KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:16
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 2.967.707 -58.140 -58.140 606.110 0 0 0 8.439.543 12.917.138 8.395.516 21.312.654 56.705.007 56.705.007
Transferler
0 0 0 0 86.875 8.308.641 -8.395.516 -86.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.617 0 -8.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.951.975 19.951.975 19.943.358 0 19.943.358
Dönem Karı (Zararı)
19.951.975 19.951.975 19.951.975 19.951.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.617 -8.617 0 0 0 0 -8.617 -8.617
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -66.757 0 -66.757 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.225.779 19.951.975 41.177.754 76.648.365 0 76.648.365
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -114.808 0 -114.808 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.215.589 20.799.430 42.015.019 77.437.579 0 77.437.579
Transferler
0 0 0 0 1.085.000 19.714.430 -20.799.430 -1.085.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.151 0 -8.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.232.389 7.232.389 7.224.238 0 7.224.238
Dönem Karı (Zararı)
0 7.232.389 7.232.389 7.232.389 0 7.232.389
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.151 -8.151 0 0 0 0 -8.151 -8.151
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -122.959 0 -122.959 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 7.232.389 36.162.408 72.661.817 0 72.661.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.550.219 24.616.908
Dönem Karı (Zararı)
7.232.389 19.951.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.453.128 8.945.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 495.778 129.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
432.037 414.299
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 171.922 171.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 260.115 243.153
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.641.497 1.914.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 132.348 70.037
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.172 3.057
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.504.977 1.841.142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-730.195 2.782.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -4.571.454 -4.529.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 4.131.035 7.609.518
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 80.180 -232.312
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -369.956 -65.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.021.693 5.633.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -407.682 -1.927.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.822.759 -1.431.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -460.364 -18.795.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -23.867 -12.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.751.505 -7.701.861
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.747.801 25.096.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -334.824 -17.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.862.758 27.466.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -59.470 -6.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.070.351 -3.696.144
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
817.282 853.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.189 -111.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.189 -111.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -86.189 -57.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -53.447
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.527.460 -7.262.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 33.012.277 59.121.494
Kredilerden Nakit Girişleri
8 33.012.277 59.121.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -26.298.112 -63.341.377
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -26.298.112 -63.341.377
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -365.072 0
Ödenen Temettüler
-12.000.000 0
Ödenen Faiz
31-33 -876.553 -3.042.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.430 17.243.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.430 17.243.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.540.240 3.746.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.476.810 20.990.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.476.810 1.540.700
Finansal Yatırımlar
7 109.672 83.407
Ticari Alacaklar
10 84.412.257 83.753.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 387 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 84.411.870 83.753.859
Diğer Alacaklar
11 64.643 40.776
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 64.643 40.776
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 33.473.058 27.981.668
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.569.551 2.121.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.520.276 1.778.603
ARA TOPLAM
123.626.267 117.300.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.626.267 117.300.441
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 243.700 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 127.768 218.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.244.284 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 396.411 427.938
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 396.411 427.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.607.000 1.265.220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.619.163 2.159.097
TOPLAM VARLIKLAR
127.245.430 119.459.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.952.069 12.824.836
Ticari Borçlar
10 25.241.371 23.413.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 445.572 511.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.795.799 22.902.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 54.007 65.138
Diğer Borçlar
11 123.844 458.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 123.844 458.668
Türev Araçlar
12 266.175 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 277.002 296.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 505.095 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.790.402 3.281.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.790.402 3.281.253
ARA TOPLAM
53.209.965 41.626.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.209.965 41.626.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 895.598 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 478.050 394.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 478.050 394.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.373.648 394.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.583.613 42.021.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 72.661.817 77.437.579
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.959 -114.808
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.959 -114.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.959 -114.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 8.526.418
Yasal Yedekler
9.611.418 8.526.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.930.019 21.215.589
Net Dönem Karı veya Zararı
7.232.389 20.799.430
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.661.817 77.437.579
TOPLAM KAYNAKLAR
127.245.430 119.459.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 191.389.169 244.901.541 68.372.561 81.399.169
Satışların Maliyeti
28 -175.127.224 -227.899.592 -63.058.187 -74.869.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.261.945 17.001.949 5.314.374 6.529.586
BRÜT KAR (ZARAR)
16.261.945 17.001.949 5.314.374 6.529.586
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.207.408 -3.027.575 -1.358.387 -1.086.882
Pazarlama Giderleri
29 -3.682.606 -4.066.570 -1.403.793 -1.361.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 17.589.119 20.457.911 2.145.887 5.608.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.785.035 -11.537.641 -1.661.065 -1.521.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.176.015 18.828.074 3.037.016 8.168.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.067 14.470 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.182.082 18.842.544 3.037.016 8.168.567
Finansman Gelirleri
33 474.989 12.320.762 1.387 8.248.914
Finansman Giderleri
33 -3.402.989 -5.578.161 -1.699.548 -2.038.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.254.082 25.585.145 1.338.855 14.378.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.021.693 -5.633.170 -297.169 -3.166.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.361.435 -6.148.240 -505.314 -3.392.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 339.742 515.070 208.145 226.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.232.389 19.951.975 1.041.686 11.212.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.232.389 19.951.975 1.041.686 11.212.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 7.232.389 19.951.975 1.041.686 11.212.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,31445200 0,86747700 0,04529100 0,48749500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.151 -8.617 9.651 1.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.189 -10.772 12.064 1.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.038 2.155 -2.413 -347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.038 2.155 -2.413 -347
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.151 -8.617 9.651 1.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.224.238 19.943.358 1.051.337 11.213.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.224.238 19.943.358 1.051.337 11.213.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795511


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2895 Değişim: 0,21%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1026 Değişim: 0,64%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
489,34 Değişim: 0,17%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.