KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:13
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -58.555 -58.555 -58.555 -58.555
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -58.555 -58.555 -58.555 -58.555
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 2.967.707 -58.140 -58.140 606.110 0 0 0 8.439.543 12.906.948 8.395.516 21.302.464 56.694.817 56.694.817
Transferler
0 0 0 0 86.875 8.308.641 -8.395.516 -86.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.668 0 -56.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.799.430 20.799.430 20.742.762 0 20.742.762
Dönem Karı (Zararı)
20.799.430 20.799.430 20.799.430 20.799.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.668 -56.668 0 0 0 0 -56.668 -56.668
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Transferler
0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.566 0 -11.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.463.971 12.463.971 12.452.405 0 12.452.405
Dönem Karı (Zararı)
0 12.463.971 12.463.971 12.463.971 0 12.463.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.566 -11.566 0 0 0 0 -11.566 -11.566
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.610.957 11.595.840
Dönem Karı (Zararı)
12.463.971 20.799.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.355.002 11.431.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 568.897 174.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
421.742 -346.304
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 181.982 118.074
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 239.760 -464.378
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.599.953 1.353.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 202.710 166.761
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.577 4.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.808.240 1.182.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-348.577 3.119.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -5.822.173 -7.017.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 5.757.869 10.301.355
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 113.680 -25.300
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -397.953 -138.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.498.692 5.829.134
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 814.201 1.300.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.794.989 -14.468.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.640.708 -23.852.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -331.856 2.416
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -13.878.921 6.214.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.362.257 2.826.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -305.761 340.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.976.016 17.761.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -121.782 -116.409
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.575.951 -7.086.336
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.937.208 1.036.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.541 -170.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.541 -170.180
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -89.541 -116.733
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -53.447
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.665.778 -13.632.104
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.191.782 46.252.256
Kredilerden Nakit Girişleri
8 69.191.782 46.252.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -44.846.618 -57.306.537
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -44.846.618 -57.306.537
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -430.288 0
Ödenen Temettüler
-12.000.000 0
Ödenen Faiz
31-33 -1.249.098 -2.577.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
965.280 -2.206.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
965.280 -2.206.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.540.240 3.746.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.505.520 1.540.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.505.542 1.540.700
Finansal Yatırımlar
7 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 95.610.538 83.753.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 18.004 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 95.592.534 83.753.859
Diğer Alacaklar
11 372.632 40.776
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 372.632 40.776
Türev Araçlar
12 153.862 0
Stoklar
13 41.620.829 27.981.668
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.679.401 2.121.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.838.598 1.778.603
ARA TOPLAM
147.916.921 117.300.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.916.921 117.300.441
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 242.530 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 114.909 218.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 977.972 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 385.903 427.938
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 385.903 427.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.394.909 1.265.220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.116.223 2.159.097
TOPLAM VARLIKLAR
151.033.144 119.459.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 37.500.781 12.824.836
Ticari Borçlar
10 29.889.327 23.413.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.336.945 511.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.552.382 22.902.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 115.293 65.138
Diğer Borçlar
11 152.907 458.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 152.907 458.668
Türev Araçlar
12 0 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.526.512 296.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.263.549 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.478.590 3.281.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.478.590 3.281.253
ARA TOPLAM
71.926.959 41.626.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.926.959 41.626.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 725.832 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 490.369 394.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 490.369 394.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.216.201 394.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.143.160 42.021.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 77.889.984 77.437.579
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-126.374 -114.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.374 -114.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.374 -114.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 8.526.418
Yasal Yedekler
9.611.418 8.526.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.930.019 21.215.589
Net Dönem Karı veya Zararı
12.463.971 20.799.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.889.984 77.437.579
TOPLAM KAYNAKLAR
151.033.144 119.459.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 280.482.155 346.523.174
Satışların Maliyeti
28 -255.720.098 -317.464.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.762.057 29.058.467
BRÜT KAR (ZARAR)
24.762.057 29.058.467
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.595.833 -3.934.733
Pazarlama Giderleri
29 -5.155.144 -5.792.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 18.689.946 16.792.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.449.908 -9.114.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.251.118 27.009.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.067 14.470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.257.185 27.024.172
Finansman Gelirleri
33 597.675 6.919.223
Finansman Giderleri
33 -3.892.197 -7.314.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.962.663 26.628.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.498.692 -5.829.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.625.489 -6.369.117
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 126.797 539.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.463.971 20.799.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.463.971 20.799.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 12.463.971 20.799.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,54191200 0,90432300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.566 -56.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.458 -70.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.892 14.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.892 14.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.566 -56.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.452.405 20.742.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.452.405 20.742.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821780


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.962 Değişim: 1,78% Hacim : 20.510 Mio.TL Son veri saati : 13:55
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.962
Açılış: 1.945
13,6817 Değişim: -0,84%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,4224 Değişim: -1,01%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
783,90 Değişim: -0,68%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.