142.170 168.211
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.491 50.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.099 136.106
ARA TOPLAM
5.822.021 39.870.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.822.021 39.870.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 399.937 492.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 399.937 492.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 509.437
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
399.937 1.001.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.221.958 40.871.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.222.517 17.572.391
Ödenmiş Sermaye
12 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-461.184 -343.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-461.184 -343.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-461.184 -343.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.281.757 7.710.822
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.281.757 7.710.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
11.281.757 7.710.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.090.020 1.090.020
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.226.623 2.219.722
Net Dönem Karı veya Zararı
5.197.135 -993.099
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.222.517 17.572.391
TOPLAM KAYNAKLAR
32.444.475 58.443.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 58.368.041 177.422.615 3.478.758 115.398.245
Satışların Maliyeti
13 -59.977.520 -175.856.430 -3.183.180 -114.718.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.609.479 1.566.185 295.578 679.550
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.609.479 1.566.185 295.578 679.550
Genel Yönetim Giderleri
-1.663.684 -1.710.115 -831.151 -915.338
Pazarlama Giderleri
-778.685 -646.145 -300.251 -294.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 9.002.110 764.207 8.664.818 759.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -126 -103 1.121.535 235.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.950.136 -25.971 8.950.529 464.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.950.136 -25.971 8.950.529 464.044
Finansman Gelirleri
180.872 231.276 117.774 130.884
Finansman Giderleri
-458.466 -508.490 -139.258 -321.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.672.542 -303.185 8.929.045 273.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
524.593 215.538 -354.686 85.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
524.593 215.538 -354.686 85.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.197.135 -87.647 8.574.359 359.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.197.135 -87.647 8.574.359 359.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.197.135 -87.647 8.574.359 359.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Kayıp 15 0,72180000 -0,01220000 1,19090000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-117.944 -65.889 -84.724 -12.260
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
11 -147.430 -82.361 -105.905 -15.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.486 16.472 21.181 3.065
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.486 16.472 21.181 3.065
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.570.935 1.920.000 3.570.935
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.738.337 2.400.000 2.738.337
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
5.589.441 2.400.000 5.589.441
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-2.851.104 -2.851.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
832.598 -480.000 832.598
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
832.598 -480.000 832.598
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.452.991 1.854.111 3.486.211 -12.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.650.126 1.766.464 12.060.570 347.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.650.126 1.766.464 12.060.570 347.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868725


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.970 Değişim: 0,95% Hacim : 14.287 Mio.TL Son veri saati : 13:20
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.977
Açılış: 1.920
13,6112 Değişim: 0,16%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6507
Açılış: 13,5897
15,2525 Değişim: -0,23%
Düşük 15,2137 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
794,99 Değişim: 0,05%
Düşük 790,22 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.