KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:27
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -156.999 3.118.670 763.610 1.731.153 1.064.274 14.408.874 14.408.874
Transferler
88.448 975.826 -1.064.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -17.878 2.092.768 2.074.890 2.074.890
Kar Payları
-720.000 -720.000 -720.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -174.877 3.118.670 852.058 1.986.979 2.092.768 15.763.764 15.763.764
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945
Transferler
163.660 2.543.585 -2.707.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -31.193 3.758.187 -1.293.002 2.433.992 2.433.992
Kar Payları
-720.000 -720.000 -720.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -228.366 6.876.857 1.051.718 3.414.564 -1.293.002 17.709.937 17.709.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.268.480 -2.012.490
Dönem Karı (Zararı)
15 -1.293.002 2.092.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.467.192 1.032.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 77.454 84.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-63.707 45.538
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
995.566 888.806
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -405.190 13.789
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.071.315 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.028.674 -5.137.928
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 12.895.116 -2.909.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 2.678.220 -2.612.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-536.640 -87.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.012.928 509.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.348 -11.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.602 -27.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.268.480 -2.012.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.347.226 -30.855
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.366.900 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -19.674 -30.855
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.796.636 3.082.048
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 597.554.980 564.670.778
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -612.636.050 -559.979.924
Ödenen Temettüler
12 -720.000 -720.000
Ödenen Faiz
6 -995.566 -888.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.930 1.038.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-180.930 1.038.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.073.996 252.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 893.066 1.291.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 893.066 1.073.996
Finansal Yatırımlar
5 634.026 13.529.142
Ticari Alacaklar
3-7 20.472.356 23.150.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 989.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.472.356 22.161.379
Diğer Alacaklar
1.054.616 517.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.054.616 517.976
Peşin Ödenmiş Giderler
54.945 19.717
ARA TOPLAM
23.109.009 38.291.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.109.009 38.291.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.317.254 8.729.811
Maddi Duran Varlıklar
8 2.217.221 2.268.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 27.870 34.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.562.345 11.032.682
TOPLAM VARLIKLAR
37.671.354 49.324.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.213.723 17.294.793
Ticari Borçlar
3-7 16.285.402 15.272.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 1.711 4.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.283.691 15.267.767
Diğer Borçlar
4.489 6.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.489 6.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
188.603 202.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 174.535 161.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.068 41.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.252 151.969
ARA TOPLAM
18.862.469 32.928.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.862.469 32.928.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 350.490 361.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 350.490 361.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 748.458 36.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.098.948 399.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.961.417 33.328.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.709.937 15.995.945
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.366 -197.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.366 -197.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.366 -197.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.876.857 3.118.670
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.876.857 3.118.670
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.876.857 3.118.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.051.718 888.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.414.564 1.590.979
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -1.293.002 2.707.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.709.937 15.995.945
TOPLAM KAYNAKLAR
37.671.354 49.324.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 34.977.210 19.622.318 16.934.898 14.623.685
Satışların Maliyeti
13 -35.244.147 -17.059.882 -18.571.312 -13.051.882
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-266.937 2.562.436 -1.636.414 1.571.803
BRÜT KAR (ZARAR)
-266.937 2.562.436 -1.636.414 1.571.803
Genel Yönetim Giderleri
-1.672.115 -1.483.935 -846.672 -778.267
Pazarlama Giderleri
-905.660 -586.752 -376.115 -336.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.114.007 2.474.275 2.110.885 1.623.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -41.910 -146 1.014.655 -65
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-772.615 2.965.878 266.339 2.080.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-772.615 2.965.878 266.339 2.080.289
Finansman Gelirleri
117.193 29.485 79.274 18.228
Finansman Giderleri
-1.042.770 -888.806 -392.245 -520.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.698.192 2.106.557 -46.632 1.578.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
405.190 -13.789 54.997 96.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 405.190 -13.789 54.997 96.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.293.002 2.092.768 8.365 1.675.140
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -1.293.002 2.092.768 8.365 1.675.140
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.293.002 2.092.768 8.365 1.675.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç/Kayıp 15 -0,17960000 0,29070000 0,00120000 0,23270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.193 -17.878 -20.356 -16.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -38.991 -22.348 -25.445 -20.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.798 4.470 5.089 4.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.798 4.470 5.089 4.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.758.187 0 -1.805.288
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.883.028 -2.071.315
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
5.624.210 -1.330.133
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-741.182 -741.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.124.841 0 266.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.124.841 266.027
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.726.994 -17.878 -1.825.644 -16.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.433.992 2.074.890 -1.817.279 1.658.750
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.433.992 2.074.890 -1.817.279 1.658.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701574


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5244 Değişim: 3,39%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,5350
Açılış: 9,2118
11,0889 Değişim: 3,15%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,1027
Açılış: 10,7502
546,44 Değişim: 3,53%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 547,17
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.