KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 18:17
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.566 0 -11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.463.971 12.463.971 12.452.405 0 12.452.405
Dönem Karı (Zararı)
12.463.971 12.463.971 12.463.971 12.463.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.566 -11.566 0 0 0 0 -11.566 -11.566
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.205 0 -99.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.257.748 20.257.748 20.158.543 0 20.158.543
Dönem Karı (Zararı)
0 20.257.748 20.257.748 20.257.748 0 20.257.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.205 -99.205 0 0 0 0 -99.205 -99.205
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.662.270 -9.610.957
Dönem Karı (Zararı)
20.257.748 12.463.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.723.006 3.355.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 490.868 568.897
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.385.439 421.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 86.555 181.982
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.298.884 239.760
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.226.434 -1.599.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 172.736 202.710
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.986 5.577
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.050.712 -1.808.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.734.153 -348.577
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -10.685.434 -5.822.173
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 15.142.069 5.757.869
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 3.880 113.680
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.273.638 -397.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 6.112.933 3.498.692
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -226.821 814.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.465.813 -19.794.989
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -96.354.795 -11.640.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 60.556 -331.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -16.692.772 -13.878.921
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.456.761 6.362.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 64.437 -305.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.485.059 -3.976.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -38.702 -121.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -8.984.856 -2.575.951
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-153.653 -2.937.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.025 -89.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.025 -89.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -77.025 -89.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -8.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.931.304 10.665.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 302.374.214 69.191.782
Kredilerden Nakit Girişleri
8 302.374.214 69.191.782
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -213.100.827 -44.846.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -213.100.827 -44.846.618
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -547.025 -430.288
Ödenen Temettüler
0 -12.000.000
Ödenen Faiz
31-33 1.204.942 -1.249.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.184.009 965.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.184.009 965.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.505.520 1.540.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.689.529 2.505.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.690.241 2.505.542
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519
Ticari Alacaklar
10 190.605.140 95.610.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 82.282 18.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 190.522.858 95.592.534
Diğer Alacaklar
11 312.076 372.632
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 312.076 372.632
Türev Araçlar
12 0 153.862
Stoklar
13 57.014.717 41.620.829
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.543.889 5.679.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.953.439 1.838.598
ARA TOPLAM
272.119.502 147.916.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
272.119.502 147.916.921
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 237.850 242.530
Maddi Duran Varlıklar
18 147.718 114.909
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.112.366 977.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 358.521 385.903
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 358.521 385.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.225.406 1.394.909
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.081.861 3.116.223
TOPLAM VARLIKLAR
277.201.363 151.033.144
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 133.596.786 37.500.781
Ticari Borçlar
10 37.349.968 29.889.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 6.834.824 1.336.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.515.144 28.552.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 72.627 115.293
Diğer Borçlar
11 217.344 152.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 217.344 152.907
Türev Araçlar
12 3.104.246 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 552.226 1.526.512
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 197.322 1.263.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.532.288 1.478.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.532.288 1.478.590
ARA TOPLAM
177.622.807 71.926.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.622.807 71.926.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 781.620 725.832
Uzun Vadeli Karşkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 748.409 490.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.530.029 1.216.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.152.836 73.143.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 98.048.527 77.889.984
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.579 -126.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.579 -126.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.579 -126.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 9.611.418
Yasal Yedekler
9.611.418 9.611.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.393.990 28.930.019
Net Dönem Karı veya Zararı
20.257.748 12.463.971
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.048.527 77.889.984
TOPLAM KAYNAKLAR
277.201.363 151.033.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 658.571.089 280.482.155
Satışların Maliyeti
28 -622.000.632 -255.720.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.570.457 24.762.057
BRÜT KAR (ZARAR)
36.570.457 24.762.057
Genel Yönetim Giderleri
29 -7.031.339 -5.595.833
Pazarlama Giderleri
29 -7.133.631 -5.155.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 31.954.671 18.689.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -21.137.749 -13.449.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.222.409 19.251.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 23.968 6.067
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.246.377 19.257.185
Finansman Gelirleri
33 6.690.310 597.675
Finansman Giderleri
33 -13.566.006 -3.892.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.370.681 15.962.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.112.933 -3.498.692
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.918.629 -3.625.489
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.805.696 126.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.257.748 12.463.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.257.748 12.463.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 20.257.748 12.463.971
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,88077200 0,54191200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99.205 -11.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124.006 -14.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.801 2.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.801 2.892
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.205 -11.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.158.543 12.452.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.158.543 12.452.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910122


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,15% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4432 Değişim: 1,13%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,4517
Açılış: 7,3601
8,9892 Değişim: 0,97%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9976
Açılış: 8,9028
410,94 Değişim: 0,19%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 412,10
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.