KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:13
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.128.906 9.226.258 -10.355.164 -1.128.906 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.598 0 6.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.163.149 5.163.149 5.169.747 0 5.169.747
Dönem Karı (Zararı)
5.163.149 5.163.149 5.163.149 5.163.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.598 6.598 0 0 0 0 6.598 6.598
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -44.263 0 -44.263 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 5.163.149 18.128.652 53.534.882 0 53.534.882
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.917.138 8.395.516 21.312.654 56.705.007 0 56.705.007
Transferler
0 0 0 0 86.875 8.308.641 -8.395.516 -86.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.617 0 -8.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.951.975 19.951.975 19.943.358 0 19.943.358
Dönem Karı (Zararı)
0 19.951.975 19.951.975 19.951.975 0 19.951.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.617 -8.617 0 0 0 0 -8.617 -8.617
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -66.757 0 -66.757 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.225.779 19.951.975 41.177.754 76.648.365 0 76.648.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.616.908 -7.754.441
Dönem Karı (Zararı)
19.951.975 5.163.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.945.811 1.791.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 129.415 139.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
414.299 723.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 171.146 493.063
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 243.153 229.976
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.914.236 -286.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 70.037 47.568
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.057 3.630
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.841.142 -337.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.782.062 115.279
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -4.529.360 -3.230.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 7.609.518 3.009.670
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -232.312 -27.465
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -65.784 363.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 5.633.170 1.312.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.927.371 -211.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.431.472 -12.209.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.795.656 -4.506.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.944 12.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.701.861 -3.501.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 25.096.249 -4.209.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.260 -3.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.466.314 -5.255.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -6.460 -20.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.696.144 -2.430.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
853.198 -48.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.318 -225.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.318 -225.028
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -57.871 -100.293
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -53.447 -124.735
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.262.137 6.932.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 59.121.494 28.248.940
Kredilerden Nakit Girişleri
8 59.121.494 28.248.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -63.341.377 -14.368.110
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -63.341.377 -14.368.110
Ödenen Temettüler
0 -7.500.000
Ödenen Faiz
31-33 -3.042.254 551.197
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.243.453 -1.047.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.243.453 -1.047.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.746.684 3.504.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.990.137 2.456.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.993.350 3.746.684
Finansal Yatırımlar
7 90.812 160.667
Ticari Alacaklar
10 78.570.726 59.880.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 30.977 706.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 78.539.749 59.174.155
Diğer Alacaklar
11 56.136 43.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 56.136 43.192
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 41.190.778 33.732.070
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.656.094 1.891.392
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.132.088 4.573.021
ARA TOPLAM
148.689.984 104.027.458
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.689.984 104.027.458
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 248.380 251.890
Maddi Duran Varlıklar
18 193.420 226.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 438.449 420.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 438.449 420.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.228.295 697.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.118.734 1.605.964
TOPLAM VARLIKLAR
150.808.718 105.633.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.659.234 23.879.117
Ticari Borçlar
10 45.476.228 20.612.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 465.927 522.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 45.010.301 20.089.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 129.115 101.247
Diğer Borçlar
11 101.195 118.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 101.195 118.455
Türev Araçlar
12 530.057 493.048
Ertelenmiş Gelirler
15 594.433 376.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.383.327 931.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.938.619 2.094.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.938.619 2.094.420
ARA TOPLAM
73.812.208 48.606.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.812.208 48.606.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 348.145 273.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 348.145 273.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.145 273.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.160.353 48.880.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 76.648.365 56.753.372
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-66.757 -58.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.757 -58.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.757 -58.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.526.418 8.439.543
Yasal Yedekler
8.526.418 8.439.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.225.779 12.965.503
Net Dönem Karı veya Zararı
19.951.975 8.395.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.648.365 56.753.372
TOPLAM KAYNAKLAR
150.808.718 105.633.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 244.901.541 185.955.441 81.399.169 65.243.325
Satışların Maliyeti
28 -227.899.592 -172.768.136 -74.869.583 -60.717.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.001.949 13.187.305 6.529.586 4.525.850
BRÜT KAR (ZARAR)
17.001.949 13.187.305 6.529.586 4.525.850
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.027.575 -3.023.844 -1.086.882 -910.250
Pazarlama Giderleri
29 -4.066.570 -3.604.557 -1.361.040 -1.047.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 20.457.911 6.403.341 5.608.558 1.966.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.537.641 -4.544.100 -1.521.655 -1.302.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.828.074 8.418.145 8.168.567 3.232.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.470 7.689 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.842.544 8.425.834 8.168.567 3.232.557
Finansman Gelirleri
33 12.320.762 2.319.812 8.248.914 309.092
Finansman Giderleri
33 -5.578.161 -4.270.409 -2.038.765 -978.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.585.145 6.475.237 14.378.716 2.562.670
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.633.170 -1.312.088 -3.166.320 -527.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.148.240 -1.467.082 -3.392.730 -469.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 515.070 154.994 226.410 -58.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.951.975 5.163.149 11.212.396 2.035.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.951.975 5.163.149 11.212.396 2.035.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 19.951.975 5.163.149 11.212.396 2.035.151
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,86747700 0,22448500 0,48749500 0,08848500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.617 6.598 1.391 7.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.772 8.247 1.738 9.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.155 -1.649 -347 -1.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.155 -1.649 -347 -1.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.617 6.598 1.391 7.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.943.358 5.169.747 11.213.787 2.043.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.943.358 5.169.747 11.213.787 2.043.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715857


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.