KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:15
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.128.906 9.226.258 -10.355.164 -1.128.906 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.282 0 -1.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.127.998 3.127.998 3.126.716 0 3.126.716
Dönem Karı (Zararı)
3.127.998 3.127.998 3.127.998 3.127.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.282 -1.282 0 0 0 0 -1.282 -1.282
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000 -7.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -52.143 0 -52.143 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 3.127.998 16.093.501 51.491.851 0 51.491.851
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.965.503 8.395.516 21.361.019 56.753.372 0 56.753.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -48.365 -48.365 -48.365 -48.365
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -58.140 0 -58.140 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.439.543 0 0 0 12.917.138 8.395.516 21.312.654 56.705.007 0 56.705.007
Transferler
0 0 0 0 86.875 8.308.641 -8.395.516 -86.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.008 0 -10.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.739.579 8.739.579 8.729.571 0 8.729.571
Dönem Karı (Zararı)
0 8.739.579 8.739.579 8.739.579 0 8.739.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.008 -10.008 0 0 0 0 -10.008 -10.008
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -68.148 0 -68.148 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.526.418 0 0 0 21.225.779 8.739.579 29.965.358 65.434.578 0 65.434.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.388.061 -7.996.914
Dönem Karı (Zararı)
8.739.579 3.127.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.431.115 1.395.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 85.162 96.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
509.704 816.797
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 114.663 493.063
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 395.041 323.734
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.538.635 212.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 47.321 42.665
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.935 2.407
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.489.379 167.303
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.863.441 40.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -2.445.680 -1.875.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 4.686.283 1.682.114
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 58.500 -12.348
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -435.662 245.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.466.850 784.569
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.032.677 -555.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.626.906 -10.403.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.333.705 -2.181.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.887 1.555
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.733.675 -7.008.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.483.300 -1.208.115
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -19.939 -7.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.543.788 -5.880.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -6.460 -20.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.655.974 -2.266.795
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.493.293 170.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.768 -223.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.768 -223.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -39.321 -223.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -53.447 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.697.091 7.665.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 60.316.845 20.239.972
Kredilerden Nakit Girişleri
8 60.316.845 20.239.972
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -61.704.607 -5.273.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -61.704.607 -5.273.500
Ödenen Temettüler
0 -7.500.000
Ödenen Faiz
31-33 -1.309.329 199.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.598.202 -554.465
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.598.202 -554.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.746.684 3.504.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.344.886 2.949.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.344.967 3.746.684
Finansal Yatırımlar
7 118.054 160.667
Ticari Alacaklar
10 75.535.136 59.880.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 706.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 75.535.136 59.174.155
Diğer Alacaklar
11 66.079 43.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 66.079 43.192
Türev Araçlar
12 247.883 0
Stoklar
13 38.070.704 33.732.070
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.244.050 1.891.392
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.938.384 4.573.021
ARA TOPLAM
128.565.257 104.027.458
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.565.257 104.027.458
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 249.550 251.890
Maddi Duran Varlıklar
18 206.194 226.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 450.208 420.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 450.208 420.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.002.232 697.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.918.374 1.605.964
TOPLAM VARLIKLAR
130.483.631 105.633.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.491.355 23.879.117
Ticari Borçlar
10 35.154.091 20.612.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 511.856 522.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 34.642.235 20.089.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 176.641 101.247
Diğer Borçlar
11 98.516 118.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 98.516 118.455
Türev Araçlar
12 0 493.048
Ertelenmiş Gelirler
15 184.783 376.446
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.030.766 931.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.585.734 2.094.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.585.734 2.094.420
ARA TOPLAM
64.721.886 48.606.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.721.886 48.606.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 327.167 273.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 327.167 273.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.167 273.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.049.053 48.880.050
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 65.434.578 56.753.372
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-68.148 -58.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.148 -58.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.148 -58.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.526.418 8.439.543
Yasal Yedekler
8.526.418 8.439.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.225.779 12.965.503
Net Dönem Karı veya Zararı
8.739.579 8.395.516
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.434.578 56.753.372
TOPLAM KAYNAKLAR
130.483.631 105.633.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 163.502.372 120.712.116 86.419.731 66.498.308
Satışların Maliyeti
28 -153.030.009 -112.050.661 -81.839.247 -62.001.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.472.363 8.661.455 4.580.484 4.497.105
BRÜT KAR (ZARAR)
10.472.363 8.661.455 4.580.484 4.497.105
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.940.693 -2.113.594 -1.039.483 -1.299.595
Pazarlama Giderleri
29 -2.705.530 -2.557.344 -1.365.115 -1.530.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.849.353 4.436.412 9.380.584 -457.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.015.986 -3.241.341 -6.209.030 -72.697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.659.507 5.185.588 5.347.440 1.136.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.470 7.689 14.470 7.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.673.977 5.193.277 5.361.910 1.143.951
Finansman Gelirleri
33 4.071.848 2.010.720 3.326.603 1.773.796
Finansman Giderleri
33 -3.539.396 -3.291.430 -2.047.128 -2.384.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.206.429 3.912.567 6.641.385 533.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.466.850 -784.569 -1.480.042 -113.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.755.510 -997.823 -2.031.644 -163.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 288.660 213.254 551.602 49.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.739.579 3.127.998 5.161.343 420.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.739.579 3.127.998 5.161.343 420.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 8.739.579 3.127.998 5.161.343 420.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,37998200 0,13600000 0,22440600 0,01827500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.008 -1.282 -11.626 -2.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.510 -1.602 -14.532 -2.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.502 320 2.906 569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.502 320 2.906 569
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.008 -1.282 -11.626 -2.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.729.571 3.126.716 5.149.717 418.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.729.571 3.126.716 5.149.717 418.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5269 Değişim: 0,01%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5387
Açılış: 8,5258
10,0547 Değişim: -0,04%
Düşük 10,0406 17.09.2021 Yüksek 10,0683
Açılış: 10,0589
480,84 Değişim: 0,07%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 481,44
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.