KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:31
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -156.999 3.118.670 763.610 1.731.153 1.064.274 14.408.874 14.408.874
Transferler
124.448 939.826 -1.064.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -40.174 2.707.245 2.667.071 2.667.071
Kar Payları
-1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945
Transferler
176.993 2.530.252 -2.707.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -41.872 2.672.152 -1.036.540 1.593.740 1.593.740
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.701.902 -2.340.050
Dönem Karı (Zararı)
23 -1.036.540 2.707.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 -1.036.540 2.707.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.613.753 2.556.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 154.319 163.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-76.844 120.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.125.111 1.989.772
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -388.263 282.866
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.428.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.352.195 -7.604.003
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 10.667.305 -5.441.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.541.984 -4.997.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -674.854 -105.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.216.044 2.925.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 48.935 5.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.131 9.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.701.902 -2.340.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.863.697 -50.527
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4.883.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -19.674 -50.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.234.143 3.211.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
692.001.769 1.425.632.691
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-704.270.801 -1.419.351.279
Ödenen Temettüler
15 -840.000 -1.080.000
Ödenen Faiz
21 -1.125.111 -1.989.772
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-668.544 821.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-668.544 821.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.073.996 252.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 405.452 1.073.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 405.452 1.073.996
Finansal Yatırımlar
5 2.861.837 13.529.142
Ticari Alacaklar
3,7 13.608.592 23.150.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,7 29 989.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.608.563 22.161.379
Diğer Alacaklar
8 1.192.830 517.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.192.830 517.976
Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.500 19.717
ARA TOPLAM
18.088.211 38.291.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.088.211 38.291.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.800.000 8.729.811
Maddi Duran Varlıklar
9 2.146.769 2.268.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 21.457 34.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.968.226 11.032.682
TOPLAM VARLIKLAR
31.056.437 49.324.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.025.761 17.294.793
Ticari Borçlar
3,7 8.056.430 15.272.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,7 39.497 4.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.016.933 15.267.767
Diğer Borçlar
8 55.771 6.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.771 6.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
190.973 202.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 165.445 161.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 25.528 41.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 138.278 151.969
ARA TOPLAM
13.467.213 32.928.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.467.213 32.928.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 348.332 361.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 348.332 361.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 491.207 36.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 1.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.539 399.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.306.752 33.328.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.749.685 15.995.945
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-239.045 -197.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.045 -197.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -239.045 -197.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.790.822 3.118.670
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.790.822 3.118.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 5.790.822 3.118.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.065.051 888.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.281.231 1.590.979
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.036.540 2.707.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.749.685 15.995.945
TOPLAM KAYNAKLAR
31.056.437 49.324.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 89.401.803 51.251.870
Satışların Maliyeti
16 -88.506.885 -45.160.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
894.918 6.091.294
BRÜT KAR (ZARAR)
894.918 6.091.294
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.322.632 -3.019.551
Pazarlama Giderleri
17 -1.446.435 -1.512.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.610.084 3.431.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -240.627 -176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-504.692 4.990.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-504.692 4.990.489
Finansman Gelirleri
20 278.848 100.162
Finansman Giderleri
21 -1.198.959 -2.100.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.424.803 2.990.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
388.263 -282.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 388.263 -282.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.036.540 2.707.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.036.540 2.707.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.036.540 2.707.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,14400000 0,37600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.872 -40.174
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -52.340 -50.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.468 10.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.468 10.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.672.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.525.485
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4.266.667
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-741.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-853.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-853.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.630.280 -40.174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.593.740 2.667.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.593.740 2.667.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742897


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8176 Değişim: -0,55%
Düşük 8,8062 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3244 Değişim: -1,05%
Düşük 10,3048 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,43 Değişim: -0,53%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.